GRIFOLS ENGINEERING | Estudi d'impacte ambiental
Estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació industrial farmacèutica a Zamudio (2010-2011)
GRIFOLS ENGINEERING SA, empresa del Grup GRIFOLS, es va adjudicar el projecte integral clau en mà per a la construcció de les instal · lacions de la companyia farmacèutica portuguesa Bial INDUSTRIAL FARMACÈUTICA a Zamudio (Bilbao). sm va ser contractada per GRIFOLS ENGINEERING SA per a la realització d'un Estudi d'impacte ambiental per poder legalitzar la instal · lació. Els treballs incloïen la redacció del document inicial, en el qual es defineixen les característiques, la ubicació, les principals alternatives considerades, i un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte. El contingut del document d'Estudi d'impacte ambiental incloïa la informació següent:
  • Descripció general de la instal · lació i exigències previsibles en el temps en relació amb la utilització del sòl i altres recursos naturals.
  • Estimació dels tipus i quantitats de residus, abocaments i emissions de matèria i energia resultants
  • Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada.
  • Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes del projecte sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni històric artístic i l'arqueològic, així com la interacció entre aquests factors.
  • Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius
  • Programa de vigilància ambiental
  • Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.