SECOMSA | Caracteritzacions de fració resta de 12 municipis

Determinació de materia recuperable dins la fracció resta de 12 municipis del Baix Camp (2016)

Des de l'empresa SECOMSA, explotadora de la planta de Botarell, se'ns va contractar les caracteritzacions dels residus de la fracció resta de 12 municipis de la comarca del Baix Camp per tal de poder determinar el grau de potencial millora dins de les recollides selectives. Els municipis varen ser: Pratdip, La Selva del Camp, Vilanova Escornal, Montbrió del Camp, Vadellós, Riudoms, Astellvell, Almoster, Botarell, Les Borges, Albiol i Vinyols.
 
L'objectiu principal era el de determinar el percentatge de materials "recuperables" es de la mostra caracteritzada. Així doncs, es varen determinar les quantitat de paper i cartró, envasos lleugers, vidre, fracció orgànica i residus vegetals, entre d'altres.
 
La caracterització es va fer a la mateixa planta de Botarell, amb un equip de dos caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.