ECOVIDRIO | Caracterització d'escòries en plantes d'incineració

Estudi de caracterització de vidre en plantes incineradores (2013-2018).

Des de 2013 Ecovidrio confia sm, sistemes mediambientals per a realitzar les caracteritzacions de vidre en plantes incineradores del territori nacional. En 2017 s'estan realitzant els treballs en incineradores de Tarragona, Barcelona, ​​Cantàbria i Girona.
Aquestes tasques estan dirigides a determinar la quantitat de vidre que arriba a les plantes incineradores, per a la posterior recuperació. En cadascuna de les plantes, un equip de tècnics especialistes de sm realitzen una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta (escòries).
Es seleccionen 120 kg procedents de la sortida del rebuig de la planta, dividint-se en 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. Es procedeix a la separació manual dels diferents components de la mateixa classificant-los en:
  • Vidre
  • Infusibles (Porcellana, pedres i argiles)
  • Matèria orgànica i altres.
  • Fins <5mm (fracció que s'obté mitjançant tamisat amb sedàs)
D'aquesta manera es determina la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.