MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus

Caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate (Debagoieneko Mankomunitatea) (2014)

La Mancomunitat de Debagoiena, dins les seves competències realitza la recollida i gestió de residus domiciliaris dins de la comarca de l'Alt Deba, mitjançant dos sistemes recollida:
 • Sistema de recollida de contenidors, actualment vigent en els municipis d'Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta, i Eskoriatza. En el cas d'Aretxabaleta aquest sistema inclou la recollida de matèria orgànica a través del 5è contenidor. En el cas d'Arrasate, es va a introduir el 5è contenidor per a la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Sistema de recollida Porta a porta, actualment vigent a Antzuola, Bergara, Gatzaga i Oñati i que en breu es posarà en marxa a Aretxabaleta.
Amb caràcter previ a la implantació del sistema porta a porta, la Mancomunitat vol conèixer la composició dels residus, de manera que procedim a l'estudi de caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate, per tal de determinar el potencial de recuperació de les fraccions reciclables eliminades en el contenidor resta, conèixer les diferències en la naturalesa dels residus generats en les diferents rutes (urbana, industrial i / o rural), i així poder dimensionar de forma precisa les infraestructures i mitjans més adequats per a la recollida de les diferents fraccions que componen aquests residus.
AJ. ALCOBENDAS | I Jornada de sostenibilitat gastronòmica
L'Ajuntament d'Alcobendas, amb la col·laboració de sm va organitzar un show cooking sostenible, amb l'objectiu de minimitzar els residus a la cuina.
 
L'activitat principal, adreçada a públic major de 15 anys, està orientada a que els participants adquireixin els coneixements bàsics del què és la Cuina de Proximitat, és a dir cuinar amb productes de temporada, propers i que exigeixen un transport mínim, així com a aprendre les tècniques per poder reutilitzar les restes d'aliments que tenim a la nevera disminuint d'aquesta manera els residus de cuina generats.
 
L'activitat consta de dos tallers (un de cuina de proximitat i un altre d'aprofitament) en el qual un xef professional va mostrant les tècniques mentre elabora un menú que els participants per parelles imiten en cadascun dels llocs habilitats. Finalitzat el taller els participants van degustar els plats que ells mateixos van crear des dels seus propis llocs de cuina.
Com a activitats complementàries orientades a minimitzar els residus generats a la cuina, mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquests tallers es realitzen de manera paral·lela als tallers de cuina al llarg de la jornada.
 
 • Taller de fabricació de sabó artesanal reutilitzant l'oli usat de la cuina, per elaborar diferents tipus de sabó.
 • Taller d'infusions i plantes medicinals.
 • Hort urbà: es mostra com a un espai reduït de la casa, i amb materials reutilitzats com a envasos de cuina (iogurt, brick, plàstic) es pot construir un hort. A més es va mostrar com preparar planters, que els participants es van portar a casa seva.
AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA | Tallers d'educació ambiental

s.m sistemes mediambientals dóna suport a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda en la seva tasca educadora, realitzant tallers d’educació ambiental  dins de la Programació Estable 2013-2014 i 2014-2015 de la temàtica: Medi Ambient i Paisatge.

 Alguns dels tallers tenen per objectiu divulgar i ajudar a conèixer diferents formes de consum i les conseqüències pel medi ambient i la societat d’un consum desmesurat de bens i serveis. Evitar compres compulsives i prevenir actes que siguin negatius pel medi ambient i /o socialment.

També es realitzen tallers pràctics, on els alumnes treballen aspectes sobre l’ús eficient de l’energia i construeixen un escalfador solar amb materials reaprofitats que permet pujar la temperatura de la llar aprofitant l’escalfor del sol.

Tots els tallers són impartits per educadors ambientals i, a més de fomentar la participació activa dels alumnes, són un espai de sensibilització on els nois i noies reflexionen al voltant de la temàtica plantejada.

 

DIP. BARCELONA | Tallers de prevenció del malbaratament alimentari

sm dugué a terme un seguit de tallers promoguts per la Diputació de Barcelona, que coincidien amb la Setmana de Prevenció de Residus 2014, dedicats a la prevenció del malbaratament alimentari, amb l'objectiu de sensibilitzar,conscienciar i implicar a la gent per aconseguir que no es perdessin aliments en bon estat. 
sm va realitzar 11 tallers de cuina d'aprofitament d'aliments on es va donar a conèixer la problemàtica del malbaratament tant a nivell local com a nivell global. Els aliments que es van utilitzar als tallers van ser productes de temporada i de proximitat i es van facilitar eines per aprofitar al màxim els aliments que tenim a casa sense oblidar la temàtica de la prevenció de residus.

