CC La SELVA | Taller de compostatge a escolars

Taller de Compostatge dirigit a centres escolars de primària de la Comarca de la Selva. (2018)

El Consell Comarcal de la Selva ha cofiat en sm per a portar a terme una campanya de tallers de compostatge a les escoles, amb l'objectiu de donar a conèixer als alumnes dels centres educatius de la comarca de la Selva la correcta separació dels residus orgànics i el seu procés de gestió. L'objectiu és que els alumnes coneguin un mètode alternatiu per gestionar els residus orgànics del centre mitjançant el procés de compostatge, alhora que aprenen el funcionament d'un compostador i els possibles usos del compost, convidant a la reflexió entorn la generació de residus orgànics i la seva gestió.

L'equip d'educadors ambientals d'sm té la funció de transmetre als alumnes els objectius de la campanya a través d'un taller de compostatge, amb dues parts molt diferenciades:

 1. Explicació dinàmica sobre la quantitat de residus orgànics produïts, la separació selectiva dels residus, el procés teòric de compostatge.
 2. Demostració pràctica, on es munta el compostador que el Consell Comarcal de la Selva cedeix a l'escola, i mostra del funcionament del procés.
ERCROS | Curs de sensibilització ambiental a treballadors

Curs de sensibilització ambiental al personal de l'empresa a les instal·lacions de Cerdanyola del Vallès. (2018)

Amb l'objectiu de donar a conèixer al personal de l'empresa unes bases per dur a terme una bona praxis mediambiental i entendre la importància d'aquesta, ERCROS, SA confia en sm per a sensibilitzar al personal (operaris i encarregats) de l'empresa en relació als diferents vectors mediambientals (residus, atmosfera, aigua, energia, sorolls, etc).

La formació es va dur a terme en dues sessions a dos grups d'uns 50 treballadors per sessió, a les pròpies instal·lacions de l'empresa a Cerdanyola del Vallès, i el contingut va ser:

1 - Consum eficient en l'activitat d'ERCROS (consum i estalvi d'aigua i energia)
2 - Desplaçament i mobilitat sostenible
3 - Minimització i gestió dels residus i abocaments
4 - Bones pràctiques, normes i precaucions
5 - Revisió de mesures correctores del pla d'emergència

Previ a la formació, es realitza un diagnòstic ambiental dels vectors ambientals afectats per l'activitat i susceptibles de millora aplicant canvis de comportament als empleats, per tal de poder determinar possibilitats de minimització, correcta gestió interna, sistemes de millora, motivació i prevenció.

MCP | Prova pilot de control d'accés a contenidors

Assistència tècnica en la prova pilot de control d'accés a contenidors amb identificació d'usuaris. (2018-2019)

Al juny de 2018 va començar la implantació als barris de Azpilagaña i Nou Artica de Pamplona del nou sistema de contenidors de matèria orgànica i resta amb control d'accés mitjançant identificació d'usuaris amb lector de targeta magnètica. L'equip d'sm va donar l'assistència tècnica d'aquesta prova pilot, incloent les següents accions:

 • Supervisió de l'estat i funcionament dels contenidors: Comprovació de l'estat del tancament dels contenidors de matèria orgànica i resta i comprovació de l'estat del lector de targeta d'ambdós contenidors.
 • Retirada de residus a peu de contenidor i comptabilització dels mateixos: Es realitza la retirada i la comptabilització de les bosses trobades a peu de contenidor. Es comptabilitzen el total de bosses i per fraccions: bosses de matèria orgànica, de resta i d'altres fraccions, així com altres residus trobats a la via pública com són caixes i voluminosos.
 • Accions de comunicació, informació i sensibilització: Durant el seguiment s'han dut a terme accions de comunicació directa i de proximitat adreçades als usuaris dels contenidors, on s'han recollit les opinions, queixes i suggeriments dels mateixos.

En aquestes zones d'estudi, el pes de residus retirats a través del cinquè contenidor ha assolit un increment de més d'un 300%.

