AJ. VALLIRANA | Agenda urbana

Redacció de l'Agenda Urbana de Vallirana. (2023-2024)

Les Agendes Urbanes són plans estratègics que estableixen les directrius i les accions que cal seguir fins a l'any 2030 amb l'objectiu de transformar els nostres pobles i ciutats en llocs amigables, acollidors, saludables i conscients.

En aquests plans es fan uns treballs previs amb un pla de comunicació i participació, una anàlisi i diagnòstic de la situació actual del municipi, un pla d'acció amb les mesures que es poden executar i un pla de seguiment amb indicadors per comprovar que es realitzen correctament les accions.

En aquest cas, el municipi de Vallirana, situat al Baix Llobregat, té unes característiques especials perquè està envoltada d'espais verds, té una distribució de la població molt dispersa i una orografia complexa, però estem treballant per poder aportar accions ambientals, socials i econòmiques que ajudin el municipi en el seu desenvolupament sostenible.