DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de La Garriga

Cens d'activitats i locals comercials del municipi de la Garriga. (2005-2006)

Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament la Garrigasm va dur a terme durant 2005-2006 un cens d'activitats del municipi de la Garriga. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per a la presa de decisions relacionades amb la gestió de les activitats.

Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1962 i 2006, revisant un total de 2317 expedients.

La informació extreta dels expedients es va depurar i ampliar amb el treball de camp. El treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. La informació sobre les activitats es va completar i actualitzar mitjançant l'enviament d'un qüestionari.

Com a resultat es van detectar 941 activitats presents al municipi.

Les dades obtingudes de cada activitat es van presentar en una base de dades amb la informació següent: dades de l'empresa, estat legal, classificació de l'activitat, dades de l'activitat, fotografia de la façana de l'activitat, situació sobre plànol.