AJ. BARCELONA | Educació ambiental en espais verds

Servei d'educadors ambientals en l'exposició de Parcs i Jardins. (2018-2019)

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona organitza l'exposició itinerant "Mirades del Verd", que recorre diversos parcs de la ciutat, repassant la història del verd a Barcelona i de les persones que l'han fet créixer. És una exposició a l'aire lliure, oberta i gratuïta que neix amb la voluntat de ser un espai més dins dels parcs. Per això "Mirades del verd" s'ha pensat com una mostra a l'aire lliure, envoltada de natura i recorrerà de forma itinerant diferents espais verds de la ciutat:

 • Parc del Guinardó.
 • Parc Central de Nou Barris.
 • Parc de Joan Miró.
 • Plaça Lesseps.
 • Parc de la Barceloneta.
 • Parc del Laberint d'Horta.

Sm s'encarrega de realitzar el servei d'informació als visitants en el marc de l'exposició, que està oberta tots els dies de 10 a 18 h aproximadament, inclosos els caps de setmana. És una exposició desmaterializable en la qual els visitants podran conèixer els beneficis dels espais verds com a font de biodiversitat, salut i vida comunitària, a més d'emportar-se un record.

RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental curs 2018-2019

Campanya d'educació ambiental escolar per a la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos. (2018-2019)

El Consorci RSU de la Diputació de Ciudad Real ha tornat a confiar en sm per realitzar les activitats de la campanya d'educació ambiental "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos, curs escolar 2018-2019" adreçada a escolars:

 • Tallers educatius en centres escolars de Primària i Centres d'Educació Especial,
 • Activitats educatives per a associacions i col·lectius d'adults,
 • Concurs de dibuix per al disseny d'un cartell sobre el tema "El reciclatge d'envasos al teu municipi,
 • Visites d'escolars de Secundària i grups d'adults a la Planta de Tractament d'Envasos d'Almagro.

L'objectiu del Consorci ha estat sempre aconseguir que els escolars, des d'edats primerenques, aprenguin a realitzar una correcta separació dels diferents materials que constitueixen els residus urbans, coneguin el paper que cada un de nosaltres tenim en la gestió dels mateixos, els problemes associats a la seva generació i els beneficis mediambientals derivats de gestionar-los adequadament.

ECOSAN | Control de qualitat de vidre per fosa

Control de la qualitat del vidre apte per a fosa a la planta d'Ecosan Ambiental (Grup Santaolalla) a Burgos. (2018)

L'objectiu dels treballs és el control de qualitat, mitjançant caracterització, del vidre apte per a fosa seleccionat per la planta Ecosan Ambiental pertanyent al Grup Santaolalla i Fills.
Les caracteritzacions es realitzen sobre dues tipologies de vidre:

 1. Vidre apte per a fosa seleccionat per la planta previ a la seva tramesa a fosa.
 2. Vidre rebutjat per la fosa.

Cada control de qualitat consisteix en una caracterització d'una mostra entre 100 i 120 quilos presos aleatòriament del material a dipositar en el vehicle que surt de la planta, seguint una metodologia de presa de mostra i de caracterització granulomètrica (mitjançant tamisos) i per composició (separació manual de vidre, infusibles, metalls magnètics, metalls no magnètics i altres).

A la conclusió dels treballs es realitza un informe resum amb els resultats de la totalitat dels treballs efectuats, incloent reportatge fotogràfic de les caracteritzacions.

CASAL DELS INFANTS | Centre d'autoreparació tèxtil

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reciclatge de roba a través d'un taller d'autoreparació tèxtil al barri del Raval (Barcelona). (2018-2019)

L'acció comunitària "Tot a punt" és un projecte impulsor d'economia solidària i innovació social, un espai obert i gratuït per a la realització autogestionada d'arranjaments de roba que contribueixin a la reutilització i reduint el malbaratament tèxtil. Casal dels Infants és una entitat referent a la ciutat de Barcelona, ​​amb més de 30 anys de dedicació a la infància, joves i famílies en situació de vulnerabilitat al centre històric de Barcelona. A través del desenvolupament del projecte es fomenta la integració social, es milloren les competències necessàries per poder accedir al mercat laboral per part de dones immigrants.

