CC. SOLSONÈS | Diagnosi i pla de millora de la recollida selectiva de la FORM

Diagnosi de la recollida selectiva municipal i elaboració d'un Pla d'actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca del Solsonès. (2017-2018)

A la Comarca del Solsonès conviuen tres models diferents en relació a la gestió i recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM): Autocompostatge a les zones rurals, Recollida en contenidors de carrer i posterior recuperació de la FORM (Solsona i el Pi de Sant Just) i Recollida porta a porta i posterior recuperació de la FORM a Sant Llorenç de Morunys.

Aquest estudi, encarregat per l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del Solsonès, té per objecte analitzar l'estat de la recollida des dels punts de vista tècnic i econòmic i proposar mesures per a la seva optimització, d'acord amb els objectius establerts per les directives europees.

D'entre les tasques desenvolupades pels consultors d'sm en l'àmbit de l'estudi poden destacar-se les següents:

 • Prognosi de la generació de FORM
 • Anàlisi de la bossa tipus
 • Caracteritzacions sobre el terreny de contrast en la fracció resta
 • Revisió d'indicadors econòmics
 • Enquesta a la ciutadania i comerç
ALFREDO MESALLES | Adaptació del Sistema de Qualitat a la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat segons ISO 9001:2008 als requeriments de la ISO 9001:2015. (2017)

Alfredo Mesalles, SA, és una empresa dedicada a la recuperació de pneumàtics i residus de cautxú vulcanitzat i sense vulcanitzar. Entre setembre i desembre de 2017 sm va portar a terme l'adequació del seu sistema de gestió de la qualitat, implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015. L'àmbit del sistema de gestió incloïa les instal·lacions de Alfredo Mesalles a Gavà, Sant Boi i Pont de Vilomara.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessari modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a adaptar la documentació existent i dissenyar la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una formació dirigida a la Direcció de l'empresa sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001:2015 i assegurar la transició a la nova versió.
LINCOLN ELECTRIC | Adequació del Sistema de Qualitat amb la norma ISO 9001:2015

Adequació del sistema de qualitat als requeriments de la nova versió de la norma ISO 9001:2015 (2017)

LINCOLN ELECTRIC IBERIA, S.L., és una empresa dedicada a la comercialització i distribució de productes de soldadura i tall. Entre setembre i desembre de 2017 sm va dur a terme, en les seves instal·lacions de Sant Feliu de Llobregat, l'adequació del sistema de gestió de la qualitat implantat segons la norma ISO 9001:2008, als requeriments de l'última versió ISO 9001:2015.
 
En una primera fase es va dur a terme una anàlisi del sistema des del punt de vista dels requeriments de la versió 2015 de la norma ISO 9001, identificant-se aquells punts del sistema de gestió que eren necessaris modificar per adaptar-se als actuals requisits. Fruit d'aquesta anàlisi inicial, mitjançant reunions periòdiques amb els responsables del Sistema es va procedir a l'adaptació de la documentació existent i al disseny de la nova documentació necessària per a complir les noves clàusules de la norma. La implantació del sistema es va completar amb una jornada de sensibilització a l'equip directiu sobre les novetats de la versió d'ISO 9001: 2015 i de les oportunitats que aquesta ofereix per a la gestió del negoci.
 
Finalment es va realitzar una auditoria interna per verificar l'adequació del sistema als requeriments d'ISO 9001: 2015 i assegurar la transició a la nova versió.
DIP. BARCELONA | Consorci Parc de la Serralada Litoral

Atenció a l'usuari en el Centre d'Informació als visitants de la Creu de Can Boquet del Consorci de la Serralada Litoral. (2018-2019)​

sm es fa càrrec del servei al Centre d'Informació ubicat al refugi de la Creu de Can Boquet a Vilassar de Dalt, amb l'objectiu d'atendre als usuaris i difondre els valors naturals i culturals del territori del Parc de la Serralada Litoral.

