AENA | Seguiment dels requisits legals

Servei per al seguiment dels requisits legals aplicables i gestió ambiental als aeroports de la xarxa d'aena SME SA. (2024-2026)

Aena, l'organisme públic que administra els aeroports espanyols, ha atorgat a SM Sistemes Mediambientals el servei de Consultoria especialitzada i avaluació de requisits legals a 48 aeroports a nivell nacional, amb una durada d'entre 2 i 5 anys i això converteix a sistemes mediambientals a l'única consultoria ambiental amb presència a tots els aeroports espanyols.

L'objectiu principal és garantir el compliment normatiu mediambiental i de reglamentació a les instal·lacions d'Aena. SM Sistemes Mediambientals durà a terme l'avaluació anual del compliment legal, assessorarà en l'obtenció d'evidències documentals i gestionarà l'avaluació ambiental de plans i projectes així com el seguiment del compliment de condicions ambientals en projectes constructius.

L'equip tècnic de sm està compost per 6 consultors experts en consultoria ambiental especialitzada i 8 consultors especialitzats en avaluació de requisits legals i compliment legal, contribuint així a mantenir un entorn segur i sostenible als aeroports.