AJ. CORNELLÀ | Educació ambiental al municipi

Servei de dinamització i coordinació d'activitats i campanyes d'educació ambiental al municipi de Cornellà de Llobregat. (2017-2018)

L'objectiu bàsic d'aquest projecte és que l'Ajuntament de Cornellà disposi d'un servei que permeti dinamitzar, coordinar i desplegar els diferents actes i campanyes d'educació ambiental organitzats pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat dirigits a la ciutadania, centres escolars i entitats de la ciutat. Per això, un tècnic d'sm treballa des del propi ajuntament realitzant les següents tasques:

 • Coordinació d'activitats d'educació ambiental tals com: Mercat d'intercanvi i segona mà - Setmana de l'Energia - Concurs de fotografia - Activitats al riu Llobregat - Activitats de dinamització al Parc de Can Mercader - Setmana de Mobilitat - Setmana de Prevenció de Residus - Fira Infantil de Nadal
 • Desenvolupament de Campanyes: Programa Entitats per la Sostenibilitat - Euronet 50/50 a cinc equipaments municipals - Projectes amb escoles

A més, es duen a terme tasques de coordinació, seguiment i avaluació mitjançant reunions periòdiques amb el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del propi Ajuntament, així com la redacció d'informes amb nombre de participants als diferents actes, activitats i campanyes organitzades, objectius assolits i la redacció d'una memòria anual.
 

 

MCP | Assistència tècnica al compostatge

Seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en l'àmbit de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. (2017-actualitat)

El pla de Residus de Navarra (2017-2027) recull que per al 2027 el 70% dels bioresidus s'hauran de recollir / gestionar de forma selectiva. A la Comarca de Pamplona i en la direcció assenyalada per aquest objectiu, es realitza, entre altres actuacions, la gestió dels residus orgànics mitjançant compostatge domèstic i comunitari.
sm porta a terme el seguiment tècnic del compostatge domèstic i comunitari en els municipis que integren la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, ​​dins el servei públic de "Recollida i tractament dels residus".
 
En aquestes campanyes poden participar tots els interessats que pertanyin a l'àmbit de la Mancomunitat, sempre que disposin d'almenys 50 m2 de zona verda (horta i/o jardí) i que sigui primera vivenda. Als participants se'ls facilita el material necessari per elaborar compost a casa seva (compostador, guia de compostatge, revolvedor, etc.) i s'imparteixen unes jornades de formació. Tots els participants de les Campanyes de Compostatge Domèstic tenen la possibilitat de sol·licitar una trituradora domèstica per al processat de restes de poda.
A més de realitzar el seguiment tècnic mitjançant assistència telefònica i presencial, es duen a terme activitats de dinamització de l'autocompostatge i reciclatge dels bioresidus, realitzant un butlletí de compostatge i inaugurant nous espais de compostatge comunitari.
 
AJ. SABADELL | Control de Qualitat del servei de neteja d'equipaments municipals

Servei d'inspecció per a l'optimització del servei de neteja d'equipaments municipals. (2017-2018) 

L'Ajuntament de Sabadell té contractades 3 empreses externes per dur a terme el servei de neteja en la majoria dels seus edificis i en la totalitat dels col·legis públics d'infantil i primària. Donat el gran nombre d'equipaments i la complexitat del servei, cal dur a terme un servei d'auditoria o de control de qualitat d'aquesta prestació per a poder avaluar el grau de compliment dels contractes per part de les empreses adjudicatàries.
 
Els controls els porten a terme personal tècnic d'sm, que mitjançant una app mòbil enregistren durant la inspecció tant fotografies com valoracions o incidències destacables de cada equipament i sala (presència d'olors, productes no autoritzats o mal etiquetats, indicis de tabac, incompliments horaris, absències de personal, espais deficientment netejats...).
Es realitza primer una valoració general de la neteja de l'equipament, però també es valoren tant ubicacions concretes (dutxes, vestuaris, cuines, llums, mobiliari ...) com al personal de neteja o els productes utilitzats per dur a terme la neteja, fent èmfasi en la prevenció de riscos laborals així com en l'eficiència i estalvi energètic i en especial, al compliment del les condicions tècniques contractades per plec.
ECOPARC | Caracteritzacions de rebuig de planta

Caracteritzacions anuals de residus de rebuig de planta a ECOPARC-1. (2016-actualitat)

Ecoparc de Barcelona SA contracta els serveis d'sm per a portar a terme les caracteritzacions anuals de rebuig de la planta Ecoparc-1, amb periodicitat setmanal, sobre mostres de 150 Kg de rebuig de:

 • residus de compactadora i/o de bala. 
 • línies de FORM i resta 
 • planars i rebuig

Un equip de tècnics caracteritzadors d'sm realitza la caracterització complerta d'una mostra setmanal, separant les següents fraccions:

 • Fracció Orgànica i vegetal, Residus orgànics fàcilment fermentables, Residus orgànics biodegradables a mig i llarg termini, Fracció vegetal, Fustes i troncs, Paper-cartró, Vidre, Plàstics, Metalls, Bosses de plàstic i Plàstic Film, Plàstic PET, Plàstic PEAD, TetraBrick, Plàstic Mix (Altres plàstics), Metalls fèrrics, Llaunes no fèrriques (llaunes Alumini), Paper Alumini, Metalls no fèrrics (Alumini), Altres metalls, Mixtes, Tèxtils, Tèxtils sanitaris, Residus especials, Terres i runes, RAEEs, Voluminosos, Altres, Fins.
FUND. SOLIDARITAT UB | Servei d'autoreparació

Servei d'integració i interculturalitat Besós-Barcelona a l'Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. (2016-2017)

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona va deixar en mans d'sm la posada en marxa del servei d'autoreparació d'objectes per tal d'allargar la seva vida útil, reduïnt així els residus i fomentant l'estalvi de recursos. 

El projecte tingúe dues fases diferenciades:

 • En una primera fase, que va consistir en l'adaptació del local per a les futures necessitats i dotant-lo del material i eines necessàries, i el procés formatiu de 320h (selecció d'alumnes, classes presencials, selecció de treballadors i torns) per tal de dotar els alumnes dels coneixements necessaris per fer petites reparacions d'objectes de la llar, fomentant així la reparació davant l’opció de comprar nous objectes, tot incidint en la prevenció de residus i l’estalvi de recursos i energia.
 • En la segona fase, un cop format i seleccionats el personal, es va obrir el local al públic, organitzant tallers d'autoreparació dirigits al públic en general de les diferents especialitats (principalment bricolatge i electrònica) i oferint el servei d'assessorament als usuaris.
URIBE KOSTAKO | Cursos Ekogune

Servei d'organització i execució de cursos Ekogune (Departament de Sostenibilitat) en la Mancomunitat de Serveis Uribe Kostako (2016-2017).

Durant els anys 2016 i 2017 sm és l'empresa encarregada de realitzar l'organització i la impartició dels cursos Ekogune d'Agricultura ecològica i de Cuina responsable del Departament de Sostenibilitat de la Mancomunitat de Serveis Uribe Kosta (Biscaia), dirigits als ciutadans dels municipis de la mancomunitat.
 
 • Agricultura ecològica: es tracta de cursos/tallers destinats a que els assistents adquireixin els coneixements bàsics per crear el seu propi hort ecològic en balcons, terrasses o petits terrenys. Es realitzen tallers d'hort urbà ecològic, hort vertical, reg sostenible i d'altres temes relacionats com són el compostatge, els productes transgènics, la micologia i la recol·lecció i conservació de llavors.
 • Cuina i alimentació saludable: es tracta de cursos/tallers adreçats a fomentar la responsabilitat i la sostenibilitat pel que fa a l'alimentació es refereix. Es realitzen tallers de esmussat de conserves de temporada, tallers de cuina per a principiants i tallers de cuina sense residus, entre altres.
MANC. ENCARTACIONES | Informació ciutadana per a la implantació del 5è contenidor

Execució del Pla d'Informació Ciutadana per a la implantació del contenidor de matèria orgànica en la Mancomunitat de les Encartaciones - Biscaia (2016).

sm, sistemes mediambientals, ha estat l'empresa encarregada d'executar el Pla d'Informació Ciutadana per a la Implantació del 5è contenidor (matèria orgànica) en la Mancomunitat de Municipis de les Encartaciones (Biscaia). La campanya, realitzada durant desembre de 2016, es va dur a terme en els següents municipis: Sopuerta, Zalla, Güeñes, Karrantza, Gordexola, Artzentales, Galdames, Lanestosa i Turtzioz.
 
L'objectiu de la campanya era el foment de l'ús del contenidor de residus orgànics entre els ciutadans dels municipis de la mancomunitat. Per a això es van realitzar les següents accions:
 • Trucades telefòniques a més de 2.200 persones que ja eren usuàries del 5è contenidor.
 • Repartiment de paquets de bosses compostables entre els usuaris del contenidor.
 • Bustiada de fulletons informatius sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Realització de xerrades informatives a cada municipi amb la finalitat de fomentar l'ús del contenidor entre aquells veïns que no eren usuaris i refermar el compromís dels ja usuaris.
SIRUSA | Educació ambiental a la planta incineradora de Tarragona

Serveis d'educació ambiental a escolars sobre gestió de residus municipals a les visites a la planta incineradora de Tarragona (2016-2017).

sm, sistemes mediambientals és l'empresa responsable de gestionar i dinamitzar les visites d'alumnes d'educació primària i secundària a la planta incineradora de Residus Urbans de Tarragona, titularitat de l'empresa pública SIRUSA, durant el curs escolar 2016-2017, així com la preparació , coordinació i supervisió de les seves visites a aquesta planta.
 
Les visites tenen com a finalitat el foment entre el públic escolar la recollida selectiva dels residus municipals, conèixer els beneficis de realitzar una correcta gestió dels mateixos, inculcar bons hàbits per a la prevenció de residus i conèixer de primera mà el funcionament de la planta incineradora. Les activitats estan dirigides a centres escolars de primària i secundària situats principalment en els municipis integrants de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona.
CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Campanya de foment del reciclatge a grans generadors

Campanya de foment del reciclatge als grans generadors de residus del sector HORECA al Vallès Occidental (2016-2017).

Durant els mesos novembre, desembre de 2016 i gener de 2017 es va portar a terme en 10 municipis del Vallès Occidental una campanya per fomentar la separació de residus en establiments, sobre tot del sector alimentari. Vam visitar un total de 429 establiments del tipus bar-restaurants, comerços d’alimentació, residències, etc en els municipis de Palau Solità i Plegamans, Polinyà, Vacarisses, Viladecavalls, Rellinars, Ullastrell, Sentmenat, Castellar, Sant Llorenç Savall i Gallifa.
 
Per tal de facilitar la separació als establiments, a part de donar la informació necessària als treballadors, vam proporcionar més de 400 cubells de diferents mides (40L, 60L, 80L, 120L, 240L) de les fraccions vidre, envasos i orgànica.
 
A aquells establiments que van mostrar que separaven correctament els vam facilitar un adhesiu que els diferencia com a establiment que separa correctament, i van ser més de 250. 
AMB | Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques
Al juny de 2016 a sm ens vam posar a treballar en aquest estudi, per encàrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en el sí del Grup de Treball 2 (energia, sector industrial i infraestructures) del Consell de Municipis Metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, creat per l'AMB l'any 2015. La missió del Consell és elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis. Entre les primeres mesures a desenvolupar per aquest nou organisme destaca l'elaboració d'un pla de xoc amb mesures d'actuació per reduïr la contaminació atmosfèrica i la creació de zones de baixes emissions.
 
En el marc d'aquest pla cal contemplar la redacció de la "Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques". La Guia presenta l'anàlisi de la gestió d'aquelles emissions a l'atmosfera que, per la seva entitat unitària menor (calderes de baixa potència, sistemes d'extracció o cabines de pintura, entre d'altres), generen un impacte molt inferior al d'altres fonts (com ara el trànsit rodat, les infraestructures o la gran indústria) però que en el seu conjunt suposen un element de consideració més en la globalitat de fonts de contaminació a reduir. Es tracta tant de focus localitzats com d'emissions difoses, associades a activitats l'autorització i supervisió de les quals correspon fonamentalment a l'autoritat local, d'acord amb la Llei 20/2009.
AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic d'sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals, Determinació dels processos de generació, Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió, Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
CC La SELVA | Programa per a la Gestió Integral dels Residus Municipals

Revisió del programa d'acció comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals a La Selva i definició del nou Pla d'Acció 2016-2020.

