AJ. COLLBATÓ | Porta a porta per a la recollida de FORM i resta

Desplegament del sistema porta a porta per a la recollida de FORM i resta al municipi de Collbató. (2010)

Aquest projecte va ser contractat mitjançant concurs públic per l'Ajuntament de Collbató, sobre la base de la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). L'objectiu va ser difondre el nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica i la fracció resta mitjançant el sistema porta a porta a tot el municipi, arribant a un total de 1.930 habitatges i una població efectiva de 4.000 ciutadans.

En el projecte van participar 8 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació i 3 informadors ambientals de la zona. Les tasques realitzades van ser el disseny dels documents sensibilitzadors (tríptic, cartell, pancarta, imant, estand), formació a educadors ambientals i difusió a ciutadania i grans productors. Paral · lelament, es van fer enquestes telefòniques, reunions sectorials, xerrades a escoles, punt d'informació mòbil, notes de premsa, jornada de compostatge casolà, suport a tècnics de l'OAC, caracteritzacions de residus i revisió de poals i bosses durant el seguiment de la implantació.

La imatge de campanya mostra, en primera línia, el nou integrant del sistema de recollida que és el cubell airejat per a la segregació domèstica de la FORM. L'eslògan "Collbató s'apunta" fa referència tant a la nova implantació de la recollida de la FORM com al desplegament del sistema de recollida seleccionat pel consistori, que és el sistema porta a porta. També es va usar un model d'imatge dibuixada (en contraposició a una imatge fotogràfica), per poder arribar millor a la joves i nens.

CC. del SEGRIÀ | Campanya per a la recollida selectiva de la FORM

Campanya de sensibilització per fomentar la recollida selectiva de la matèria orgànica en 35 municipis de la Comarca del Segrià. (2009-2010)

La campanya va ser contractada mitjançant concurs públic pel Consell Comarcal del Segrià la base de la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya. L'actuació sensibilitzadora va ser realitzada per 6 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i en comunicació, amb el principal objectiu de promoure la correcta segregació de la fracció orgànica en els 35 municipis objecte del projecte, sumant un total de 18.300 habitatges i una població efectiva d'més de 50.000 habitants.

Les tasques van abastar des de la creació i disseny del material de difusió fins a la formació dels informadors ambientals i la sensibilització porta a porta a ciutadania, grans productors i població escolar. En el lliurament porta a porta realitzada pels 16 informadors es van recordar els beneficis ambientals i socioeconòmics de la correcta segregació de l'orgànica, es van lliurar bosses compostables, cubells de 10 litres airejats i díptic explicatiu i es van recordar els serveis i horaris de recollida de cada municipi. Es van dur a terme actuacions addicionals com enquestes telefòniques, caracteritzacions de residus, xerrades a les escoles, visites a grans productors i documentació específica per al Consell Comarcal i els ajuntaments.

La imatge de campanya utilitza productes de la comarca i una frase directa per fer reflexionar sobre la importància de fer una correcta selecció de la matèria orgànica. En la informació lliurada es van identificar els materials que havien o no anar al contenidor d'orgànica.

CC La SELVA | Implantació de la FORM

Implantació de la FORM als municipis de Breda i Riells i Viabrea. (2010)

L'actuació sensibilitzadora va ser contractada mitjançant concurs públic pel Consell Comarcal de la Selva, en base a la concessió de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). El projecte va ser realitzat per 5 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació. Aquest equip es va encarregar de formar a 4 educadors ambientals de la zona, que finalment van fer la difusió i lliurament del material porta a porta.

El principal objectiu va ser el de donar difusió al nou servei de recollida selectiva de la fracció orgànica en els dos municipis, actuant sobre unes 1.700 habitatges de Breda i unes 2.850 de Riells i Viabrea, així com recordar els residus depositables en les altres fraccions.

Entre les tasques realitzades es va adaptar la imatge utilitzada pel Consell Comarcal en campanyes anteriors (estand, fullets, pancarta, cartells, presentacions digitals) i formació específica als educadors. Addicionalment, es van realitzar reunions informatives, visites a grans productors, xerrades a les escoles, enquestes telefòniques, caracteritzacions de residus i ubicació d'un punt d'informació mòbil durant el mercat setmanal. Una altra actuació important va ser la celebració de la Festa de l'Orgànica a ambdós municipis com a finalització del procés d'implantació, on es van realitzar tallers i activitats per a nens i joves i es va situar un punt de lliurament dels materials de recollida. Posteriorment, en fer una revisió aleatòria de l'ocupació de contenidors i contingut de bosses, es va comprovar que el 87% de les bosses revisades no presentaven impropis.

AJ. BARCELONA | Campanya de reducció del soroll de l'oci nocturn

Sensibilització per a la reducció del soroll d'oci nocturn a Barcelona (2011).

sm va realitzar el suport a les activitats de la campanya de reducció del soroll d'oci nocturn a Barcelona per a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte es va dur a terme entre els mesos de juny i desembre, i es va basar en la constitució d'un equip d'actors i promotors ambientals distribuïts en 30 microzones en els 10 districtes de la ciutat de Barcelona, que realitzaven tasques d'informació i sensibilització.

L'objectiu general de la campanya va ser el de reduir el soroll en aquelles zones de la ciutat on es concentra la major oferta d'establiments d'oci nocturn i on es detecta, per tant, un elevat nivell de contaminació acústica i possibles queixes per part dels veïns. La campanya va buscar l'equilibri entre el dret a gaudir de l'oci nocturn i el dret al descans dels veïns. Per això l'eslògan i la imatge de campanya representen la necessitat de disminuir el volum a la nit.

Les tasques realitzades per l'equip de promotors ambientals d' sm van ser les de verificar el grau de compliment de l'ordenança municipal, la sensibilització i informació al ciutadà i la caracterització d'espai públic. Les tasques realitzades per l'equip d'actors va ser representacions de mim clàssic en les cues de discoteques, a peu de carrer adreçades a la gent que passeja o fa desplaçaments entre locals i les representacions teatrals en places i espais oberts més concorreguts. Ambdues accions tenien el suport de díptics i cartells. L'equip humà va estar format per un total de 28 promotors ambientals, 16 actors / actrius i 2 tècnics de coordinació.

AJ. BARCELONA | Gestió de l'aula ambiental

Gestió i dinamització de l'aula ambiental de la Sagrada Família (2012-2013)

L'Aula Ambiental de la Sagrada Família és un servei d'informació i educació ambiental depenent del districte de l'Eixample - Ajuntament de Barcelona i ubicat a l'interior la deixalleria del barri de Sagrada Família.

Des de maig de 2012, dos tècnics / es d' sm es coordinen per gestionar aquest servei que té per objectiu implementar les polítiques públiques de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'educació ambiental en el territori de l'Eixample barceloní seguint les línies marcades pel Compromís Ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 (Agenda 21) orientades a fer de Barcelona una ciutat més equitativa, prospera i autosuficient.

En aquest projecte de divulgació, educació i participació ciutadana destaquen el desenvolupament de les següents tasques: l'atenció del punt d'informació ambiental, la confecció i execució d'un programa d'activitats adreçades als centres educatius i de formació així com als casals d'estiu, la programació amb caràcter trimestral d'un programa d'activitats gratuïtes adreçades al públic general al voltant dels objectius de l'agenda 21, la tutorització del punt d'intercanvi de llibres i la unitat de compostatge comunitària del barri i el suport a la participació ambiental en el territori col · laborant amb associacions i col · lectius en l'ambientalització d'actes populars o el treball en xarxa amb altres serveis o equipaments ambientals municipals.

AMB | Reparat millor que nou Itinerant

Servei de desenvolupament d'activitats de prevenció de residus en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2012-2013)

La necessitat d'un canvi d'hàbits en la manera en què consumim i l'èxit del taller d'autoreparació del Reparat Millor Que Nou, fa que sigui de vital importància traslladar la filosofia del projecte a tots els municipis metropolitans, i per extensió, a tots els seus ciutadans. Amb els clars objectius d'ensenyar a allargar la vida útil dels objectes i aparells mitjançant la reparació i / o restauració i de fomentar pautes de consum responsable, es contribueix a la reducció de residus i es fomenta l'estalvi tant a nivell particular com municipal.

