DIP. GIRONA | Auditories d'estalvi energètic

Programes destalvi energètic i pobresa energètica a la província de Girona. (2022-2024)

La pobresa energètica existent se centra en 3 problemes bàsics: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els baixos nivells de renda familiar a les llars esmentades i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de sm, posa el focus a la millora de l'eficiència energètica de les llars i la millora dels hàbits de consum. D'aquesta manera, duem a terme actuacions per mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars.
L'equip tècnic de sm desenvolupa auditories i sessions d'assessorament a les llars de la població amb 3 línies d'actuació:

1. Accions de conscienciació i sensibilització mitjançant educació ambiental per a la millora dels hàbits de consum.
2. Assessorament en la millora de les condicions tarifàries dels contractes de subministrament.
3. Millora de l'eficiència energètica de les llars: hi ha solucions de baix cost (lliurament de material d'estalvi bàsic: bombetes, rivets, reglets, termòstats, pistola de silicona, etc.) i actuacions de rehabilitació (canvi de nevers, substitució de finestres, instal·lació de calefacció, etc.).