COGERSA | Campanya per a la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica a Grau (Astúries)

Campanya informativa i de sensibilització dels grups d'interès per a separar la matèria orgànica a la vila de Grau. (2018-2019)

Aquest projecte, impulsat per la Companyia per a la Gestió dels Residus Sòlids a Astúries (COGERSA), inclou el disseny, planificació i execució d'una campanya d'impuls a la recollida de matèria orgànica a la vila de Grau, nucli de població de 7461 habitants que disposa a l'inici del projecte d'un servei general de recollida de residus mitjançant contenidor en via pública amb recollida de 6 dies a la setmana.

En aquesta experiència pilot de 12 mesos de durada, s'ubicaran 200 contenidors marrons al costat dels ja existents de fracció resta. La recollida de matèria orgànica es proposarà a l'ajuntament recollir-la dos o tres dies a la setmana amb els mateixos horaris i mitjans que la recollida actual; els altres dies es recolliria la fracció resta. Prèviament a l'inici de la recollida de matèria orgànica es realitzarà la fase inicial de la campanya de sensibilització, informant dels canvis de freqüència de recollida de la fracció resta i impulsant la participació voluntària mitjançant visites a productors singulars, punts d'informació, accions de màrqueting al carrer i accions diverses de sensibilització.

COGERSA | Campanya per la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica a Candás (Astúries)

Campanya per a la informació i sensibilització dels grups d'interès per a separar la matèria orgànica al municipi de Candás. (2018-2019)

Aquest projecte, impulsat per la Companyia per a la Gestió dels Residus Sòlids a Astúries (COGERSA), inclou el disseny, la planificació i execució d'una campanya d'impuls a la recollida de matèria orgànica a Candás, nucli de població de 6836 habitants pertanyent al Consejo de Carreño i disposa d'un sistema de recollida porta a porta amb cubells comunitaris. Aquesta parròquia disposa a l'inici del projecte d'un servei de recollida porta a porta 7 dies a la setmana en cubs comunitaris. Diàriament es col·loquen els cubs amb una antelació de 3 hores respecte a la recollida, posteriorment un camió realitza el recorregut buidant el contingut de les galledes i posteriorment es retiren les galledes buits.

L'objectiu de l'experiència pilot és reorganitzar el servei passant a recollir la matèria orgànica en cubells marrons dos o tres dies a la setmana i la resta dels dies la fracció resta en contenidors negres, durant un període de 12 mesos. Prèviament a iniciar el canvi en la recollida es realitza la campanya informativa dels canvis de freqüència de recollida de la fracció resta i es comença la campanya de conscienciació i impuls per a la participació voluntària de ciutadans i productors singulars en la separació de la matèria orgànica.

RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental escolar 2017/2018

Campanya d'educació ambiental per a la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos. (2017-2018)

Com els darrers cursos, el Consorci RSU ha confiat en sm per a realitzar, en els sis cursos d'Educació Primària, les activitats de la campanya d'educació ambiental "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos, curs escolar 2017-2018". L'objectiu del Consorci ha estat sempre aconseguir que els escolars, des d'edats primerenques, aprenguin a realitzar una correcta separació selectiva dels diferents materials que constitueixen els residus urbans, coneguin el paper que cada un de nosaltres tenim en la gestió dels mateixos, els problemes associats a la seva generació i els beneficis mediambientals derivats de gestionar-los adequadament.

A més aquest any, i gràcies a l'adhesió dels 32 últims ajuntaments que s'han incorporat al sistema de recollida selectiva d'envasos lleugers, les activitats de l'esmentada Campanya es realitzarà en els 91 municipis gestionats pel Consorci RSU.

Així mateix, uns 20.000 nens pertanyents als 136 centres escolars del total de municipis consorciats, tindran l'oportunitat de participar amb els seus dibuixos en el XIV Concurs de cartelleria, "el reciclatge d'envasos al teu municipi".

