AJ. DOSRIUS | Assistència tècnica mediambiental

Suport i assessorament en matèria de Medi Ambient a l'Ajuntament de Dosrius. (2016-actualitat)

sm sistemes mediambientals realitza el servei d'assistència tècnica del Departament de medi ambient del municipi de Dosrius. Dosrius és un municipi de 5.000 habitants i escaig, de la comarca del Vallès Oriental dins de l'àmbit del Maresme. Malgrat ser un municipi petit en població, té una forma implicació ambiental i natural, atès que té influència a les serres del Corredor i de Montalt. 
 
S'ha realitzat la cobertura horària de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb l'aportació de tasques addicionals en horari de tarda, per complementar l'acció inspectora i de confirmació de dades per a informes tècnics. 
 
Les tasques desenvolupades pel personal tècnic de suport a l'Ajuntament de Dosrius, són variades, des de l'atenció ciutadana, passant per treballs de revisió de finques rústiques, identificació de plagues a zones boscoses, suport als plans contra incendis de finques a dins de boscos, campanyes per la millora de recollida de residus, tramitació de denúncies i incidències a via pública, redacció de documents tècnics i preparació de subvencions o la revisió del correcte funcionament de compostadors de ciutadans per al càlcul de la taxa de residus, entre d'altres.