AJ. GETAFE | Serveis d'assessorament energètic

Serveis d'informació, assessorament integral i assistència tècnica per a la incorporació d'energies renovables, millora de l'eficiència energètica i transició cap a una economia de baixa empremta de carboni de pimes i autònoms de Getafe. (2022-2023)

SM sistemes mediambientals s.l. som l'empresa responsable de realitzar aquest projecte que té com a objectiu oferir un assessorament i acompanyament a les pimes i autònoms de Getafe per avançar cap a una economia de baixa empremta de carboni que alhora permeti l'optimització de consums i costos energètics.

A més, aquest servei pretén formar, informar i assessorar sobre formes col·laboratives de producció de gestió de l'energia, com són les comunitats energètiques industrials.

Aquests objectius es pretenen assolir mitjançant l'atenció a consultes concretes que puguin tenir les pimes i autònoms de Getafe, i també amb la realització de 4 jornades/tallers formatius que es faran durant el projecte per donar la màxima informació al màxim de població interessada possible.