AJ. ESPLUGUES | Sensibilització ambiental a mercats

Sensibilització ambiental de residus als mercats no sedentaris del municipi. (2018)

A petició de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, un equip d'educadors ambientals d'sm patrullen fent tasques informatives durant les jornades de mercat no sedentari del municipi (dimecres i dissabtes) dels mesos de febrer i març, realitzant accions sensibilitzadores sobre residus als paradistes del mercat, fent èmfasi en:

- Prevenció de residus
- Separació en orígen
- Reciclatge de materials

Per a tal efecte, es dissenya un fulletó explicatiu que es distribueix entre els paradistes dels mercats:

 • Mercat setmanal de Can Vidalet: Dimecres de 8 a 14h. 
  Ubicat al llarg dels carrers Maria Aurèlia Capmany i Enrique Tierno Galván i en el tram de l'avinguda Ciutat de l'Hospitalet situat entre aquests dos carrers.
 • Mercat setmanal de La Plana: Dimecres de 8 a 14h. 
  Ubicat en a la Rambla del Carme.
 • Mercat setmanal d'Àngel Guimerà: Dissabtes de 8 a 14h. 
  Ubicat a la rambla Àngel Guimerà, entre Isidre Martí i Manuel de Falla
CC La SELVA | Educació mediambiental escolar

Activitats mediambientals dirigides a centres escolars de primària i secundària de la comarca de La Selva. (2018)

El Consell Comarcal de La Selva engega aquesta campanya d'activitats per tal d'oferir als centres escolars de la comarca una oferta fixa d’activitats mediambientals per a centres educatius de la Selva, on sm hi col·labora per tal de cobrir les necessitats previstes durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 2017-2018.

Les activitats que s’ofereixen estan dirigides a tots els centres escolars de la comarca i a tots els cursos de primària i secundària, i un equip d'educadors ambientals d'sm s'encarrega de gestionar el calendari de visites, preparar el material didàctic i portar a terme les activitats amb les explicacions necessàries, adaptant tant el contingut com el llenguatge al nivell de coneixement del grup a qui va dirigit.

Aquestes activitats es porten a terme en tres espais diferenciats:

 • Activitats a l'aula (escola): tallers de compostatge i reciclatge
 • Visites a instal·lacions municipals: deixalleria municipal, EDAR
 • Visites a instal·lacions comarcals: parc mediambiental de la Selva (Santa Coloma de Farners) i parc de Sa Riera de Tossa (Tossa de Mar)
AJ. GAVÀ | Suport al mercat de 2a mà

Informadors de suport durant el mercat de segona mà de Gavà. (2018)

Per tal de fomentar la reutilització d'objectes, l'Ajuntament de Gavà organitza el Mercat de 2a mà, dia de la reutilització a Gavà, on es convida la ciutadania a participar comprant, venent o intercanviant allò que fa falta d'una forma responsable amb el medi ambient, promovent nous hàbits entre la ciutadania a l'hora de fer les compres, fent èmfasi en la importància de reutilitzar i evitar que aparells i productes que encara tenen una vida útil esdevinguin un residu.

L'Ajuntament ha comptat amb els serveis de dos informadors d'sm per tal de donar suport en la gestió del mercat durant la jornada de diumenge 4 de març:

 • Assistència al muntatge i desmuntatge de les parades
 • Revisió dels assistents i informació de l'hora de retirada de cotxes de la rambla
 • Dinamització del Mercat
 • Disseny i realització d'una enquesta de valoració als paradistes participants
CC. BAGES | Promoció de l'eficiència energètica

Servei comarcal itinerant per a la promoció de l'eficiència energètica. (2018)

El Consell Comarcal del Bages posa en marxa aquest servei adreçat als 29 municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages (ABSS), per tal de promocionar l’eficiència energètica de les llars mitjançant l’atenció i assessorament a la població en general i intervenció i acompanyament a aquelles persones en situació de pobresa energètica, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la seva qualitat de vida i acomplir el dret a l’accés als subministres bàsics d’aigua, llum i gas. L'equip d'sm, format per un agent energètic, un agent social i un coordinador, desenvolupa les tasques de:

