SIRUSA | Educació ambiental a la planta incineradora de Tarragona

Serveis d'educació ambiental a escolars sobre gestió de residus municipals a les visites a la planta incineradora de Tarragona (2016-2017).

sm, sistemes mediambientals és l'empresa responsable de gestionar i dinamitzar les visites d'alumnes d'educació primària i secundària a la planta incineradora de Residus Urbans de Tarragona, titularitat de l'empresa pública SIRUSA, durant el curs escolar 2016-2017, així com la preparació , coordinació i supervisió de les seves visites a aquesta planta.
 
Les visites tenen com a finalitat el foment entre el públic escolar la recollida selectiva dels residus municipals, conèixer els beneficis de realitzar una correcta gestió dels mateixos, inculcar bons hàbits per a la prevenció de residus i conèixer de primera mà el funcionament de la planta incineradora. Les activitats estan dirigides a centres escolars de primària i secundària situats principalment en els municipis integrants de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona.