C.C. RIPOLLÈS | Estudi d'impacte ambiental

Avaluació de l'impacte mediambiental de l'activitat turística de la destinació. (2024-2025)

L'assistència d'sm s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès del Consell Comarcal del Ripollès finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

L'objecte del servei és l'estudi i auditoria per a l'avaluació de l'impacte ambiental de l'activitat turística. Es realitza una avaluació d'impacte ambiental de l'activitat turística en sentit global on es mesura l'impacte del turista per tal d'oferir informació que permeti focalitzar estratègies de planificació i gestió al sector turístic de la comarca per a la reducció eficient de l'impacte generat per l'activitat.

D'altra banda, es fa una avaluació d'impacte ambiental específic de les actuacions del Pla de sostenibilitat turística amb la finalitat d'oferir les garanties necessàries per assegurar el compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) en compliment de la normativa del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en el marc del Mecanisme de recuperació i resiliència de la UE.