- Servei d'informació i assesorament (adreçat a la ciutadania en general):
Atenció, informació i resolució de dubtes en matèria d’eficiència energètica, detecció de situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als subministraments, derivació als serveis socials i activació del servei d'intervenció i acompanyament personalitzat.
- Servei d'intervenció i acompanyament en casos de vulnerabilitat social (adreçat a llars en situació de vulnerabilitat econòmica i de pobresa energètica):
s'ofereix atenció més personalitzada i visita al domicili, prioritzant els casos amb avís de tall de subministrament. Això inclou la gestió i negociació amb les companyies subministradores i amb altres serveis que actuïn en el mateix àmbit.
- Servei de suport als municipis en matèria d'eficiència energètica:
Suport tècnic als Serveis Socials Municipals, incloent formació i assessorament als professionals i xerrades i tallers d’eficiència energètica adreçades a tota la població.

AJ. MONTGAT | Campanya per a la millora de la FORM

Campanya per a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica. (2017-2018)

L'Ajuntament de Montgat ha confiat en sm per a aquesta campanya per tal de millorar la recollida selectiva de la matèria orgànica. Les tasques realitzades per l'equip d'educadors ambientals d'sm han estat:

- Edició de material divulgatiu: es van editar i imprimir flyers amb informació sobre la gestió de la FORM, flyers amb informació de les diferents fraccions i cartells sobre les diferents fraccions per distribuir entre bars i restaurants.
- ​Punts informatius al carrer: dos educadors ambientals van estar informant als veïns i veïnes de Montgat sobre la correcta gestió de la matèria orgànica, fomentant la correcte separació de la FORM, recordant els residus que es dipositen a cadascún dels contenidors, entregant el material divulgatiu i proporcionant bosses compostables per la fracció orgànica.
- Punts informatius en esdeveniments: es van ubicar dos punt informatius fixes per dos esdeveniments concrets (mercat de segona mà i fira de Nadal), on a més d'informar es repartien cubells per a la orgànica i bosses de ràfia per a la separació de la resta de fraccions.
- Visites a grans generadors de FORM: Es van visitar un total de 46 establiments (bars/restaurants), on es consultava sobre els hàbits de separació dels residus de FORM i de la resta de fraccions, i s'inspeccionaven els contenidors de residus a més, d'entregar un cartell informatiu de la recollida selectiva. A aquells establiments que durant la primera visita es va observar que no gestionaven els residus correctament se'ls va fer una segona visita.

MCP | Prova pilot d'aprofitament alimentari

Assistència tècnica a la prova pilot d'aprofitament alimentari en establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona. (2018)

Dins de la Fase V d'implantació del cinquè contenidor a la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP) que sota el lema "Marrons? Sí, gràcies / Organikoak? Bai, mila esker" convida a reciclar els residus orgànics, cal destacar la prova pilot d'aprofitament alimentari en 44 establiments d'hostaleria i restauració del Casc Antic i un de Mutilva de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de la Mancomunitat.

Els clients que ho desitgen poden sol·licitar el menjar sobrant que se'ls lliura en un recipient dissenyat per a la ocasió, apte per al microones i que, després del seu ús, podran compostar o reciclar al contenidor marró de matèria orgànica.

L'objectiu d'aquesta campanya és reduir la quantitat de menjar en bon estat provinent de restauració que acaba convertint-se en escombraries, així com treballar la sensibilització de la ciutadania i del personal d'hostaleria sobre la problemàtica del malbaratament alimentari, el que suposa d'desaprofitament de recursos i generació de residus orgànics. Sota el lema de "Aquí no es llença res ... emporta't les teves sobres!", L'experiència va tenir una durada de dues setmanes, lliurant-se en cada establiment recipients i targetes informatives dirigides als comensals.

DIP. BARCELONA | Consorci Parc de la Serralada Litoral

Atenció a l'usuari en el Centre d'Informació als visitants de la Creu de Can Boquet del Consorci de la Serralada Litoral. (2018-2019)​

sm es fa càrrec del servei al Centre d'Informació ubicat al refugi de la Creu de Can Boquet a Vilassar de Dalt, amb l'objectiu d'atendre als usuaris i difondre els valors naturals i culturals del territori del Parc de la Serralada Litoral.

