GOV. ILLES BALEARS | Servei d’informació ambiental a Parc Naturals de Mallorca

Servei d'informació ambiental al Parc Natural de la Península de Llevant i al Parc Natural Marítim-Terrestre d'Es Trenc – Salobrar de Campos. (2021)

Vam ser responsables del servei d'informació ambiental personalitzada per tots dels visitants dels Parcs Naturals d'Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant. Es resolien els dubtes, es treballava per detectar possibles impactes ambientals i es recollien propostes de millora i gestió durant la campanya de 2021. 

El projecte va ser impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i finançat pel fons de l'Impost de Turisme Sostenible. Es van atendre i informar a un total de 31.938 visitants a ambdós parcs, promovent la sostenibilitat i el respecte pels entorns naturals. També es volia mostrar la importància ambiental d'aquests parcs, la seva biodiversitat, el valor de la seva singularitat i la necessitat de preservar-los.

L'objecte del servei era el següent:

  • Informació als visitants en relació a la normativa d'ús públic vigent en l'espai concret.
  • Informació a l'Administració a partir de les dades recollides pels informadors/es.
  • Informació als visitants del finançament de l'acció per part de l'Impost de Turisme Sostenible.