L'equip de sm realitza la formació adreçada a un grup de dones immigrants en risc d'exclusió social, participants dels programes familiars del Casal dels Infants, a través de la capacitació en competències tècniques i transversals en el sector tèxtil, per posteriorment donar un servei d'assessorament i atenció a les persones del barri del Raval en un taller d'autoreparació tèxtil.

El programa té dues fases: una primera fase de formació a un grup de 12 alumnes per un període de 3 mesos i una segona fase d'obertura al públic, oferint un servei de taller d'autoreparació tèxtil, en què les mateixes alumnes formades ensenyaran a realitzar diferents arranjaments de roba a les seves veïnes i veïns més propers, en un horari alternat i sota supervisió de l'equip de sm.

AJ. LLUCMAJOR | Manteniment del SGA a les platges

Consultoria interna i seguiment del Sistema de Gestió Ambiental implantat a les platges i zones de bany catalogades del terme municipal de Llucmajor segons ISO 14001 i de la bandera Ecoplatges. (2018-2020)

Un equip tècnic de sm col·labora amb l'Ajuntament de Llucmajor en el manteniment del seu Sistema de Gestió Ambiental i de la certificació ISO 14001, així com dels guardons d'Ecoplayas que distingeixen a dues de les seves platges: Cala Pi i Cala Blava.

Els treballs realitzats per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental inclouen:

 • Revisió del context - Revisió dels grups d'interès - Anàlisi dels riscos i les oportunitats - La revisió dels aspectes ambientals - La identificació i actualització dels requisits ambientals - Suport en l'elaboració dels objectius ambientals anuals - Suport en l'elaboració del pla anual de formació - Realització d'accions formatives i de sensibilització - Realització d'enquestes de satisfacció als usuaris de la platja - Manteniment de la documentació del Sistema de Gestió - Seguiment dels indicadors ambientals - Seguiment del programa d'objectius ambientals - Auditoria interna del sistema de gestió - Suport en la revisió per la Direcció - Suport presencial a l'auditoria de certificació.

Per al manteniment i renovació del guardó Ecoplayas sm confecciona i presenta les memòries anuals de les platges de Cala Pi i de Cala Blava.

AJ. GAVÀ | Informació ambiental al Parc de l'Estany de la Murtra

Informació i sensibilització ambiental a l'Estany de la Murtra en el Dia Mundial dels Ocells. (2018, 2019)

El 6 d'octubre es celebra el Dia Mundial dels Ocells, i en el marc de les activitats organitzades als Espais Naturals del Delta del Llobregat, els participants poden gaudir d'una visita guiada per l'Estany de la Murtra (Gavà-Viladecans), l'observació de l'anellament científic d'ocells i l'alliberament de fauna autòctona.

L'Ajuntament de Gavà posa a disposició dels participants un educador ambiental d'sm que realitza tasques d'informació i acompanyament adreçades als assistents de la caminada popular a l'Estany de la Murtra, espai que gaudeix de la consideració de zona d'especial protecció per a les aus, explicant la importància d'aquests espais naturals tan fràgils i valuosos.

En aquesta jornada també s'ofereixen activitats gratuïtes relacionades amb el món de l'ornitologia i el medi ambient, com són la observació de l'anellament i un taller participatiu relacionat amb la fauna d'aquest espai protegit.

NORDVERT SORIGUÉ | Caracterització de residus de fusta

Servei de caracterització de mostres de fusta a la planta de residus voluminosos de Gavà. (2018)

L'objectiu del present projecte és la prestació de serveis de caracterització de mostres de fusta especificades per la planta de tractament de Gavà.

La metodologia utilitzada va seguir les pautes establertes:

1. Neteja de la superfície de treball i descàrrega del material a la zona habilitada per la planta en superfície llisa i pavimentada.