El parc té un paper ecològic fonamental, ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva localització, en una zona densament poblada en l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​l'ha convertit en un espai natural molt visitat. Aquest espai posa a l'abast de tot aquell que el visiti una xarxa d'equipaments i programes que permeten conèixer i gaudir del territori. Un educador ambiental ofereix els serveis d'informació, acollida i venda de publicacions en un dels equipaments d'ús públic amb què compta el Consorci destinat a l'acollida de visitants per tal d'atendre'ls, orientar-los i fer més profitosa la seva estada.

El parc està gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per la Diputació de Barcelona (Xarxa de Parcs Naturals), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià

Campanya informativa per al nou sistema de recollida selectiva de residus "Porta a porta" a Sarrià. (2018)

El nou sistema de recollida de residus porta a porta donarà servei a 8500 habitants del casc antic de Sarrià, i té com a objectiu la millora de la recollida selectiva del 35% al 55%.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya informativa Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. Dins la campanya de comunicació, es distribueix el material necessari per la recollida PaP com els cubells d’orgànica, bosses compostables i per altres fraccions, material divulgatiu (guia i imant). L'entrega del material es fa porta a porta, informant als veïns del nou sistema de forma individualitzada.

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar

Activitats d'educació ambiental als centres escolars de Cerdanyola del Vallès. (2017-actualitat)

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha comptat amb sm, sistemes mediambientals per tal de portar a terme durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 el servei de coordinació, monitoratge i tallers d'activitats d'educació ambiental del programa Cerdanyola Educa.

Mitjançant aquest programa, l'ajuntament ofereix a tots els centres docents del municipi la possibilitat de participar en una programació d'activitats que té com a objectiu facilitar experiències que col·laborin a l'educació integral dels infants i adolescents des de l'educació infantil, primària i secundària fins als centres d'educació especial.

Els recursos de temàtica ambiental oferits als centres estan adaptats al grup al qual van dirigits, en funció de l'edat i dels seus coneixements i se centren en dos grups segons la temàtica tractada:

 • Activitats de coneixement del medi natural, residus i aigua: "Investigadors de l'aigua", "Els nostres veïns els ocells", "Coneix la riera de Sant Cugat", "El jardí de papallones"...
 • Activitats d'energia i promoció de l'estalvi energètic: "El conte del sol", "Cuines solars"...
MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per al reforç de la implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus. (2017-2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en estreta col·laboració amb sm, sistemes mediambientals, inicia aquesta campanya de reforç a mitjans 2017 en els 47 municipis mancomunats, amb l'objectiu de reforçar el missatge entre aquells usuaris que ja inscrits en fases anteriors, augmentant la sensibilització envers la problemàtica ambiental de la gestió de residus, i en concret de la matèria orgànica, fomentant que la seva participació sigui realment activa, amb un compromís tant individual com col·lectiu.

L'equip de tècnics i informadors ambientals d'sm gestiona, coordina i realitza reunions amb els ajuntaments, 1.500 visites domiciliàries en localitats rurals, 1.400 visites d'assessorament a inscrits al compostatge domèstic, visites porta a porta a 900 establiments del canal HORECA i a 750 productors singulars, instal·lació de punts informatius itinerants, presència d'informadors a peu de contenidor en més de 500 àrees d'aportació de l'àrea urbana i periurbana, campanyes específiques en hortes i merenderos del Parc Fluvial, presència d'agents informadors en dinars populars, participació en esdeveniments festius i dinamització de activitats de sensibilització per a públic infantil i per a públic adult... a més, cal destacar la prova pilot de reducció del malbaratament alimentari en 40 establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de Mancomunitat.

GOV. ILLES BALEARS | Sensibilització ambiental en espais naturals de Menorca

Campanya de sensibilització en entorns litorals d'Espais naturals de Menorca. (2017)

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears decideix iniciar la campanya "Els residus no tornen sols, torna el residu a casa" de sensibilització ambiental promoguda per Ecoembes que remarca la importància deportar a terme una conducta i consciència mediambiental per a la protecció i conservació en algunes de les platges (litoral i Espais naturals protegits) més freqüentades de la zona nord-est de Menorca. Finalment l'actuació sensibilitzadora se centra en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, principal zona humida de Menorca i que en l'actualitat és el nucli de la reserva de biosfera.

