AJ. ORPESA DEL MAR | Educació ambiental a la platja

Servei d'activitats mediambientals infantils a les platges del municipi d'Orpesa del Mar. (2016-2018, 2019-2022)

L'objectiu del servei consisteix en la realització d'activitats mediambientals durant la temporada d'estiu a les platges d'Orpesa del Mar (Castelló). Es tracta d'un servei especialitzat que ha d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens. Es defineixen els següents objectius generals per a les activitats:

  • Ser conscients dels impactes que l'activitat humana a les platges pot provocar sobre els ecosistemes litoral i marí.
  • Facilitar la informació necessària per a un canvi d'hàbits mediambientals.
  • Promoure l'interès i motivar la participació ciutadana cap a una veritable cultura de respecte i cura per l'entorn en què vivim.
  • Donar a conèixer i difondre les principals accions de bones pràctiques ambientals a les platges.
  • Preservar la biodiversitat vegetal i animal de les nostres platges, com a indicador de la bona salut ambiental de les mateixes.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques a les platges, dirigides a nens a partir de 3 anys, mitjançant la realització de jocs i tallers de manualitats.