AJ. GAVÀ | Implantació de la recollida "porta a porta"

Implantació i desenvolupament del sistema de recollida de residus comercials "Porta a Porta" a Gavà. (2021-2022)

L'Ajuntament de Gavà ha implantat recentment la recollida de residus comercials porta a porta mitjançant contenidors per a cada establiment. L'equip tècnic de sm porta a terme les feines de seguiment, informació, inspecció i control dels usuaris d'aquest servei, realitzant les tasques següents:

  • Visitar tots els comerços del municipi per assegurar-ne la correcta participació en el sistema.
  • Informar sobre el sistema de recollida porta a porta comercial i en general sobre qualsevol aspecte de la recollida de residus.
  • Recollir i esmenar les incidències fruit de les visites en coordinació amb els tècnics municipals.
  • Revisar la idoneïtat dels contenidors dels comerços i proposar-ne esmenes.
  • Informar del servei als nous establiments.
  • Detectar i notificar zones inspeccionades i/o dels espais on es presentin situacions no adequades en relació amb la gestió dels residus.