DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local d'Illescas

Manteniment i potenciació de l'Agenda 21 Local del municipi d'Illescas. (2010-2012)

La Diputació Provincial de Toledo, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Illescas, adjudicar aquesta la licitació pública a sm, sistemes mediambientals, sl per al manteniment i la potenciació de l'Agenda Local 21 d'aquest municipi.

L'objectiu va ser el de potenciar aquest procés de desenvolupament local, que durant la seva implantació havia comptat amb escàs interès per part de la població.

Per a això es va realitzar una campanya de comunicació en mitjans de comunicació tradicionals, així com cartelleria, entrevistes i reunions amb associacions del municipi per informar detalladament de com és el procés i augmentar així l'interès de la població, fomentant la seva participació.

De manera paral·lela es va actualitzar la diagnosi ambiental de la fase d'implantació, determinant les mancances i els aspectes forts del municipi, que en alguns casos havien variat.

Finalment es va analitzar i es va reajustar el Pla d'Acció eliminant mesures i prioritzant aquelles de major interès perquè la corporació local atengués primer prèvia aprovació del Consell Local de Sostenibilitat.