Els tallers van tenir una durada aproximada de 2,5h i es van estructurar en dues parts: 

 • A la primera part es parlava dels recursos que tenim a mà per evitar llençar aliments i es tractaven temes com una bona planificació de la compra, potenciar la compra a petites botigues o mercats, tenir en compte el transport dels aliments i el seu emmagatzematge, la neteja i el processat, mètodes de cocció, què fer amb el que sobra al plat, etc... També es tractaven conceptes com “km0, producció local, slow-food...”
 • A la segona part s'ensenyaven receptes per aprofitar els aliments que de vegades llencem o trucs per aprofitar les sobres dels plats. 

 

A tots els tallers els participants es van implicar al màxim i van intervenir d’una manera molt activa, tant en la preparació dels plats com desprès en la degustació del menjar que havien preparat ells mateixos. A més, hi havia altres receptes que van portar els educadors ambientals que també eren experts en cuina.

A més d’aquests 11 tallers de cuina d’aprofitament, sm i la Diputació de Barcelona vam realitzar 25 tallers durant el mes de desembre de 2014 enfocats a la prevenció de residus durant les dates nadalenques i a potenciar un Nadal sostenible.

AJ. BARCELONA | Comprovaciones tècniques al districte de Ciutat Vella

sm sistemes mediambientals va ser l'empresa responsable de dur a terme aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona que consistia en una campanya de visualització i comprovació de les actuacions prioritàries del districte de Ciutat Vella durant 2014-2015.

En una primera etapa es va desenvolupar tot el treball de camp de recopilació de dades in situ, als carrers del barri barceloní, i durant la segona etapa es van realitzar informes a partir de totes les dades que s'havien recopilat anteriorment. Alguns punts sobre els quals es van treballar per tenir un major control i un major coneixement del barri van ser els pisos turístics, els locals d'oci nocturn, les molèsties generades per soroll, les botigues de souvenirs i altres comerços, l'estat de conservació de finques, diferents incompliments de normatives, l'idioma utilitzat en les retolacions, diferents tipus de retolació, etc ...
El projecte va consistir en comprovar i verificar els llistats que va facilitar l'Ajuntament de Barcelona a sm amb els punts que havien de visualitzar. Per això es va elaborar la cartografia actualitzada de tot el barri, es van dissenyar qüestionaris que es van realitzar als usuaris al carrer, es va adaptar l'aplicatiu de captació i bolcat de dades en un Excel per poder realitzar estadístiques a través dels Smartphones, es van realitzar controls in situ i controls telefònics, així com controls de qualitat, gestions administratives i realització d'informes mensuals i l'informe final.
sm destinar grups de 2 i 4 tècnics en cada ubicació que es havia de controlar i que van rebre formació específica per a aquest projecte. Es van planejar diferents recorreguts que van permetre cobrir un ampli territori minimitzant el temps de desplaçaments dels tècnics i maximitzant el temps de control de cada aspecte a estudiar.

SIGs | Estudi sobre robatoris en punts verds
Els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE,) en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya van confiar en sm per realitzar un estudi complet sobre els punts verds, amb especial interès en el tema dels robatoris de material electrònic durant l'any 2014.

Atesa la problemàtica dels robatoris que plantejava el client, sm va desenvolupar un estudi detallat de diversos aspectes relacionats amb els punts verds que permetés tenir el màxim de dades possibles per conèixer així la situació real d'aquestes instal·lacions, tant municipals com comarcals. Els tècnics de sm visitar 67 punts verds per avaluar i valorar el seu estat, van parlar amb els responsables per conèixer la incidència dels robatoris i van estudiar i van plantejar possibles mesures de protecció. Es van crear formularis específics per obtenir dades reals i es van enviar als responsables municipals, a les empreses concessionàries de la gestió dels punts verds i als treballadors de totes les instal·lacions.
 
Per obtenir un major control es van etiquetar amb codis QR 5 televisors i 5 neveres de cada punt verd amb el que sm va poder fer un seguiment total dels electrodomèstics fins a la planta de tractament de Pont de Vilomara. Per finalitzar el projecte es va realitzar un mostreig amb sistemes de geolocalització que van permetre seguir el destí d'algunes de les unitats i estudiar així tot el seu recorregut.
 