El servei consta principalment de dues tasques: instal·lar i dinamitzar un estand que mostri les possibilitats de prevenció de residus que hi ha a les accions quotidianes i domèstiques, i ensenyar a fer reparacions i restauracions d'objectes quotidians mitjançant la realització de tallers de diferents especialitats. Entre d'altres, s'han realitzat tallers d'aprofitament alimentari, restauració de mobles, reparació de petits electrodomèstics i equips informàtics, bricolatge domèstic, manteniment i reparació de bicicletes, reconversió de peces de vestir, fabricació de moneders i bandoleres amb texans vells i banderoles publicitàries, fabricació de llibretes amb material reciclat, etc.

La gran experiència de l'equip tècnic que realitza el projecte permet que tots els tallers siguin adaptables tant a públic adult com escolar i s'estiguin incorporant aquests tallers en programes municipals d'oci nocturn adreçats a joves. En conjunt, s'han realitzat prop de 100 actuacions sobre més de 2.200 persones.

AMB | LIFE COR: Sensibilització i reducció de residus en aavv

Programa de sensibilització i reducció de residus als barris (associacions de veïns). Projecte LIFE COR (UE). (2012)

LIFE COR és un projecte finançat per la Comissió Europea a través d'un instrument financer per al medi ambient (LIFE08 INF/E/000187). Els objectius generals de LIFE COR van ser la difusió d'informació i el foment de la sensibilització sobre temes ambientals, sense oblidar el suport a les mitjanes que complementen aquestes accions com la formació, activitats, campanyes de comunicació, conferències ...

D'aquest projecte LIFE COR, sm desenvolupà la línia C4 que pretenia proporcionar informació i formació sobre la gestió de residus i aconseguir convertir a entitats en agents actius que es responsabilitzin als ciutadans en la prevenció i correcta gestió de residus. En total es va treballar amb unes 500 associacions distribuïdes per tot el territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En total es va contactar amb un total de 2.200 ciutadans a qui se'ls va impartir xerrades, es van realitzar tallers i actuacions de mims al carrer.

Es van crear accions com la creació de documentació ambiental (díptics i memòries), conferències formatiu-sensibilitzadores, actuacions de mims com a forma de promoció d'actituds correctiyas en la gestió de residus. També es va treballar en un sistema d'aprofitament d'aliments a nivell local.

CONSORCI DELTA DEL LLOBREGAT | Informació ambiental dels espais naturals

Servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat (2011-2013)

sha realitzat el servei d'informació dels espais naturals del Delta del Llobregat en tres espais naturals: Reserva natural del Remolar-Filipines (TM Viladecans), espais naturals del riu (TM El Prat de Llobregat), Basses de Can Dimoni (TM Sant Boi de Llobregat). Aquesta iniciativa està promoguda pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Els espais naturals del delta del Llobregat són una xarxa d'espais protegits que alberguen una gran diversitat biològica i estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d'algunes de les infraestructures més importants de l'entorn i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. Són uns espais molt importants per a la fauna, en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria dels ocells del nord d'Europa cap a l'Àfrica.

sm ha gestionat els punts d'informació dels espais i el personal de sm, fins a 7 informadors, s'ha encarregat d'informar els visitants sobre tot el que podien trobar i gaudir en els espais i de cuidar l'entorn mitjançant el compliment d'unes normes mínimes de civisme. Els informadors també han desenvolupat la tasca d'educadors ambientals, tant exercint de monitors en visites programades com en el seu treball diari.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercats d'intercanvi i segona mà

Gestió i suport en els mercats d'intercanvi i segona mà del municipi del Prat de Llobregat. (2010-2013)

sm porta realitzant el servei des de setembre de 2010 i seguim en l'actualitat, tot i el nostre paper ha anat variant en funció de les necessitats. Va ser contractat de forma directa per l'Ajuntament del Prat de Llobregat i aquesta acció es troba emmarcada en la Campanya Municipal de Prevenció de Residus "Al Prat, menys residus".