2. Separació de la mostra en les fraccions sol·licitades:
Material sol·licitat: Fusta
Impropis: Plàstic, metall, vidre, rebuig, tablex

3. Verificació de materials separats i realització del reportatge fotogràfic.

4. Anotació dels resultats de cada mostreig en la Fitxa de Caracterització i signatura pel tècnic responsable de la caracterització.

DIP. BARCELONA | Cens i pla de verificació d'activitats de Cardedeu

Elaboració d'un cens d'activitats i d'un pla de verificació d'activitats al municipi de Cardedeu. (2018-2019)

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu promouen de forma conjunta la realització d'un cens d'activitats del municipi, amb l'objectiu de dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

Aquest projecte té dues vessants diferenciades:

 • Per una banda, la realització d'un cens que inclourà totes les activitats i instal·lacions, públiques i privades, classificades i no classificades, que es desenvolupin al terme municipal de Cardedeu amb l'objectiu de proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per a poder prendre les decisions i iniciatives oportunes conduents a la correcta gestió de les activitats tenint en compte els mitjans tècnics i administratius municipals. 
 • I per altra banda, l'elaboració d'un pla de verificació de les activitats i establiments subjectes a comunicació o a declaració responsable segons la normativa d'intervenció administrativa de les activitats i establiments i l'elaboració del programa de verificació del primer any.
AJ. COLLADO VILLALBA | Control de qualitat de la recollida de RSU

Servei d'Assistència Tècnica per al seguiment, control i informe del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i manteniment de papereres i contenidors del municipi. (2018-2019)

sm, sistemes mediambientals va guanyar la licitació publicada per l'Ajuntament de Collado Villalba per al control de la qualitat dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària. L'equip tècnic de sm, ubicat a la seu de l'Ajuntament diàriament planifica i realitza els controls de tots dos serveis avaluant la seva adequació a les característiques fixades en el contracte entre l'empresa prestadora del servei i l'Ajuntament, encarregant-se dels treballs de verificació de les següents actuacions i tasques vinculades al servei:

Recollida de les diferents fraccions de RSU - Contenerització - Neteja i manteniment - Transport - Freqüències i horaris - Altres serveis dins de l'abast del servei - Control documental de personal i maquinària responsable del desenvolupament del servei - Control i supervisió de qualsevol tipus de documentació emesa per la concessionària en el desenvolupament del contracte - Control de la coordinació d'activitats empresarials - desenvolupament de projectes tècnics dins l'àmbit del contracte de referència que estimi necessari l'Ajuntament de Collado Villalba.

 

 

AJ. GAVÀ | Millora de la fracció vegetal

Campanya per a la millora de la fracció vegetal porta a porta del municipi.​ (2018)

L'Ajuntament de Gavà està donant un nou impuls a la recollida selectiva de les restes vegetals i de poda provinents dels espais verds de comunitats i habitatges, implementant un nou sistema Porta a Porta (PaP) establint uns horaris per a la recollida d'aquesta fracció verda, eliminant així la trucada prèvia per sol·licitar el servei, i incrementant fins a 5 m3 el volum permès d'abocament.

L'Ajuntament ha confiat en sm per a realitzar les següents tasques:

 • Informar els ciutadans del municipi de les característiques del nou sistema de recollida PaP.
 • Resoldre consultes i dubtes durant les visites.
 • Visites als domicilis de la zona de Gavà Mar lliurant la informació en format tríptic.
 • Realització d'una breu enquesta.

Sm va dur a terme l'acció informativa amb un equip de tècnics durant tres setmanes a la població de Gavà Mar, explicant el nou sistema de gestió més responsable de la fracció vegetal.