Els resultats d'aquests estudis es van plasmar en un dossier final i es van presentar de manera oficial als SIG ia l'Agència de Residus.
ENRESA | Activitats educatives sobre residus radiactius

Realització d'activitats educative als centres d'ensenyament de Còrdova capital i zona d'influència del CA El Cabril. (2013-actualitat)

sm porta a terme l'activitat educativa "Aprèn Jugant" sobre residus radioactius promoguda per ENRESA (Empresa Nacional de Residus Radioactius). Aquesta campanya formativa està dirigida a alumnes de primària i secundària a Còrdova i la zona d'influència del Centre d'Emmagatzematge de Residus de Baixa i Mitja Activitat (El Cabril) durant els cursos escolars 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19.

En aquest projecte sm transforma l'aula en un laboratori de proves en el qual, mitjançant jocs pràctics, els alumnes van descobrint l'existència dels residus radioactius i la necessitat de l'existència d'ENRESA que és l'empresa pública que s'ocupa de la gestió i emmagatzematge segur dels residus radioactius que es produeixen a Espanya.
 
Els alumnes descobreixen els residus radioactius de baixa i mitjana activitat, sense oblidar l'existència dels d'alta activitat amb una menció al Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) on la base de funcionament és la interposició de barreres de diferent naturalesa per al control de la radiació. Un cop coneguts els fonaments bàsics dels residus radioactius, es tracta la gestió d'aquests residus. Finalment s'analitzen els beneficis de l'existència d'ENRESA, despertant una actitud crítica en els alumnes de tal manera que ells mateixos són capaços d'analitzar i avaluar el paper que juga ENRESA a la societat i el medi ambient.
 
AJ. VALENCIA | Educació ambiental
sm sistemes mediambientals és l'empresa responsable de gestionar, dinamitzar i dur a terme el projecte d'educació ambiental de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València per a promoure i potenciar la responsabilitat amb el medi ambient i la sensibilitat amb l'entorn tant urbà com natural. El projecte estava orientat, prioritàriament, a la població escolar, però també a estudiants universitaris, famílies i públic en general. Els espais geogràfics on s'anava a actuar eren les instal·lacions del Casal d'Esplai del Saler, Casal d'Esplai de Rocafort i l'Aula d'Interpretació Ambiental de Alqueria Félix.
 
sm va desenvolupar un programa d'educació ambiental específic que incloïa activitats educatives com tallers, visites, itineraris guiats ...; temàtiques sobre flora, fauna, horta valenciana, patrimoni arquitectònic, gestió de residus ... i tot dirigit tant a un públic escolar, com a adult o familiar, és a dir, els continguts i la manera de comunicar es podien adaptar segons el públic destinatari.
 
Es van plantejar 32 activitats que motivessin als alumnes a observar, analitzar, identificar i relacionar els continguts amb l'entorn treballat. Es promovien aspectes com el respecte per l'entorn, el bon comportament individual i en grup per aconseguir la disminució de l'impacte ambiental, la presa de consciència i la sensibilització davant de qualsevol aspecte ambiental.

Un altre dels objectius fonamentals de sm era facilitar l'adquisició de coneixements necessaris per a l'estudi de les diferents situacions i problemàtiques relacionades amb el medi ambient. Totes les activitats estàn plantejades específicament segons la seva localització geogràfica.

L"Escola de la Natura" La Malladeta a les instal·lacions del Casal d'Esplai del Saler està situat a la zona protegida del parc natural de l'Albufera per la qual cosa es va proposar estudiar els seus trets més característics i diferencials amb visites guiades per la platja, les dunes, la Majada, l'Albufera i la Marjal. Es va apostar també per desenvolupar diverses activitats sobre aus tals com la seva identificació, anellament o la construcció d'una menjadora.
 
L'Aula Urbana d'Horta està situada a les instal·lacions del Casal d'Esplai de Rocafort ubicat en un espai urbà que donava la possibilitat de treballar aspectes com pautes de consum responsable, energies alternatives, bones pràctiques per horrar aigua, gestió de residus domèstics o l'origen i la gestió de l'horta valenciana tradicional.
 
Finalment, a l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria Félix es va plantejar retre homenatge a la cultura de l'aigua ja que aquesta zona té una llacuna artificial que reprodueix l'Albufera i el seu ecosistema és molt ric i interessant ja que podem trobar aiguamolls, flora i fauna en un entorn urbà com és el centre de València.
Per aquesta zona sm desenvolupar visites guiades, estudis sobre les plantes i els arbres autòctons, activitats que permetessin treballar temes com el reciclatge amb la construcció d'un forn solar, o el malbaratament alimentari a les ciutats i les seves conseqüències facilitant eines i receptes per evitar el malbaratament d'aliments.

