AJ. ASPE | Assistència a la Regidoria de Medi Ambient

Servei d'organització i direcció d'activitats i serveis de la Regidoria de Medi Ambient. (2018-2019)

L'Ajuntament d'Aspe ha confiat en sm per organitzar activitats ambientals a les escoles del municipi i també per donar servei d'assistència al nou sistema de recollida Porta a Porta (PaP) que s'implantarà a l'any 2019, establint-se uns horaris de recollida de cadascuna de les fraccions, el que implica una conscienciació ciutadana.

Algunes de les tasques a realitzar en la prestació del servei són les següents:

  • Atenció i informació al ciutadà sobre dubtes, queixes i suggeriments del nou sistema de recollida de residus.
  • Formació específica del personal assignat per a dur a terme el servei.
  • Coordinar les accions d'informació, educació i sensibilització ciutadana tractant directament amb la ciutadania i amb els generadors singulars del municipi.
  • Organitzar activitats d'educació ambiental com fires, concursos i jornades.
  • Creació d'un programa d'activitats d'educació ambiental adaptades a escoles d'estiu, associacions, escoles infantils, de primària, secundària i batxillerat del municipi d'Aspe.