AJ. BARCELONA | Educació ambiental a Sarrià

Disseny i dinamització d'un taller ambiental sobre la recollida de residus porta a porta a Sarrià Vell durant la Festa Major de Sarrià. (2018)

Dins la campanya de recollida selectiva de residus Porta a Porta a Sarrià, l'Ajuntament de Barcelona compta un equip d'educadors ambientals d'sm per tal de dissenyar i dinamitzar activitats de sensibilització ambiental enmarcades dins la festa major del barri de Sarrià Vell, adreçades a públic familiar i que, des d'una vessant lúdica, transmetin les característiques de la recollida porta a porta, mitjançant dinàmiques de joc-concurs:

 • Projecció de videos divulgatius, on es realitza una explicació sobre el funcionament de la recollida selectiva de residus porta a porta a Sarrià, quins residus es generen, com s'han de separar i baixar al carrer, quins són els horaris de recollida i quin és el destí de cadascún dels materials.
 • "Buida el cubell: el Trivial de Sarrià Vell". Dinamització d'un joc familiar de gran format inspirat en joc de preguntes Trivial, amb preguntes relacionades amb la gestió de residus a Sarrià Vell.
 • Dinamització de jocs infantils en línia: es posa a disposició del públic infantil tablets amb connexió a internet per jugar a diversos jocs en línea sobre residus.
AJ. ORPESA DEL MAR | Educació ambiental a la platja

Servei d'activitats mediambientals infantils a les platges del municipi d'Orpesa del Mar. (2016-2018, 2019-2022)

L'objectiu del servei consisteix en la realització d'activitats mediambientals durant la temporada d'estiu a les platges d'Orpesa del Mar (Castelló). Es tracta d'un servei especialitzat que ha d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens. Es defineixen els següents objectius generals per a les activitats:

 • Ser conscients dels impactes que l'activitat humana a les platges pot provocar sobre els ecosistemes litoral i marí.
 • Facilitar la informació necessària per a un canvi d'hàbits mediambientals.
 • Promoure l'interès i motivar la participació ciutadana cap a una veritable cultura de respecte i cura per l'entorn en què vivim.
 • Donar a conèixer i difondre les principals accions de bones pràctiques ambientals a les platges.
 • Preservar la biodiversitat vegetal i animal de les nostres platges, com a indicador de la bona salut ambiental de les mateixes.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques a les platges, dirigides a nens a partir de 3 anys, mitjançant la realització de jocs i tallers de manualitats.

AJ. MADRID | Foment del consum sostenible

Organització i programació d'activitats per a la difusió i promoció d'iniciatives de consum sostenible a Districte Centre de Madrid. (2018-2019)

L'equip tècnic de sm porta a terme l'elaboració, programació i organització d'activitats de difusió, promoció i formació per al foment del consum sostenible en un espai municipal, facilitat pel Districte Centre, i en el marc del Pla d'Impuls del Consum Sostenible (PICS).

El PICS preveu la generació de "espais de consum sostenible" amb l'objectiu de, per una banda donar suport a activitats de promoció i sensibilització impulsades des de la societat civil i entitats ciutadanes per donar-los visibilitat a través de la creació d'espais orientats a impulsar iniciatives de consum sostenible, i d'altra facilitar l'obertura d'espais públics a les iniciatives de consumidors i consumidores organitzades.

Les activitats estan enfocades a la sensibilització, formació i promoció d'un consum responsable, basat en la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i mediambiental, amb la màxima participació de les entitats, associacions i organitzacions de consumidors i empresarials en la presa de decisions sobre les activitats a realitzar, que pugui servir de referència en la vida cultural, econòmica i associativa de la ciutat.

GESPESA | Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica

Assistència tècnica per al disseny, planificació i execució d'una campanya d'informació i sensibilització per a la recollida selectiva dels residus orgànics en llars i productors singulars de la MIMC. (2018-2019)

Gràcies al Programa de Cooperació Transfronterera entre Espanya i Portugal, el Programa INTERREG V-A Espanya Portugal (POCTEP) 2014-2020, GESPESA ha pogut impulsar la Implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica en la Mancomunidad Integral de Municipis Centre (MIMC) amb l'objectiu de protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. GESPESA confia en sm per al disseny, planificació i execució de la campanya d'informació i sensibilització per al foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica a 11 municipis de la MIMC de la província de Badajoz (Aljucén, Rierol de San Serván, El Carrascalejo , Don Álvaro, Mirandilla, Oliva de Mèrida, Sant Pere de Mèrida, Trujillanos, Valverde de Mèrida, Villagonzalo i La Zarza).

