SOC | Accions formatives de Tècnic en control de qualitat (normes ISO)

sm, com a centre de formació ocupacional homologat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb núm. de cens: 03191, imparteix cursos subvencionat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, dirigit a persones en situació d'atur de diferents col·lectius.

L'objectiu del curs Tècnic en control de qualitat, és dotar als alumnes de la millor formació per facilitar-los la inserció laboral en el sector de la Gestió Total de l'empresa (Qualitat, Medi ambient i Prevenció) incorporant formació professional o cupacional en el context d'aspectes socials i de gènere que fomentin la igualtat d'oportunitats entre el col·lectiu de desocupats.

Programa del curs: Introducció a la qualitat. 20h, Documentació del sistema de qualitat. 35h, Gestió mediambiental. 30h, Gestió de la qualitat. 65h, Auditories de la qualitat. 35h, Certificació i acreditació. 40h, Millora contínua i excel · lència empresarial. 40h, Sensibilització ambiental. 9h, Prevenció de riscos. 10h, Inserció laboral i tècniques de recerca de treb. 15h, Visites guiades. 25h, Pràctiques en empresa. 135h.

El curs consta d'un total de 459h presencial, de les quals 324 hores són lectives i 135 de pràctiques en empresa, realitzat a les nostres instal.lacions de Barcelona, amb una periodicitat de 2 cursos anualment. El professorat del curs està format per tècnics experts en cadascuna de les matèries a tractar i al finalitzar el curs es lliura el certificat d'assistència a tots els participants. S'han realitzat un total de 7 cursos amb una assistència de 105 persones, al llarg de 4 anys.