VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre

Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre en plantes de selecció. (2008-2009)

Sol·licitat per l'empresa de reciclatge de vidre Vidrociclo amb l'objectiu de determinar la qualitat del vidre reciclat per fosa que és enviada a la planta de Sant Jorge situada a Montblanc (Tarragona) des de diferents països de la Unió Europea.
 
Els controls de qualitat es realitzen tres cops l'any i consisteixen en la separació de mostres aleatòries de vidre segons la seva granulometria (material major de 50 mm, material entre 50 i 5 mm, material menor de 5 mm), per a posteriorment estudiar la seva composició: vidre, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres materials.
 
Un cop realitzat el treball de camp s'elabora un informe en què es recullen les dades analítiques i es comparen amb els límits de qualitat fixats per l'Associació de Recuperadors de Vidre per determinar si és possible la seva reutilització en plantes de fabricació de vidre.