El principal objectiu va ser el de potenciar la reutilització d'aquells objectes que ja no s'utilitzen però que encara poden ser útils. A més, es pretenia inculcar als ciutadans que el millor residu és el que no es produeix.

Les tasques realitzades fins a finals de 2011 van ser la gestió de les inscripcions, atenció telefònica i per correu electrònic per atendre possibles consultes relacionades amb el funcionament dels mercats, creació i actualització de la base de dades de contactes, coordinació de tot el servei, gestió de la cessió de materials de l'Ajuntament, cessió de 2 informadors ambientals en els mercats de diumenge, explotació d'enquestes de satisfacció i redacció d'informes. En el projecte van arribar a participar fins a 2 administratius i tres tècnics mediambientals.

Des de 2012 l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió de les inscripcions i sm realitza les tasques informatives i de coordinació durant la realització del mercat el primer diumenge de mes.

ARMADA ESPANYOLA | Implantació d'un SGA UNE EN ISO 14001

Sistema de Gestió Ambiental segons UNE EN ISO 14001:2004 a diferents unitats de la Armada Espanyola. (2005-2006)

L'Armada Espanyola (Ministeri de Defensa) va sol·licitar la implantació de dos sistemes de gestió ambiental segons la norma UNE EN ISO 14001:2004 per a les unitats dels Polvorines de Mougá i l'Estació Ràdio Guardamar del Segura.
En aquest període de temps 2 tècnics de sm, sistemas medioambientales s.l. elaboraren amb la col·laboració de la oficialitat i la suboficialitat d’ambdues instal·lacions la següent documentació: Diagnòstic previ dels emplaçaments, Manual del SGA, Política Ambiental, Procediments generals i específics, Registres.
Ambdós sistemes foren auditats i certificats durant els anys 2006 i 2007 i així fou publicat a la web de la pròpia Armada.

L'objectiu era la disminució de l'impacte ambiental de les dues instal·lacions mitjançant la seva millora ambiental contínua en el seu funcionament diari. Dins de la implantació del SGA es va realitzar un programa de formació i sensibilització ambiental a tot el personal de les unitats (oficialitat, suboficialitat, tropa i marineria).
Els SGA implantats van ser dissenyats i implantats d'una forma senzilla, complint amb les directrius de la Norma, per tal que el seu manteniment es pogués compaginar amb les tasques diàries dels emplaçaments. Els coordinadors ambientals de les dues unitats eren suboficials i van ser les dues primeres instal·lacions de l'Armada que es van certificar en les quals el coordinador ambiental no era un oficial.
AJ. SALOU | Implantació i certificació ISO 14001

Implantació del sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004 a les platges de Salou. (2004-2006)

La implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma de referència ISO 14001:2004 en l'àmbit de les platges del municipi de Salou ha permès disminuir la incidència i la pressió sobre l'entorn de forma considerable. Aquest projecte consistia en l'elaboració de procediments d'actuació que controlessin els diferents processos amb incidència ambiental dins de l'organització d'una temporada de bany:

Els processos de recollida i gestió de residus - Els processos de consum i control de la qualitat de l'aigua de dutxes - El consum elèctric per il·luminació del passeig i de la sorra - La qualitat de l'aigua de bany i la informació als usuaris - La incidència sonora d'activitats diürnes i, especialment, nocturnes - el compliment legal dels xiringuitos i l'assegurament del Pla d'Usos de Temporada - el sistema de comunicació i educació ambiental als usuaris de les platges - la millora d'espais naturals propers a la zona de platges - El control dels possibles abocaments d'aigües residuals - El control de possibles incidències ambientals que poguessin ocórrer en la zona de platges - Sistema d'inspecció i control que detecti les incidències diàries de la zona d'àmbit de platges.

El 2006 es va aconseguir la certificació ISO 14001:2004 i des d'aquest any s'han assolit els objectius de minimització i millora ambiental i, de forma indirecta, s'ha donat servei a aproximadament 20.000 usuaris diaris entre els períodes de màxima ocupació (juliol a setembre) i cada any es redueix el grau de queixes dels usuaris de les platges.

