DIP. BARCELONA | Projecte Life+ Clinomics

Assistència tècnica per a la gestió i coordinació del projecte LIFE-Clinomics. (2017-2019)

Aquest projecte el coordina la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, Alt Penedes i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera i en tres activitats econòmiques: Turisme, agricultura i forestal.
 
Les principals tasques que desenvolupen els Consultors d'sm són les següents:
  • Elaborar un pla de control de l'execució de les despeses.
  • Fer un pla i el cronograma corresponent per a la recollida dels documents i l'elaboració dels informes de seguiment administratiu.
  • Realitzar la recollida de documentació i coordinar la redacció dels informes de seguiment del projecte per a la Comissió Europea.
  • Donar assessorament continu als socis en qualsevol aspecte de l'execució i el control del projecte que aquests plantegin.
  • Fer totes les consultes necessaries a la Comissió Europea per resoldre qualsevol incidència o dubte que es plantegi durant l'execució del projecte.