EMASESA | Tallers d'educació ambiental a escolars
sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada i treballada de manera específica per al col·lectius d'alumnes de primària.
 
L'aigua a les aules
Campanya d'educació ambiental creada per a escolars, iniciada a l'octubre de 2014 i que es desenvoluparà durant dos anys. L'objectiu de la campanya és la sensibilització davant la problemàtica de l'AIGUA, un recurs limitat, el respecte per l'entorn i el comportament responsable per poder disminuir l'impacte ambiental de les nostres accions tant a nivell particular com a nivell global.

Per aconseguir tots aquests objectius sm crear 4 tallers pràctics, 2 sobre proveïment i 2 sobre sanejament on es posen en pràctica els coneixements explicats en les xerrades prèvies. Alguns dels tallers ideats per a realitzar a les escoles van ser "Fabrica un filtre d'aigua" i "Maqueta d'una depuradora". Els tallers estan realitzats per tècnics especialitzats que es desplacen a cada centre per realitzar les xerrades i els tallers.
SM | Jornades de Gestió i Control de Qualitat a la empresa
Dirigit a Responsables de Qualitat, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins l'àmbit administració i industrial, permetent, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió i qualitat a l’activitat. Aquestes jornades es realitzen amb càdència trimestral, havent-se dut a terme les corresponents al març, juliol i setembre de 2014.
 
Programa:
Gestió de la Qualitat a Activitats Industrials i d’Administració
Obligacions Legals: 
- Minimització de Residus.
- Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
- Declaració per a Gestors (DARIG)
- Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA)
- Pla de Prevenció de Residus d'Envasos, Declaració d'Envasos
- Adequació a la Llei 3/98, Pla de minimització de Residus Especials, 
- Responsabilitats legals de la Direcció.
Eines de Gestió Ambienta i de la Qualitat: ISO 9001, ISO 14001, EMAS
Subvencions relacionades amb el medi ambient.
 
Desenvolupament. Es tracta d'un curs de 7 h, realitzat en una sola jornada, amb places limitades. El curs té lloc a les nostres instal•lacions de Barcelona. 
El professorat de la jornada està format per tècnics experts i què gestionen sistemes de Qualitat i medi ambient dins del seu entorn laboral.
 
AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges

Documentació per a la tramitació de la bandera blava a les platges Llarga i Costa Daurada de Roda de Berà. (2013-2014)

sm sistemes mediambientals va dur a terme l'elaboració de la documentació tècnica per aconseguir la bandera blava a dues platges de Roda de Berà segons els models establerts per l'ADEAC (Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor). L'àmbit de certificació van ser les platges Llarga i Costa Daurada.

Es va recopilar tota la informació necessària a través de documentació de l'Ajuntament de Roda de Berà i, a la vegada, es va treballar per desenvolupar qüestionaris que permetrien conèixer tant l'opinió dels usuaris com l'estat real i els serveis de les dues platges.

Es van crear tres qüestionaris per repartir al municipi i conèixer una opinió general i, en particular, un qüestionari específic per a la platja Llarga i un altre per a la platja Costa Daurada.

DIP. BARCELONA| Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible
sm sistemes mediambientals va participar en la Setmana de l'Energia Sostenible presentant activitats lúdiques i realitzant tallers on conèixer i debatre l'actual model energètic, les pautes de consum i les diferents opcions de futur tant a nivell ambiental com econòmic.
 
Es va realitzar el taller de "Crispetes a pedals" convertint-lo en una jornada festiva on es va generar energia d'una manera alternativa i original, pedalant, i es va demostrar que es poden obtenir productes de consum com crispetes, sense corrent elèctric i sense emissions de carboni. Els participants es van endur una paperina amb les crispetes que ells mateixos havien fet.
 
L'altre taller va ser "Cuina sostenible amb l'Ismael Prados" on es va buscar donar a conèixer la cuina solar, com funciona i els avantatges que té per a l'economia i el medi ambient. El popular cuiner és un gran coneixedor i defensor dels criteris sostenibles i va saber fer arribar les seves experiències als participants del taller. 
 
Als dos tallers es va aconseguir la participació dels assistents i el coneixement de diferents opcions energètiques que no són habituals i són igual d'eficaces i totalment sostenibles amb el medi ambient.
 
