AJ. ESPLUGUES | Sensibilització ambiental a mercats

Sensibilització ambiental de residus als mercats no sedentaris del municipi. (2018)

A petició de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, un equip d'educadors ambientals d'sm patrullen fent tasques informatives durant les jornades de mercat no sedentari del municipi (dimecres i dissabtes) dels mesos de febrer i març, realitzant accions sensibilitzadores sobre residus als paradistes del mercat, fent èmfasi en:

- Prevenció de residus
- Separació en orígen
- Reciclatge de materials

Per a tal efecte, es dissenya un fulletó explicatiu que es distribueix entre els paradistes dels mercats:

  • Mercat setmanal de Can Vidalet: Dimecres de 8 a 14h. 
    Ubicat al llarg dels carrers Maria Aurèlia Capmany i Enrique Tierno Galván i en el tram de l'avinguda Ciutat de l'Hospitalet situat entre aquests dos carrers.
  • Mercat setmanal de La Plana: Dimecres de 8 a 14h. 
    Ubicat en a la Rambla del Carme.
  • Mercat setmanal d'Àngel Guimerà: Dissabtes de 8 a 14h. 
    Ubicat a la rambla Àngel Guimerà, entre Isidre Martí i Manuel de Falla