CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs Tècnic/a en Control de Qualitat

Curs de Tècnic/a en Control de Qualitat (normes ISO) en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013)

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a tècnic de qualitat i medi ambient en una empresa a on hi hagués implantat un sistema integrat de prevenció, medi ambient i qualitat. Igualment, en el present curs es varen reforçar aspectes associats al compliment legal ambientals de les empreses.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs amb codi INEM ADGZ86 (RD 330/97), per a un total de 239 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Certificació i acreditació (40 hores),
- Gestió de la qualitat (65 hores)
- Documentació del sistema de qualitat (35 hores)
- Gestió mediambiental (30 hores)
- Prevenció de riscos laborals (10 hores)
- Sensibilització ambiental (9 hores)
- Inserció laboral (15 hores)

 

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Santa COloma, i es varen capacitar 15 alumnes en cada edició.