DIP. BARCELONA | Assessorament a Deixalleries (ASDE)

Assessorament i suport en la gestió de deixalleries municipals (2015-actualitat)

Des del maig de 2015, sm ofereix un nou servei per la Diputació de Barcelona. Es tracta de l'oficina tècnica d'Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE) adreçat als ens locals: ajuntaments, mancomunitats, consorcis i consells comarcals i als gestors de les deixalleries als que oferim un assessorament sobre temes relatius a l'organització dels recursos de les deixalleries: registres de control dels materials, organització del transport de sortida d'aquests, establiment d'horaris de funcionament de la instal·lació, etc. També resolem consultes sobre residus i compostatge a petita escala.

Des del mateix servei, a petició dels ens locals, es realitzen informes d'avaluació i millora de les deixalleries els quals recullen recomanacions i mesures correctores per millorar el funcionament i la gestió d'aquestes instal·lacions.

Trimestralment, editem un butlletí de preus dels materials que es recullen a les deixalleries, com una eina d'orientació del mercat de valorització dels materials que es recullen a les deixalleries. També organitzem visites guiades per escoles amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament de les deixalleries i alhora poder treballar amb els alumnes qüestions relatives als residus que s'hi poden portar, la seva classificació, valorització o tractament i les conseqüències ambientals d'una mala gestió dels residus.