CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL | Activitats d'educació ambiental

Serveis de les Activitats d'educació ambiental del Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental. (2019-2021)

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ofereix un conjunt de programes, activitats i recursos d'educació ambiental adreçats al món educatiu i també al conjunt de la ciutadania amb la intenció de difondre el coneixement de la gestió ambiental de la comarca, estimular la complicitat i la implicació ciutadana en la seva millora, i donar globalitat a tot el que es fa en matèria d'educació ambiental sobre residus a les escoles i altres entitats de la comarca. 

sm, com a empresa adjudicataria del servei, coordina i realitza les següents activitats:

  • Visites guiades a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge
  • Visites guiades a les deixalleries del Consorci
  • Activitats a l'aula o en altres espais
  • Actes i presència en esdeveniments i iniciatives socials
  • Activitats adaptades o personalitzades
  • Dos punts informatius portàtils on es realitzen activitats sobre malbaratament alimentari i recollida selectiva.