La campanya es realitza en paral·lel a la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica en aquests municipis mitjançant un cinquè contenidor en àrea d'aportació. Es desenvolupa una fase inicial d'informació tant als ciutadans com als productors singulars animant-los a separar i indicant els residus que han de ser dipositats en aquest contenidor. Les accions se centren en xerrades de conscienciació, punt informatiu i visites porta a porta. Posteriorment la fase de reforç se centra en les visites a centres escolars.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostatge comunitari en centres educatius

Programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana. (2018-2020)​

El Consorci de Residus V5 - COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat Valenciana que gestiona la transferència, tractament, valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora.

Durant dos anys, un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització del servei, disseny i implementació d'un programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana, essent els objectius principals del projecte:

 1. Donar a conèixer el COR (consorci per a la gestió de residus), els seus fins i objectius en tots els centres educatius del seu àmbit de gestió.
 2. Educar en la prevenció i gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
 3. Fomentar la recollida selectiva i el compostatge domèstic del biorresidu generat en el propi centre, com a exemple pràctic d'una adequada gestió de residus, involucrant quan sigui possible a la comunitat educativa.
CONSELL DE MALLORCA | Caracteritzacions de fracció resta

Caracteritzacions de la fracció resta en el marc del Projecte Interreg-Med BlueIslands a Mallorca. (2018)

Seguint les indicacions descrites dintre del projecte europeu Interreg-Med BLUEISLANDS on es demana un estudi de la composició dels residus trobats per tipologia de zona, el Consell de Mallorca, sol·licita la realització d'unes caracteritzacions d'un circuit de fracció resta del municipi de Calvià.

Tal i com s'especifica dins del projecte BLUEISLANDS, les caracteritzacions s'han realitzat segons la norma ASTM 5231-92 (rev. 2008) "Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste". La norma ASTM 5231-92 considera que el numero de mostres a caracteritzar varia en funció dels components més presents al material a caracteritzar. 

Aquestes caracteritzacions es duen a terme la primera setmana (incloent dissabtes i diumenges) de cada mes durant els mesos de Juliol, Agost, Setembre, Octubre i Novembre.
Adicionalment, també es fa la caracterització d'un circuit de recollida del material de les papereres de la platja de la Torà de dilluns a divendres durant els mateixos mesos.

ACCIONA AGUA | Caracterització del contenidor resta

Caracterització de les diferents fraccions de residus recollides al contenidor verd al municipi de Molina de Segura (Múrcia). (2018)

ACCIONA Agua confia en sm per tal de satisfer la necessitat de conèixer la composició dels residus del contenidor de la resta del municipi de Molina de Segura (Múrcia).

Les caracteritzacions són realitzades en diferents tipologies urbanes dins el municipi. En el transcurs de les jornades de treball es van caracteritzar a peu de carrer un total de 18 contenidors del municipi, 3 a cadascuna de les zones d'interès sol·licitades (centre urbà, pedanies, urbanitzacions, polígons industrials, zones d'horta i zones de camp).

S'extreu un mínim de 60 kg de mostra de cada contenidor i es procedeix a la separació en 9 categories (fraccions) subdividides per a més precisió:

 • Matèria orgànica (menjar, poda), Paper i Cartró (paper, cartró), Vidre, Plàstic (PET, PEAD, PP, PVC, PS), Bricks, Metalls fèrrics, Metalls alumínics, Terres i runes, Altres (tèxtil, tèxtil sanitari, RAEES, residus especials, altres metalls, fusta no procedent de poda, voluminosos)