FCC | Caracteritzacions FORM a Sant Andreu de Llavaneres

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha promogut la realització de les caracteritzacions de la recollida selectiva procedent del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. Aquest projecte es va dur a terme a la Planta de Tractament Integral de Residus de Mataró durant el mes de febrer de 2013, realitzant un total 3 caracteritzacions.

El principal objectiu de les caracteritzacions consistir a determinar el grau de qualitat de la recollida selectiva. D'aquesta manera també es pot conèixer la potencialitat dels residus impropis que podrien haver anat a recollida selectiva però que van escapar d'ella.

Per a això, scompta amb un equip que atresora més de 6 anys d'experiència en l'àmbit de les caracteritzacions. Entre ells, dos tècnics es van encarregar de la identificació i control de les tres mostres analitzades, seleccionant residus de: orgànica, paper-cartró, vidre, poda, plàstics, tèxtils, entre d'altres.

Aquestes caracteritzacions quedar reforçades per un reportatge fotogràfic per poder arribar a resoldre possibles dubtes derivats d'aportacions per part d'alguna entitat implicada, ja sigui FCC, el mateix Ajuntament, les empreses de tractament o l'Agència de Residus de Catalunya.