CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Gestió de residus urbans i industrials

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir de   tècnic de residus, ajudant en la gestió de residus a les plantes industrials a partir del seu control, vigilància, informació i distribució.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al RD 1377/09 (Curs SEAG 0108), per a un total de 405 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Gestió de Residus urbans (MF0076_2 / 100 hores)
- Gestió de Residus Industrials (MF0077_2 / 100 hores)
- Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
- Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0066:  / 120 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (15 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de gestió de Residus, així com la possibilitat de contactes en empreses de gestió de Residus, per tal de poder articular correctament les practiques laborals no processionals.

Aquest curs es va desenvolupar en dues edicions (2011 i 2012), i en total es varen capacitar a un total 30 alumnes.