ECOVIDRIO | Control de qualitat d'envasos de vidre

Control de Qualitat d'Envasos de Vidre en plantes de selecció. (2004-2013)

El projecte té com a objectiu l'avaluació i el control de qualitat del tractament del vidre dipositat a l'iglú pels ciutadans des de la seva entrada en planta fins a la seva tramesa a la fosa per realitzar nou vidre. Es treballa en 8 plantes de tractament situades a Mollet del Vallès (Barcelona), Prat de Llobregat (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Sagunt (València), Caudete (Albacete), Cadrete (Saragossa), Llodio (Vitòria) i Ajalvir (Madrid). Cada planta és visitada pels nostres tècnics un mínim de 3 vegades l'any: febrer o març, juny o juliol, octubre o novembre. L'avaluació del vidre en planta es divideix en 3 tipus d'anàlisi:

  • Caracterització d'entrada: Separació manual de 200 kg de material procedent d'una mostra.
  • Procés productiu i caracterització de KSP o rebuig: Es diposita tot el material per tractar i pesar la massa de les diferents sortides. Un cop analitzat el procés productiu de la planta s'agafa una mostra de 80 kg de material de rebuig o KSP i es caracteritza en vidre i impropis.
  • Caracterització de vidre apte per fosa: La caracterització de vidre apte per fosa pren una mostra aleatòria de 160 kg del vidre apte de tota la planta i se separa segons tipologia de material.

Amb les dades obtingudes en el treball de camp un tècnic realitza el corresponent informe adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es lliura a Ecovidrio en format digital.