El parc té un paper ecològic fonamental, ja que posa en contacte el litoral amb les valls interiors. La seva localització, en una zona densament poblada en l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​l'ha convertit en un espai natural molt visitat. Aquest espai posa a l'abast de tot aquell que el visiti una xarxa d'equipaments i programes que permeten conèixer i gaudir del territori. Un educador ambiental ofereix els serveis d'informació, acollida i venda de publicacions en un dels equipaments d'ús públic amb què compta el Consorci destinat a l'acollida de visitants per tal d'atendre'ls, orientar-los i fer més profitosa la seva estada.

El parc està gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per la Diputació de Barcelona (Xarxa de Parcs Naturals), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià

Campanya informativa per al nou sistema de recollida selectiva de residus "Porta a porta" a Sarrià. (2018)

El nou sistema de recollida de residus porta a porta donarà servei a 8500 habitants del casc antic de Sarrià, i té com a objectiu la millora de la recollida selectiva del 35% al 55%.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya informativa Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. Dins la campanya de comunicació, es distribueix el material necessari per la recollida PaP com els cubells d’orgànica, bosses compostables i per altres fraccions, material divulgatiu (guia i imant). L'entrega del material es fa porta a porta, informant als veïns del nou sistema de forma individualitzada.

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar

Activitats d'educació ambiental als centres escolars de Cerdanyola del Vallès. (2017-2019)

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha comptat amb sm, sistemes mediambientals per tal de portar a terme durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 el servei de coordinació, monitoratge i tallers d'activitats d'educació ambiental del programa Cerdanyola Educa.

Mitjançant aquest programa, l'ajuntament ofereix a tots els centres docents del municipi la possibilitat de participar en una programació d'activitats que té com a objectiu facilitar experiències que col·laborin a l'educació integral dels infants i adolescents des de l'educació infantil, primària i secundària fins als centres d'educació especial.

Els recursos de temàtica ambiental oferits als centres estan adaptats al grup al qual van dirigits, en funció de l'edat i dels seus coneixements i se centren en dos grups segons la temàtica tractada:

 • Activitats de coneixement del medi natural, residus i aigua: "Investigadors de l'aigua", "Els nostres veïns els ocells", "Coneix la riera de Sant Cugat", "El jardí de papallones"...
 • Activitats d'energia i promoció de l'estalvi energètic: "El conte del sol", "Cuines solars"...
MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)

Programa d'accions de comunicació directa i de proximitat per al reforç de la implantació en la gestió de la fracció orgànica dels residus. (2017-2018)

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), en estreta col·laboració amb sm, sistemes mediambientals, inicia aquesta campanya de reforç a mitjans 2017 en els 47 municipis mancomunats, amb l'objectiu de reforçar el missatge entre aquells usuaris que ja inscrits en fases anteriors, augmentant la sensibilització envers la problemàtica ambiental de la gestió de residus, i en concret de la matèria orgànica, fomentant que la seva participació sigui realment activa, amb un compromís tant individual com col·lectiu.

L'equip de tècnics i informadors ambientals d'sm gestiona, coordina i realitza reunions amb els ajuntaments, 1.500 visites domiciliàries en localitats rurals, 1.400 visites d'assessorament a inscrits al compostatge domèstic, visites porta a porta a 900 establiments del canal HORECA i a 750 productors singulars, instal·lació de punts informatius itinerants, presència d'informadors a peu de contenidor en més de 500 àrees d'aportació de l'àrea urbana i periurbana, campanyes específiques en hortes i merenderos del Parc Fluvial, presència d'agents informadors en dinars populars, participació en esdeveniments festius i dinamització de activitats de sensibilització per a públic infantil i per a públic adult... a més, cal destacar la prova pilot de reducció del malbaratament alimentari en 40 establiments HORECA del Casc Antic de Pamplona i la col·laboració amb empreses de càtering i amb el Programa Educatiu de Mancomunitat.