L'objectiude la campanya és sensibilitzar els usuaris per aconseguir comportaments més sostenibles tant en l'entorn marí com en qualsevol altre entorn natural i promovent una actitud proactiva en la cura del medi ambient.

Un informador ambiental d'sm sensibilitza, durant cinc dies a la setmana de la temporada estiuenca, sobre el problema del "littering" o abandonament de residus, remarcant als usuaris els costos econòmics, ecològics i socials que suposa i la importància que siguin retirats i fomentant-ne la seva segregació.
Durant un total de 72 jornades informatives han participat 17.607 usuaris, s'han repartit 8.970 bosses per a residus. La campanya ha tingut molt bona acollida, valorada amb una mitja de 4,43 sobre 5 per part de l'usuari.

AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos

Campanya informativa per reordenar l'aparcament de motos en vorera a punts estratègics de Barcelona (2017)

La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guàrdia Urbana, enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants i minimitzant la seva ocupació. Les actuacions prèvies a la campanya han estat: 
 • Minimitzar i regular els aparcaments en vorera. Reducció de l’impacte i el risc sobre els espais de vianants.
 • Crear i regular aparcaments en calçada. Creació de noves places en calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments soterrats.
 • Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament per a motos amb tarifes competitives.
Un cop identificades les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer saber als ciutadans dels diversos districtes de la ciutat l’enduriment de les penes d'aparcament incorrecte de motos a les voreres.
Durant un període de 10 dies lectius, s’han desplegat diversos equips de dinamitzadors d'sm en punts estratègics de màxima afluència de motos mal aparcades als 10 districtes de Barcelona, en els horaris de més moviment, per tal d’informar al màxim de gent possible.
CC. SOLSONÈS | Prevenció del malbaratament alimentari

Desenvolupament d'actuacions per la prevenció del malbaratament d'aliments a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017)

sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya de prevenció del malbaratament alimentari per al Consell Comarcal del Solsonès que vol fomentar el correcte aprofitament d'aliments tant a nivell ciutadà com professional, a l'hora que es redueix la generació de residus orgànics.

La campanya inclou la realització de tallers de cuina de "relleus" per aprendre a aprofitar al màxim els aliments en el nostre dia a dia, adreçada a públic general i escolar, i l'edició d'un calendari/receptari. Pel que fa a l'àmbit professional, s'han programat visites a grans productors de FORM susceptibles de malbaratar aliments, com són bars i restaurants, per tal de conèixer els seus hàbits, si disposen o no de mesures per prevenir el malbaratament i conscienciar de la importància de l'aprofitament alimentari.

Així mateix s'han adquirit i distribuit entre bars i restaurants de la comarca envasos de menjar per endur-se, per tal que els mateixos establiments els reparteixin als clients, fomentant així que els comensals s'enduguin les seves sobres del menjar a casa.

CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus

Servei pel desenvolupament del projecte de foment i millora de la recollida selectiva de residus orgànics a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017-2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat a sm una campanya de millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Solsonès i Cardona.
 
Entre les actuacions realitzades per tal de sensibilitzar la ciutadania, s'inclou la instal·lació de punts informatius als mercats de Solsona i Cardona, la visita a grans generadors de FORM com ara bars, restaurants i hotels, la inspecció visual dels contenidors de FORM per avaluar el nivell de participació i l'organització de xerrades informatives amb diferents entitats i associacions. A més a més s'ha realitzat la compra de 20.000 bosses compostables que s'han distribuït durant els punts informatius i les xerrades.
 