Des d'sm hem col·laborat amb el Consell Comarcal de la Selva en el desenvolupament de la revisió del Programa d'Acció Comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals i l'elaboració del nou Pla d'Acció 2016-2020, amb el que el Consell Comarcal de la Selva pretén fer un diagnòstic actual de la gestió dels residus municipals i definir les línies estratègiques i actuacions a realitzar durant els propers anys per tal de millorar la prevenció i la gestió integral dels residus municipals i assolir els objectius marcats en la normativa sectorial, dins l'àmbit territorial de la Comarca de la Selva, integrada per 26 municipis i una població de més de 168.000 habitants.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha dut a terme les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual de la gestió integral de residus a la comarca de la Selva.
 • Avaluació de l'assoliment dels objectius marcats en el primer Programa d'acció comarcal.
 • Projecció de la gestió de residus (tècnica i econòmica), identificació de necessitats i d'oportunitats de millora.
 • Definició del pla estratègic de millora amb la concreció d'objectius i d'actuacions a impulsar per al seu assoliment tenint en compte, si s'escau, diferents escenaris.
 • Redacció del nou Pla d'acció comarcal 2016-2020.
C. GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Aventura dels Residus

Servei de Dinamització de les activitats de l'Aventura dels Residus del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (2016-2017)

L’objecte del servei és l'emmagatzematge, transport, muntatge i desmuntatge del material necessari per a la dinamització de les activitats de l’Aventura dels Residus a festes i esdeveniments populars del Vallès Occidental, que té una durada aproximada de 3 hores, on s'instal·len una vintena de jocs que 3 monitors s’ocupen de dinamitzar.
 
El Consorci  recolza l’esforç que fan els municipis per tal d’aconseguir la participació ciutadana en la separació i reciclatge dels residus. En aquest sentit, es presenta una proposta lúdica i educativa amb lAventura dels Residus, espai lúdic per aprendre i divertir-se en familia a les festes populars de la comarca. Està destinada als infants però és una activitat educativa per a tota la família, on a més de jugar, podran aprendre i divertir-se. L’activitat consisteix en jocs d’habilitat, de competició, de concentració, divertits i engrescadors per aprendre sobre els residus, promovent festes populars més sostenibles, transmetent a tots els participants bones pràctiques orientades a la separació correcta i reducció de residus, i donant a conèixer la tasca del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
ECOVIDRIO | Caracterització d'escòries en plantes d'incineració

Estudi de caracterització de vidre en plantes incineradores (2013-actualitat).

Des de 2013 Ecovidrio confia sm, sistemes mediambientals per a realitzar les caracteritzacions de vidre en plantes incineradores del territori nacional. En 2017 s'estan realitzant els treballs en incineradores de Tarragona, Barcelona, ​​Cantàbria i Girona.
Aquestes tasques estan dirigides a determinar la quantitat de vidre que arriba a les plantes incineradores, per a la posterior recuperació. En cadascuna de les plantes, un equip de tècnics especialistes de sm realitzen una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta (escòries).
Es seleccionen 120 kg procedents de la sortida del rebuig de la planta, dividint-se en 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. Es procedeix a la separació manual dels diferents components de la mateixa classificant-los en:
 • Vidre
 • Infusibles (Porcellana, pedres i argiles)
 • Matèria orgànica i altres.
 • Fins <5mm (fracció que s'obté mitjançant tamisat amb sedàs)
D'aquesta manera es determina la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.
AMB | Intercanviat, millor que nou!

Servei d'intercanvi d'objectes entre particulars promogut i finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2016-actualitat)

Aquest espai d'intercanvi d'objectes entre particulars pretén oferir a l'usuari allargar la vida útil dels objectes que ja no ténen ús alhora que es contribueix a reduir els residus.

El funcionament d'aquest servei és senzill: amb un sistema de punts, l'usuari es registra i diposita els objectes en bon estat que ja no necessita, podent triar el que li fa falta. Com es registra tant l'usuari com els objectes dipositats, en tot moment es té un control de l'estocatge, que va des d'electrodomèstics i aparells elèctrics, mobiliari, eines, roba i complements, parament de la llar, joguines, llibres, discs, material esportiu...

Els usuaris es comprometen a que els materials que s'enduen només poden ser per a usos personals, no es poden vendre ni obtenir-ne cap altre benefici. I quan arribin al final de la vida útil, es comprometen a gestionar-los correctament com a residus.

L'espai, situat dins del local del "Millor que Nou" al carrer de Sepúlveda, 47 de Barcelona, és obert de dilluns a divendres en horari de tarda i també els dissabtes al matí.