GOV. ILLES BALEARS | Sensibilització ambiental en espais naturals de Menorca

Campanya de sensibilització en entorns litorals d'Espais naturals de Menorca. (2017)

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears decideix iniciar la campanya "Els residus no tornen sols, torna el residu a casa" de sensibilització ambiental promoguda per Ecoembes que remarca la importància deportar a terme una conducta i consciència mediambiental per a la protecció i conservació en algunes de les platges (litoral i Espais naturals protegits) més freqüentades de la zona nord-est de Menorca. Finalment l'actuació sensibilitzadora se centra en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, principal zona humida de Menorca i que en l'actualitat és el nucli de la reserva de biosfera.

L'objectiude la campanya és sensibilitzar els usuaris per aconseguir comportaments més sostenibles tant en l'entorn marí com en qualsevol altre entorn natural i promovent una actitud proactiva en la cura del medi ambient.

Un informador ambiental d'sm sensibilitza, durant cinc dies a la setmana de la temporada estiuenca, sobre el problema del "littering" o abandonament de residus, remarcant als usuaris els costos econòmics, ecològics i socials que suposa i la importància que siguin retirats i fomentant-ne la seva segregació.
Durant un total de 72 jornades informatives han participat 17.607 usuaris, s'han repartit 8.970 bosses per a residus. La campanya ha tingut molt bona acollida, valorada amb una mitja de 4,43 sobre 5 per part de l'usuari.

DIP. BARCELONA | Projecte Life+ Clinomics

Assistència tècnica per a la gestió i coordinació del projecte LIFE-Clinomics. (2017-2019)

Aquest projecte el coordina la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i té per objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a través de la intervenció en tres territoris: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, Alt Penedes i Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera i en tres activitats econòmiques: Turisme, agricultura i forestal.
 
Les principals tasques que desenvolupen els Consultors d'sm són les següents:
 • Elaborar un pla de control de l'execució de les despeses.
 • Fer un pla i el cronograma corresponent per a la recollida dels documents i l'elaboració dels informes de seguiment administratiu.
 • Realitzar la recollida de documentació i coordinar la redacció dels informes de seguiment del projecte per a la Comissió Europea.
 • Donar assessorament continu als socis en qualsevol aspecte de l'execució i el control del projecte que aquests plantegin.
 • Fer totes les consultes necessaries a la Comissió Europea per resoldre qualsevol incidència o dubte que es plantegi durant l'execució del projecte.
AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos

Campanya informativa per reordenar l'aparcament de motos en vorera a punts estratègics de Barcelona (2017)

La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guàrdia Urbana, enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants i minimitzant la seva ocupació. Les actuacions prèvies a la campanya han estat: 
 • Minimitzar i regular els aparcaments en vorera. Reducció de l’impacte i el risc sobre els espais de vianants.
 • Crear i regular aparcaments en calçada. Creació de noves places en calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments soterrats.
 • Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament per a motos amb tarifes competitives.
Un cop identificades les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer saber als ciutadans dels diversos districtes de la ciutat l’enduriment de les penes d'aparcament incorrecte de motos a les voreres.
Durant un període de 10 dies lectius, s’han desplegat diversos equips de dinamitzadors d'sm en punts estratègics de màxima afluència de motos mal aparcades als 10 districtes de Barcelona, en els horaris de més moviment, per tal d’informar al màxim de gent possible.
CONF. HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia

Acció E.4 del projecte LIFE+ Regenera Limia (2017-2018)

