MIN. DEFENSA | Implantació d'un SGA segons ISO 14001

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001) a la Base Naval i Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. (2021)

Des de l'any 2011 el Ministeri de Defensa ha adoptat la directriu de promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental sobre la base la norma UNE EN ISO 14001 a les seves unitats. 

La norma ISO 14001 exigeix a l'organització crear un pla de gestió ambiental que inclogui: objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per assolir aquestes metes, responsabilitats definides, activitats de capacitació del personal, documentació i un sistema per controlar qualsevol canvi i avenç realitzat. 

Seguint una trajectòria iniciada anys enrere amb la implantació d'aquest tipus de sistemes en unitats similars a Guardamar i Mougá, sm ha portat a terme aquests treballs a la Base Naval i Arsenal de Las Palmas. Les tasques que comprenen l'assistència tècnica són, entre d'altres:

  • La diagnosi de la situació ambiental prèvia - La planificació del sistema a implantar - La redacció de tot el cos documental del sistema: manual, procediments, registres, etc. - El suport tècnic a la Direcció per a la seva implantació