AJ. FUENLABRADA | Control del servei de recollida de paper-cartró

Control de qualitat del servei de recollida de paper-cartró en locals comercials de Fuenlabrada (2009)

Aquest projecte es realitza a petició del propi Ajuntament de Fuenlabrada, i es divideix en dues fases:
 
Treball de camp:
Es realitza tots els dies d'una setmana triada aleatòriament, inclosos caps de setmana, en què s'efectua el servei. En aquestes jornades un conductor i un anotador segueixen al vehicle recol·lector durant el seu recorregut assenyalant els locals en què hi ha recollida de paper-cartró, el volum de material recollit i altres circumstàncies com ara, que l'operari de la contracta tingui d'avisar a l'local de si hi ha residu per recollir. Es realitza també un reportatge fotogràfic.
 
Treball de gabinet:
Un tècnic analitza tota la informació recollida en el treball de camp determinant:
  • Si la informació de locals, rutes i parades es cumpleixen.
  • Si el servei està normalitzat per quan hi hagi canvis en els operaris que el realitzen.
  • Si existexen condicionants en la realització del servei que dificulti la correcte realització del mateix.