UIC | Legalització de les instal·lacions de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

El 2008 la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC). es va posar amb contacte amb sm per a la legalització de les instal·lacions que disposa al municipi de Sant Cugat del Vallès, dins de l'edifici pertanyent a l'Hospital General de Catalunya.

Per a l'obtenció de la llicència d'activitats i el certificat de compatibilitat urbanística  sm redactar un projecte tècnic amb el contingut següent:

  • descripció de les instal·lacions
  • descripció de l'activitat a desenvolupar
  • Informació relativa a incendis
  • dades relatives al consum de recursos naturals (energia i aigua)
  • dades relatives al medi ambient (aigües residuals produïdes, emissions a l'atmosfera, soroll i generació de residus)
  • plànols

El 2009 va tornar a contactar amb sm per sol·licitar l'ampliació de la llicència d'activitats obtinguda per la qual cosa va ser necessari la redacció d'un nou projecte de similar contingut però circumscrit a la zona ampliada.