La C.H. del Miño-Sil va posar en marxa el juliol de 2014 el projecte "Regenera Limia" aprovat per la CE i emmarcat dins el programa LIFE +. El principal objectiu del projecte ve definit per demostrar la viabilitat i eficiència d'un enfocament innovador que integri mesures preventives i de regeneració d'un sistema fluvial altament modificat i amb una problemàtica accentuada d'eutrofització en una comarca amb gran concentració agroramadera, contribuint a complir amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua.
En aquest projecte sm desenvolupa els treballs que s'emmarquen dins de l'Acció E.4: Gestió i seguiment del projecte, en què cal dur a terme els seguiments continus de les activitats previstes, l'avaluació dels resultats i els objectius assolits. Entre les tasques que sm porta a terme destaquen:
 • Sistema de seguiment i avaluació del projecte, desenvolupant un sistema d'indicadors de procés i d'abast dels resultats i impacte.
 • Valoració del projecte per part de la ciutadania sobre el grau de coneixement del projecte i les seves actuacions, la valoració de resultats, etc.
 • Assessorament a la Confederació Hidrogràfica en el compliment dels requisits establerts per la Comissió Europea, elaborant l'informe inicial, els informes intermedis i de desenvolupament així com l'informe final de seguiment i avaluació del projecte.
 • Relació i contacte amb les parts interessades que estan afectades per l'execució dels treballs.
ECOPARC | Formació de caracteritzadors

Formació de caracteritzadors de residus a Ecoparc de Barcelona - Grup Hedima. (2017)

A petició del Grup Hedima, empresa dedicada a la formació contínua de treballadors, es va procedir a abordar la formació de personal especialitzat en la caracterització de residus a la planta Ecoparc 1. Per a això, sm va preparar els materials i els continguts formatius d'aquestes jornades adreçades a 2 grups d'alumnes, amb 2 sessions de 4 hores per a cada grup d'alumnes.
Es van realitzar les sessions teòriques referents a la caracterització de residus i consistents en l'explicació de:

 • fases de caracterització
 • aspectes específics de prevenció de riscos
 • funcionament bàsic de la bàscula
 • forma de pesar (pes net, pes brut, tarat)
 • identificació de materials, especialment dels equivalents a materials plàstics (PET, PEAD, PCV ...)

La sessió pràctica es va realitzar mitjançant la caracterització in situ de materials.

Les formacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, es van realitzar dins de les mateixes instal·lacions que disposa Ecoparc-1 a la Zona Franca.

ECOVIDRIO | Determinació de la qualitat de vidre en plantes rsu

Verificació extraordinària de la qualitat de vidre en Plantes de tractament d'Urbaser-Granada. (2017)

Durant l'últim trimestre del 2017 Ecovidrio va sol·licitar a sm, sistemes mediambientals realitzar uns treballs extraordinaris per a la verificació de la qualitat del vidre d'unes mostres específiques a la planta de tractament ECOCENTRAL Granada-Alhendin.

Un equip especialista en caracteritzadors de sm es va desplaçar a la planta per procedir als treballs de verificació, consistents en la caracterització de 6 mostres al novembre i 4 mostres al desembre de 20 kg cadascuna de material, procedint a la separació granulomètrica (<> 10 mm) i per fraccions: vidre, opal, infusibles (porcellana, pedres no rodants i argiles), o-gravetes (pedres rodants), metalls fèrrics, metalls no-fèrrics, plàstics, matèria orgànica i altres impureses.

Amb les dades obtingudes en els treballs de camp, l'equip tècnic va realitzar els corresponents informes adjuntant les fotografies dels processos, que posteriorment es van lliurar a Ecovidrio en format digital.

CC. SOLSONÈS | Prevenció del malbaratament alimentari

Desenvolupament d'actuacions per la prevenció del malbaratament d'aliments a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017)

sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya de prevenció del malbaratament alimentari per al Consell Comarcal del Solsonès que vol fomentar el correcte aprofitament d'aliments tant a nivell ciutadà com professional, a l'hora que es redueix la generació de residus orgànics.

La campanya inclou la realització de tallers de cuina de "relleus" per aprendre a aprofitar al màxim els aliments en el nostre dia a dia, adreçada a públic general i escolar, i l'edició d'un calendari/receptari. Pel que fa a l'àmbit professional, s'han programat visites a grans productors de FORM susceptibles de malbaratar aliments, com són bars i restaurants, per tal de conèixer els seus hàbits, si disposen o no de mesures per prevenir el malbaratament i conscienciar de la importància de l'aprofitament alimentari.