 

SM | Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015
sm ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, per això oferim de forma periòdica els cursos que més ens demanen els nostres clients. Optimitzant el temps i la informació que oferim en cada un dels cursos, sintetitzant en la mesura del possible perquè cada jornada sigui del màxim profit per a tothom.
 
Aquest curs, presencial a les nostres instal·lacions i dirigit als responsables de la gestió de residus a les empreses, té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes , com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tracten els següents punts:
 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de la normativa autonòmica i estatal

 

AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del Municipi de Montgat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Montgat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi, per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals. Determinació dels processos de generació. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
AMB | Difusió de serveis de prevenció de residus a la R-Festa

Servei de dinamització de l'estand i difusió dels serveis de prevenció de residus del Reparat Millor que Nou a la R-Festa (2016).

El passat diumenge 27 de novembre, sm Sistemes Medioambientals va participar en la R-Festa organitzada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
 
L'esdeveniment és una trobada lúdic-festiva sobre la reutilització i la reparació per sensibilitzar i implicar a la ciutadania vers la prevenció de residus
 
El personal d'sm es va encarregar de la dinamització de l'estand del Millor que Nou: Reparat! des d'on es feia difusió dels serveis d'autoreparació, tallers i xerrades que es fan al local del carrer Sepúlveda 45-47 de Barcelona, serveis gestionats per sm des de fa més de 7 anys mitjançant concurs públic.
 
Amb La R-Festa podem gaudir de mostres d'oficis, tallers pràctics de construcció de joguines o reparació de bicicletes, botigues de segona mà i espectacles per a tota la família.
AENA | Suport Mediambiental y Manteniment del SGI

Servei de suport mediambiental i manteniment del Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat (2016-actualitat)

sm, sistemes mediambientals porta a terme des d'octubre de 2016 al manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l'aeroport de Barcelona El Prat, així com el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental (que ja desenvolupem des de 2005). Tots dos serveis es duen a terme des de les pròpies instal·lacions d'Aena - El Prat.
 • Control operacional de SGI: El nostre objectiu és assegurar un adequat control operacional de les activitats que es duen a terme dins el recinte aeroportuari, comprovant el compliment del que estableix l'SGI en relació amb els aspectes ambientals: residus, aigües residuals, superficials i subterrànies , consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls, detectant possibles desviacions o no conformitats.
 • Control de qualitat: sm, també s'encarrega del control de qualitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat realitzant un treball de camp i informes periòdics que especifiquin les conclusions extretes sobre la satisfacció del passatger a l'aeroport.
 • SAIM: es gestionen les reclamacions en matèria d'impacte ambiental i sol·licituds d'informació ambiental, a més de recopilar, analitzar i avaluar les dades, registres i informes ambientals i operacionals per poder donar resposta, i informar i comunicar a terceres parts interessades, la informació mediambiental adequada en cada cas. També es realitzen els seguiments d'incompliments d'AIP i de normativa aeronàutica específica.
AJ. RODA DE BERÀ | Assistència tècnica a ISO 14001 i EMAS a les platges

Suport per al manteniment i assessorament del reglament EMAS (REG. 1221:2009) i ISO 14001 a les platges i passeig marítim del municipi. (2008-actualitat)

sm dóna suport a l'Ajuntament de Roda de Berà per al correcte funcionament i certificació del Reglament EMAS i ISO 14001:2015 a les platges del municipi (Platja Llarga, Platja Costa Daurada, Platja de la Pelliseta, Platja de la Punta de la Guineu) amb una longitud de més de 2.130 metres.
 
Aquestes platges tenen una molt forta estacionalitat, amb una gran afluència d'usuaris en període de temporada d'estiu, fet que implica una forta pressió sobre els serveis existents, que van des dels típics de restauració i guinguetes, passant per activitats lúdic-esportives, lloguer de gandules, parasols, salvament i socorrisme, patins a pedals o motos aquàtiques. 
Una part important del projecte consisteix en garantir el compliment normatiu de les regulacions del Pla d'Usos, normativa de Capitania Marítima i ordenances d'activitats de pública concurrència o de soroll.
 
El projecte implica la redacció i adaptació de documents, així com la realització d'auditories internes presencials i documentals, l'elaboració de No-Conformitats i proposta de resolució de les mateixes, la convocatòria i gestió de les reunions de seguiment i el suport a l'auditoria de certificació del sistema realitzada per AENOR.