ACA | Elaboració del mapa d'actors socials

Elaboració del Mapa d'Actors Socials al Baix Llobregat-Anoia per un procés participatiu de gestió integral de l'aigua. (2007-2008)

La directiva marc de l'aigua (DMA) impulsa una nova forma d'entendre i gestionar les conques hidrogràfiques basada en la implicació de les persones.

La DMA estableix que tant el diagnòstic sobre l'estat de les masses d'aigua a les conques fluvials com el pla de gestió s'han d'elaborar a través d'un procés on s'incorpori la participació activa dels diferents actors i ciutadans com a pas previ a la presa de decisions per part de les administracions. L'àmbit del projecte incorporar les zones d'afectació a conca de les comarques del Baix Llobregat i Anoia.

Es va realitzar una recerca en diferents administracions per tal d'identificar els diferents agents que poguessin tenir veu i vot en processos de gestió de masses hídriques. Dins d'aquest àmbit es van identificar associacions, col · lectius, grups de professionals, representants de sectors o persones que expressament han demostrat interès pel procés.

Totes les dades es van recollir en una base de dades en què es van registrar 1188 entitats: 128 actors d'educació ambiental, 27 professionals i representants del primer sector, 21 indústries i empreses, 10 activitats de turisme i oci al riu, 11 responsables en la gestió de l'aigua, 862 actors rellevants pel que fa a l'estructuració social del territori (AAVV, partits polítics, etc.) i 129 administracions locals i supramunicipals.