Així mateix s'han adquirit i distribuit entre bars i restaurants de la comarca envasos de menjar per endur-se, per tal que els mateixos establiments els reparteixin als clients, fomentant així que els comensals s'enduguin les seves sobres del menjar a casa.

CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus

Servei pel desenvolupament del projecte de foment i millora de la recollida selectiva de residus orgànics a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017-2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat a sm una campanya de millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Solsonès i Cardona.
 
Entre les actuacions realitzades per tal de sensibilitzar la ciutadania, s'inclou la instal·lació de punts informatius als mercats de Solsona i Cardona, la visita a grans generadors de FORM com ara bars, restaurants i hotels, la inspecció visual dels contenidors de FORM per avaluar el nivell de participació i l'organització de xerrades informatives amb diferents entitats i associacions. A més a més s'ha realitzat la compra de 20.000 bosses compostables que s'han distribuït durant els punts informatius i les xerrades.
 
Una altra de les actuacions realitzades durant aquesta campanya ha estat la realització d'una caracterització demostrativa de residus al carrer. Aquesta actuació consisteix a buidar a terra, en un punt concorregut de la via pública, un contenidor de fracció resta per procedir, posteriorment, a la classificació i separació de les diferents fraccions que s’hi troben: envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica, resta i altres (residus especials, altres que haurien d’anar a deixalleria, voluminosos, etc).
VIDACAIXA | Tallers de reparació i prevenció de residus

Tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics per a treballadors de VidaCaixa. (2017)

En el marc de la Setmana del Medi Ambient organitzada pel Departament de Consultoria de Clients VidaCaixa Bcn, es proposa la realització de tallers de manteniment i petites reparacions d'electrodomèstics de l'àmbit domèstic, adreçat als treballadors/es. 

L'objectiu d'aquests tallers és sensibilitzar als mateixos treballadors sobre temes de conciència ambiental i sostenibilitat, relacionat amb els hàbits de la reparació com alternativa a la compra de nous productes. 

L'equip d'sm que imparteix els tallers, d'una durada aproximada de 2,5 hores, es fa càrrec de portar les eines i els materials pedagògics amb que treballaran els assistents, que aporten algún petit electrodomèstic espatllat que serveix per diagnosticar una possible avaria i resoldre dubtes sobre la seva reparació. L'objectiu del taller és descobrir quins són els problemes més habituals dels petits electrodomèstics com torradores, batedores, aspiradores, microones, cafeteres elèctriques, molinets, etc... Es donen les nocions bàsiques per al diagnòstic i reparació i s'estudia la mecànica elemental dels aparells, mentre els assistents aprenen a canviar o substituir petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d'engranatge, corretja de transmissió, fusibles etc. A més, s'enseya com fer un bon manteniment dels aparells per tal d'allargar-ne la seva vida útil.

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Suport a compostaires

Suport i assistència a domicili als compostaires del municipi. (2017)

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat ha apostat per l'autocompostatge, comptant ja amb més de 200 llars que el practiquen. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha dipositat la seva confiança en sm per dur a terme el contracte de serveis de visites de compostaires al municipi. Per a tal efecte, l'equip d'sm es posa a treballar per a la concertació de les visites domiciliàries de seguiment a 90 compostaires nous dins del municipi, realitzades durant el darrer trimestre de 2017. 
Com a indicadors positius del compostatge trobem que el promig d'emplenat dels compostadors és del voltant d'un 60 %, que la freqüència d'aportació de materials és regular en un 91 % i que l'aportació de materials es considera bona o molt bona en un 90,1 %.

