AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions demostratives

Servei de caracteritzacions demostratives de residus al carrer amb finalitats educatives. (2019, 2020)

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat va encarregar a sm la realització de caracteritzacions demostratives de residus al carrer en diferents dates i diferents punts del municipi, amb la finalitat de sensibilitzar la població envers la importància de realitzar correctament la separació de residus per a la recollida selectiva.
 
Cada caracterització durava aproximadament unes dues hores i la realitzà un equip format per tècnics amb experiència en la realització de caracteritzacions a plantes de gestió de residus, i que a la vegada que explicaven el funcionament i els resultats als assistents.
En total es van caracteritzar gairebé 200 kg de residus procedents dels contenidors de la fracció resta, separant les següents fraccions:
 
  • FORM, Envasos lleugers, Paper i cartró, Vidre, Resta, Especials, Altres (per exemple residus que caldria portar als punts verds)