HERCAL DIGGERS | Vigilància ambiental obres Camp Nou

Assistència tècnica per a la prestació dels serveis de vigilància ambiental de les obres d'enderrocament del Camp Nou. (2024)

Sm desenvolupa les tasques de control ambiental de les obres d'enderrocament de l'estadi Spotify Camp Nou, que executa la UTE Hercal - ERRI DERRI per a l'empresa Limak, adjudicatària de les obres de construcció del nou estadi del FC Barcelona.

Es tracta, probablement, de les obres d'enderrocament de més volum que s'executin en aquests moments a Catalunya, amb la dificultat afegida del desenvolupament en àmbit urbà.

L'assistència tècnica realitzada per s comprèn les tasques de supervisió de la gestió de la documentació ambiental generada (transport i gestió autoritzada de residus, tramitacions i permisos ambientals, etc.) i el control sobre el terreny del compliment dels treballs d'acord amb les prescripcions ambientals que corresponen als vectors ambientals afectats: protecció de l'atmosfera, terres, aigües, etc.