Totes les visites realitzades han tingut un resultat FAVORABLE, la qual cosa demostra la una execució adequada del procés de compostatge, malgrat que es detecten elements específics a millorar:
 • Humitat: Massa sec (21,6 %) Massa humit (13,6 %)
 • Barreja: Cal Barrejar més (13,6 %)
 • Mida de les restes: Material massa gran (33,6 %)
 • Insolació: Cal assolejar més (25 %)
 • Humectació: Cal humitejar o assecar (9 %)
CRACK HOGAR | Auditoria de Residus

Auditoria de residus del magatzem logístic de l'empresa Crack Hogar a Vilanova i la Geltrú. (2017)

L’objecte d’aquesta auditoria és la descripció dels residus produïts per l’activitat, comprovar que es realitza una gestió adequada dels residus generats i quantificar la producció anual real o estimada dels residus que es gestionen. Aquesta auditoria consisteix en la caracterització i identificació de la generació de residus a les instal·lacions del magatzem logístic de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Crack Hogar, dedicada a la venda d'articles per a la llar i decoració durant la jornada de treball, per tal de poder identificar punts degeneració de residus i quantificació dels mateixos.

 • Identificació dels tipus de material residual generat a les instal·lacions.
 • Identificació dels punts de generació.
 • Quantificació dels residus generats al llarg de diferents períodes i projecció prevista anual.

Donat que l’activitat genera poca quantitat de residus, es varen acumular per un període d’una setmana. Durant la inspecció es va comprovar el tipus de residus generats i es van quantificar tots aquells que es gestionen a través de recollides municipals, pesant-los si calia amb un dinamòmetre digital.

FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't

Servei de formació i assessorament per a la reutilització i reparació d'objectes amb personal amb malalties mentals lleus. (2017-2019)

La iniciativa, promoguda per la Comissió d'Innovació de Benito Menni CASM, està en línia amb els programes d'intervenció de sostenibilitat mediambiental i s'ha dut a terme amb la implicació de sm, sistemes mediambientals, responent al compromís que des de Germanes Hospitalàires tenen amb el medi ambient i la sostenibilitat i que es tradueix també en allargar la vida útil a electrodomèstics que d'una altra manera acabarien com a residus.

Tècnics especialistes d'sm es van encarregar de la formació teorico-pràctica durant 12 setmanes d'un grup de 10 persones ateses en Benito Menni. Aquests usuaris serien els futurs encarregats de posar en funcionament el servei a principis de novembre de 2017 a l'Hospitalet de Llobregat (C/Santiago Ramón i Cajal, 31). La iniciativa, pionera en l'àmbit de la salut mental, té l'objectiu de fomentar l'autonomia, l'empoderament i la integració social dels usuaris amb malalties mentals, així com l'ocupació significativa i solidària del seu temps lliure, i promoure la sostenibilitat ambiental, el consum racional i la prevenció de residus. A més, l'existència del servei genera un impacte positiu en la població, que tindrà accés a l'espai, les eines i l'assessorament necessaris per a realitzar autoreparacions.

DIP. CADIS | Revisió i actualització dels PAES de 40 municipis

Revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible de 40 municipis de la Província de Cadis (2017)

La Diputació de Cadis, per mitjà de la seva Agència de l'Energia, va contractar els serveis d'sm, per a la revisió i actualització dels Plans d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES) de 40 municipis de la província. Els PAES són documents que recullen les actuacions per a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle que els municipis es comprometen a implantar quan es van adherir al Pacte d'Alcaldes que promou la Comissió Europea.
 
El treball, realitzat entre agost i novembre de 2017, va consistir en analitzar els documents elaborats pels ajuntaments en 2014 i avaluar el grau de desenvolupament de les mesures ja contemplades, al mateix temps que s'incloïen noves mesures proposades pels ajuntaments en les reunions i visites que feien els nostres tècnics.
 
Un cop revisat cada PAES l'equip tècnic va realitzar un inventari de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada municipi i es va estudiar el percentatge de reducció d'emissions que s'havia produït respecte a la data d'adhesió i el grau de consecució de l'objectiu de reducció marcat per cada ajuntament per a 2020.