AJ. GAVÀ | Campanya canvi de contenidors

Campanya informativa sobre la implantació de nous contenidors al Municipi de Gavà (2018).

Des de l'Ajuntament de Gavà s'ha volgut donar un nou impuls a la recollida selectiva dels residus, canviant els contenidors de recollida selectiva disposats al carrer i posant a disposició de la ciutadania informadors a peu de carrer, donant suport als veïns i recordant algunes nocions per tal de millorar la taxa de reciclatge del municipi.

Amb aquests objectius, els informadors ambientals d'sm han dut a terme les següents accions amb l'objectiu de transmetre el missatge principal de la campanya: El foment de la Recollida selectiva:

  1. Informar sobre la motivació de l'Ajuntament per al canvi de contenidors.
  2. Donar a conèixer als veïns els canvis en el model de recollida.
  3. Recordar la informació de campanyes anteriors, com són la millora de la fracció vegetal o la recollida Porta a Porta dels residus a la perifèria.