MANC. DEBABARRENA | Retirada de residus impropis

Servei de retirada de bosses d'impropis de l'interior dels contenidors de bioresidus als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze, Elgoibar, Deba i Mutriku. (2023-2024)

El servei consisteix en la retirada de bosses d'impropis, és a dir, bosses que contenen residus indegudament dipositats a l'interior dels contenidors de bioresidus, abans que siguin recollits i portats a la planta de tractament als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze , Elgoibar, Deba i Mutriku, pertanyents a la Mancomunitat Comarcal de DebaBarrena.

Diàriament, es visiten 64 punts en què es realitza una inspecció visual dels contenidors. Si els contenidors revisats contenen impropis (tot el que no sigui bioresidu) es retiren de l'interior dels mateixos, dipositant els residus extrets al contenidor de la fracció que correspongui. En cas contrari, es dipositen al de la resta. El nombre de bosses amb impropis, així com les incidències que es detectin, s'anoten diàriament als fulls de presa de dades i es reporten setmanalment al client. Així mateix, es fa un reportatge fotogràfic amb les principals incidències detectades.