ECOVIDRIO | Determinació de la qualitat de vidre en plantes rsu

Verificació extraordinària de la qualitat de vidre en Plantes de tractament d'Urbaser-Granada. (2017)

Durant l'últim trimestre del 2017 Ecovidrio va sol·licitar a sm, sistemes mediambientals realitzar uns treballs extraordinaris per a la verificació de la qualitat del vidre d'unes mostres específiques a la planta de tractament ECOCENTRAL Granada-Alhendin.

Un equip especialista en caracteritzadors de sm es va desplaçar a la planta per procedir als treballs de verificació, consistents en la caracterització de 6 mostres al novembre i 4 mostres al desembre de 20 kg cadascuna de material, procedint a la separació granulomètrica (<> 10 mm) i per fraccions: vidre, opal, infusibles (porcellana, pedres no rodants i argiles), o-gravetes (pedres rodants), metalls fèrrics, metalls no-fèrrics, plàstics, matèria orgànica i altres impureses.

Amb les dades obtingudes en els treballs de camp, l'equip tècnic va realitzar els corresponents informes adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es van lliurar a Ecovidrio en format digital.