Una altra de les actuacions realitzades durant aquesta campanya ha estat la realització d'una caracterització demostrativa de residus al carrer. Aquesta actuació consisteix a buidar a terra, en un punt concorregut de la via pública, un contenidor de fracció resta per procedir, posteriorment, a la classificació i separació de les diferents fraccions que s’hi troben: envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica, resta i altres (residus especials, altres que haurien d’anar a deixalleria, voluminosos, etc).
VIDACAIXA | Tallers de reparació i prevenció de residus

Tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics per a treballadors de VidaCaixa. (2017)

En el marc de la Setmana del Medi Ambient organitzada pel Departament de Consultoria de Clients VidaCaixa Bcn, es proposa la realització de tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics de l'àmbit domèstic, adreçat als treballadors/es. 

L'objectiu d'aquests tallers és sensibilitzar als mateixos treballadors sobre temes de conciència ambiental i sostenibilitat, relacionat amb els hàbits de la reparació com alternativa a la compra de nous productes. 

L'equip d'sm que imparteix els tallers, d'una durada aproximada de 2,5 hores, es fa càrrec de portar les eines i els materials pedagògics amb que treballaran els assistents, que aporten algún petit electrodomèstic espatllat que serveix per diagnosticar una possible avaria i resoldre dubtes sobre la seva reparació. L'objectiu del taller és descobrir quins són els problemes més habituals dels petits electrodomèstics com torradores, batedores, aspiradores, microones, cafeteres elèctriques, molinets, etc... Es donen les nocions bàsiques per al diagnòstic i reparació i s'estudia la mecànica elemental dels aparells, mentre els assistents aprenen a canviar o substituir petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d'engranatge, corretja de transmissió, fusibles etc. A més, s'enseya com fer un bon manteniment dels aparells per tal d'allargar-ne la seva vida útil.

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Suport a compostaires

Suport i assistència a domicili als compostaires del municipi. (2017)

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha apostat per l'autocompostatge, comptant ja amb més de 200 llars que el practiquen. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha dipositat la seva confiança en sm per dur a terme el contracte de serveis de visites de compostaires al municipi. Per a tal efecte, l'equip d'sm es posa a treballar per a la concertació de les visites domiciliàries de seguiment a 90 compostaires nous dins del municipi, realitzades durant el darrer trimestre de 2017. 
Com a indicadors positius del compostatge trobem que el promig d'emplenat dels compostadors és del voltant d'un 60 %, que la freqüència d'aportació de materials és regular en un 91 % i que l'aportació de materials es considera bona o molt bona en un 90,1 %.

Totes les visites realitzades han tingut un resultat FAVORABLE, la qual cosa demostra la una execució adequada del procés de compostatge, malgrat que es detecten elements específics a millorar:
 • Humitat: Massa sec (21,6 %) Massa humit (13,6 %)
 • Barreja: Cal Barrejar més (13,6 %)
 • Mida de les restes: Material massa gran (33,6 %)
 • Insolació: Cal assolejar més (25 %)
 • Humectació: Cal humitejar o assecar (9 %)
FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reparació d'objectes amb personal amb malalties mentals lleus. (2017-2019)

La iniciativa, promoguda per la Comissió d'Innovació de Benito Menni CASM, està en línia amb els programes d'intervenció de sostenibilitat mediambiental i s'ha dut a terme amb la implicació de sm, sistemes mediambientals, responent al compromís que des de Germanes Hospitalàires tenen amb el medi ambient i la sostenibilitat i que es tradueix també en allargar la vida útil a electrodomèstics que d'una altra manera acabarien com a residus.

Tècnics especialistes d'sm es van encarregar de la formació teorico-pràctica durant 12 setmanes d'un grup de 10 persones ateses en Benito Menni. Aquests usuaris serien els futurs encarregats de posar en funcionament el servei a principis de novembre de 2017 a l'Hospitalet de Llobregat (C/Santiago Ramón i Cajal, 31). La iniciativa, pionera en l'àmbit de la salut mental, té l'objectiu de fomentar l'autonomia, l'empoderament i la integració social dels usuaris amb malalties mentals, així com l'ocupació significativa i solidària del seu temps lliure, i promoure la sostenibilitat ambiental, el consum racional i la prevenció de residus. A més, l'existència del servei genera un impacte positiu en la població, que tindrà accés a l'espai, les eines i l'assessorament necessaris per a realitzar autoreparacions.