ALIER, S.A. | Caracteritzacions de rebuig de pulper

Caracterització de residus de rebuig procedents de pulper. (2019-2020)

Alier S.A va contractar els serveis de Sm sistemes mediambientals amb la finalitat de caracteritzar material procedent del pulper de la seva planta de Roselló a Lleida.
En concret, el seu interès principal era conèixer els nivells de certs plàstics. Sm va proposar un pla de caracteritzacions que consistia a realitzar una caracterització cada 2 o 3 setmanes de 150 Kg a partir de l'quarteig i homogeneïtzació d'un lot lliurat per ells d'uns 1000 kg.

Aquesta mostra de 150 kg es separa en:

  • Plàstic PEBD transparent
  • Plàstic PEBD color
  • Plàstic PEAD
  • Plàstic PP
  • Altres plàstics
  • Metall Fèrric
  • Metall no Fèrric
  • Paper / cartró
  • altres materials