SIERRA del RINCÓN | Agenda 21 Local

La Mancomunitat de la Sierra del Rincón va adjudicar el 2002 aquesta licitació pública a sm per a la implantació de l'Agenda 21 Local en els 5 municipis que componen la Mancomunitat.
L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda 21 local  es divideix en tres parts:

  1. Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi.
  2. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi.
  3. S'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant-ne de noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local dels municipis de la Mancomunitat de la Sierra del Rincón es van adoptar mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i es van desenvolupar actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors , que diversifiquessin l'economia mancomunada. Una d'aquestes mesures va ser promoure la Declaració de tota aquesta zona com a Reserva de la Biosfera, fet que va succeir al juny de 2005.

AJ. BARCELONA | Formació de promotors de sostenibilitat

Activitats formatives de Promotors de Sostenibilitat al barri de Trinitat Nova de la ciutat de Barcelona. (2010-2011)

El projecte es va desenvolupar en el marc de la Iniciativa Urbana (URBAN) de Trinitat Nova, seleccionada en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Va implicar la capacitació professional com Promotors en Sostenibilitat d'un grup de 12 alumnes de diferent perfil educatiu i experiència professional. L'àmbit geogràfic va quedar circumscrit al mateix Barri de Trinitat Nova i l'àmbit formatiu - capacitatiu el de la millora ambiental, econòmica i social del barri. Es van formar a agents que van desenvolupar activitats d'educació i de promoció de la sostenibilitat.

En una primera fase es va impartir formació (400 h) per després donar pas a una segona fase laboral, en què es va contractar als alumnes per a exercir les tasques de promoció de sostenibilitat al barri. La formació va ser impartida per 6 tècnics d' sm especialistes en Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals.

Dins la relació de treballs realitzats per l'equip de promotors van destacar l'ambientalització de festes, la creació d'un punt d'informació mòbil i un altre fix, la creació d'un mapa ambiental del barri, la neteja de la zona boscosa d'accés a l'edifici emblemàtic de Torre Baró, enquestes d'opinió a 300 ciutadans, creació d'un Facebook de promotors de sostenibilitat o tallers ambientals en escoles i en via pública. En total s'estima que hi va haver interacció amb aproximadament uns 2000 ciutadans durant la durada de les tasques laborals dels promotors de sostenibilitat.

DPT. de MEDI AMBIENT | ECOSIND: Ecosistema Industrial

Projecte ECOSIND: Ecosistema Industrial. Cofinançat per la UNIÓ EUROPEA (2006).

sm va ser l'empresa adjudicatària per al projecte ECOSIND, resultat de la iniciativa comunitària INTERREG IIIC Sud promogut per la UE i liderat pel Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i en què, a més de Catalunya, han participat les regions de Toscana (Itàlia), Abruzzo (Itàlia) i Peloponès (Grècia).

El programa ECOSIND tenia per objecte establir els fonaments d'una nova estratègia de desenvolupament sostenible i cooperatiu de les activitats industrials en les regions del sud d'Europa. Aquesta estratègia consisteix a crear sinergies entre les empreses presents en un territori formant entre elles un ecosistema industrial, de manera que els corrents residuals generats per unes activitats puguin convertir en entrades d'altres.

Es va redactar la "Guia de recomanacions per a la planificació i gestió de les zones industrials mitjançant l'ecologia industrial" en 4 idiomes (castellà, català, anglès i francès) i amb el següent contingut: Introducció a l'ecologia industrial - Situació actual de les activitats a Catalunya, Toscana, Abruzzo i Peloponès - Anàlisi global dels problemes de sostenibilitat - Recomanacions per a la planificació de noves zones industrials - Recomanacions per a la gestió de les zones industrials existents - Referències a subprojectes relacionats amb ECOSIND.

Com a tancament del projecte, sm va organitzar una conferència internacional a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el dia 17 de novembre de 2006, on es van presentar els resultats del projecte i també la guia.