ENRESA | Activitats educatives sobre residus radiactius

Realització d'activitats educative als centres d'ensenyament de Còrdova capital i zona d'influència del CA El Cabril. (2013-2019)

sm porta a terme l'activitat educativa "Aprèn Jugant" sobre residus radioactius promoguda per ENRESA (Empresa Nacional de Residus Radioactius). Aquesta campanya formativa està dirigida a alumnes de primària i secundària a Còrdova i la zona d'influència del Centre d'Emmagatzematge de Residus de Baixa i Mitja Activitat (El Cabril) durant els cursos escolars 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19.

En aquest projecte sm transforma l'aula en un laboratori de proves en el qual, mitjançant jocs pràctics, els alumnes van descobrint l'existència dels residus radioactius i la necessitat de l'existència d'ENRESA que és l'empresa pública que s'ocupa de la gestió i emmagatzematge segur dels residus radioactius que es produeixen a Espanya.
 
Els alumnes descobreixen els residus radioactius de baixa i mitjana activitat, sense oblidar l'existència dels d'alta activitat amb una menció al Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) on la base de funcionament és la interposició de barreres de diferent naturalesa per al control de la radiació. Un cop coneguts els fonaments bàsics dels residus radioactius, es tracta la gestió d'aquests residus. Finalment s'analitzen els beneficis de l'existència d'ENRESA, despertant una actitud crítica en els alumnes de tal manera que ells mateixos són capaços d'analitzar i avaluar el paper que juga ENRESA a la societat i el medi ambient.