AJ. GAVÀ | Comunicació i educació ambiental al municipi

Servei de tasques de comunicació i educació ambiental del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà (2017-2021)

L'objectiu d'aquest servei és la prestació de suport tècnic i personal especialitzat que treballa des del propi Ajuntament, per tal de dur a terme i desenvolupar tasques que s'articulen en 4 blocs de prestacions:

  • Comunicació i Educació Ambiental: Planificació i coordinació de campanyes mediambientals (Prevenció de residus, recollida selectiva, estalvi energètic i prevenció del canvi climàtic, mobilitat, campanyes i actes relacionats amb el medi natural...), comunicació i difusió d'actes, activitats i projectes del departament de Medi Ambient, i gestió de recursos educatius de les diferents campanyes escolars.
  • Gestió del Projecte "Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Gavà": Tasques tècniques a realitzar en coordinació amb el dept. de Medi Ambient (assessorament als centres educatius, formació al professorat, visites als centres educatius de la Xarxa, coordinació amb les campanyes mediambientals...)
  • Execució del Programa d'Educació Ambiental Municipal: Tasques d'educació ambiental i monitoratge de tallers de ciències per a dinamitzar activitats de l'oferta educativa del programa d'educació ambiental.
  • Coordinació d'accions de sensibilització ambiental en moments puntuals com poden ser, festa de l'Energia, festa major, actuacions en mobilitat a la zona de platges, etc...