AJ. SALOU | Implantació i certificació ISO 14001

Implantació del sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004 a les platges de Salou. (2004-2006)

La implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma de referència ISO 14001:2004 en l'àmbit de les platges del municipi de Salou ha permès disminuir la incidència i la pressió sobre l'entorn de forma considerable. Aquest projecte consistia en l'elaboració de procediments d'actuació que controlessin els diferents processos amb incidència ambiental dins de l'organització d'una temporada de bany:

Els processos de recollida i gestió de residus - Els processos de consum i control de la qualitat de l'aigua de dutxes - El consum elèctric per il·luminació del passeig i de la sorra - La qualitat de l'aigua de bany i la informació als usuaris - La incidència sonora d'activitats diürnes i, especialment, nocturnes - el compliment legal dels xiringuitos i l'assegurament del Pla d'Usos de Temporada - el sistema de comunicació i educació ambiental als usuaris de les platges - la millora d'espais naturals propers a la zona de platges - El control dels possibles abocaments d'aigües residuals - El control de possibles incidències ambientals que poguessin ocórrer en la zona de platges - Sistema d'inspecció i control que detecti les incidències diàries de la zona d'àmbit de platges.

El 2006 es va aconseguir la certificació ISO 14001:2004 i des d'aquest any s'han assolit els objectius de minimització i millora ambiental i, de forma indirecta, s'ha donat servei a aproximadament 20.000 usuaris diaris entre els períodes de màxima ocupació (juliol a setembre) i cada any es redueix el grau de queixes dels usuaris de les platges.