GISA | Actualització legal ambiental

Servei d'identificació i actualització legislativa ambiental. (2006-2008)

Projecte d'identificació i actualització de legislació ambiental realitzat per encàrrec de Gestió d'Infraestructures, SA (GISA), empresa pública encarregada de la construcció, conservació, explotació i promoció de tot tipus d'infraestructures i edificacions promogudes per la Generalitat de Catalunya.
El projecte tenia com a principal objectiu el desenvolupament d'un servei d'identificació, recollida i actualització de tot tipus de legislació ambiental que afectés l'activitat de GISA ia la dels seus adjudicataris i / o concessionaris tant en l'àrea d'edificació com en la d'obra civil.

A trets generals, els treballs desenvolupats per sm van ser:

  • Adaptació i disseny d'una base de dades de legislació ambiental conforme a les directrius marcades per GISA.
  • Revisió i identificació de normativa ambiental de diferents àmbits (europea, estatal, autonòmica, supramunicipal, i local-municipis de tot Catalunya-) vinculada als diferents vectors ambientals afectats per l'activitat de GISA.
  • Extracció de requeriments legals ambientals i introducció a la base de dades.

Amb això, GISA proporcionava la informació legal mediambiental corresponent a tots els seus proveïdors i concessionaris independentment del municipi de Catalunya on s'anés a desenvolupar la seva activitat, donant compliment al requisit que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001.