ECOVIDRIO | Caracterització d'envasos de vidre

Estudi de Caracterització de residus d'envasos de vidre a Ceuta (2015)

Per tal de conèixer quanta la qualitat de recollida de vidre que es realitza a la Ciutat Autònoma de Ceuta, Ecovidrio va sol·licitar al desembre de 2015 fer una caracterització del vidre de la recollida viària.
 
Mitjançant treballs de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesat de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar.
 
Per a aquest treball, es va caracteritzar una mostra de 400 kg durant una jornada de treball en què es va analitzar el percentatge de vidre enfront dels impropis. Així mateix es va analitzar la tipologia d'impropis trobats en aquest mostreig representatiu.