CC La SELVA | Educació mediambiental escolar

Activitats mediambientals dirigides a centres escolars de primària i secundària de la comarca de La Selva. (2018)

El Consell Comarcal de La Selva engega aquesta campanya d'activitats per tal d'oferir als centres escolars de la comarca una oferta fixa d’activitats mediambientals per a centres educatius de la Selva, on sm hi col·labora per tal de cobrir les necessitats previstes durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 2017-2018.

Les activitats que s’ofereixen estan dirigides a tots els centres escolars de la comarca i a tots els cursos de primària i secundària, i un equip d'educadors ambientals d'sm s'encarrega de gestionar el calendari de visites, preparar el material didàctic i portar a terme les activitats amb les explicacions necessàries, adaptant tant el contingut com el llenguatge al nivell de coneixement del grup a qui va dirigit.

Aquestes activitats es porten a terme en tres espais diferenciats:

  • Activitats a l'aula (escola): tallers de compostatge i reciclatge
  • Visites a instal·lacions municipals: deixalleria municipal, EDAR
  • Visites a instal·lacions comarcals: parc mediambiental de la Selva (Santa Coloma de Farners) i parc de Sa Riera de Tossa (Tossa de Mar)