L'equip humà d' sm estava format per dos educadors ambientals i dinamitzadors que van supervisar els tallers, van informar sobre les energies sostenibles i van resoldre qualsevol dubte dels participants i assistents.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castelellet sm va dur a terme durant entre gener i octubre de 2014 un Cens d'activitats del municipi de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.
Els treballs es van iniciar amb la consulta dels expedients d'activitats de l'arxiu municipal. Es van consultar els expedients compresos entre els anys 1972 i 2014, revisant-un total de 1189 expedients. El posterior treball de camp va permetre descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. Com a resultat es van detectar 492 activitats presents al municipi.
Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província que conté la següent informació:
 • Dades generals (adreça, telèfon, fax, e-mail de la raó social, representant, i establiment)
 • Legalització i control (llicència i actes de control, ampliacions, canvis de titular)
 • Classificació i tipus d'activitat
 • Dades tècniques (superfícies, coordenades UTM, plantilla, horaris)
 • Dades d'incendis (càrrega de foc, aforament d'incendis, alçada evacuació, risc intrínsec, ...)
 • Fotografia de la façana i llicències escanejades
PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges

Suport, assessorament i auditoria per al compliment del sistema de gestió basat en la UNE-ISO 13.009:2016 a les platges de Salou. (2014-actualitat)

sm ha estat l'empresa responsable de donar suport i assessorament a l'Ajuntament de Salou per a complir la gestió basada en la UNE-ISO 13.009:2016 (abans UNE 187.001:2011) de les platges de llevant i ponent durant les temporades de bany des de 2014.

Aquesta certificació es va normalitzar a nivell nacional com a norma UNE al 2008, convertint-se en la norma de qualitat UNE 187001: 2008, i actualment està vigent l'edició de 2016 convertint-se en la UNE-ISO 13.009:2016 . 
 
Els principals aspectes que es tenen en compte per a poder arribar a obtenir aquest certificació són: la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació que es dóna a la platja, la neteja i la recollida de residus, el manteniment de les instal·lacions i els equipaments, els accessos, els serveis higiènics, els serveis de menjar i beure, lloguer de material i equipament i la gestió del propi sistema. 
 
Es realitza una auditoria sobre més de 140 aspectes de les platges plantejant enquestes als usuaris per conèixer el seu nivell de satisfacció i presentant documentació gràfica, fotos i informes escrits detallats de cadascun dels punts que ajuden a desenvolupar, adaptar i renovar el sistema de gestió per aconseguir la certificació UNE-ISO 13.009:2016.

 

AMB | Caracteritzacions de fracció vegetal

Caracteritzacions de residus de la fracció vegetal. (2014)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona contracta els serveis d'sm per a la realització de quatre caracteritzacions de residus de fracció vegetal corresponents a vehicles sencers, amb una cadència d'una setmanal, dins les pròpies dependències de destí dels residus de l'àmbit metropolità. L'orígen de la mostra correspon a la recollida dels diferents punts de fracció vegetal, on cada camió pot recollir uns 70 punts.
La metodologia emprada per a la caracterització de la totalitat de la càrrega del vehicle (4000-5000 kg) ha estat la següent:
 • Càlcul del pes de la mostra mitjançant pesada a l'entrada i sortida del vehicle.
 • Amb mitjans mecànics de la pròpia planta (pala, bobcat ...) es realitza una escampada dels materials al llarg d'una superfície àmplia. D'aquesta forma es facilita la identificació per part dels caracteritzadors dels diferents materials.
 • Separació i pesatge de les diferents fraccions d'impropis: F.V. (per diferència) - Bosses plàstic (incorporant les què contenien F.V.) - Envasos plàstics - Altres plàstics no envasos - Alumini Fèrric - Vidre - Paper i Cartró - Voluminosos no F.V. - Bosses d'escombraries amb fracció resta - Rebuig - Altres - Especials (tèxtil, RAEE, medicaments...)
 • Fotografiat del procés i de les diferents fraccions identificades.
 • Informe de resultats.
CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Operari d'estacions de tractament d'aigua

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a operari dins d'una instal·lació de tractament d'aigua en l'àmbit de manteniment d'equipaments, presa de mostres, analítiques bàsiques, resolució d'avaries més freqüents i comprensió de processos de depuració.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2 (RD 330/97), per a un total de 214 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Manteniment preventiu d'equips i processos de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores. (UF 1669 / 80 hores)
- Reparació d'equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1670 / 80 hores)
- Manteniment de l'entorn de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1671 / 30 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (24 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de tractament i problemàtiques més comuns de la gestió d'aigües residuals, així com la possibilitat de contactes en empreses vinculades i col·laborants, per tal de poder articular correctament les pràctiques laborals no professionals.

Aquest curs es va desenvolupar en una edició (2013), i en total es varen capacitar a un total 15 alumnes.
 

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Gestió de residus urbans i industrials

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir de   tècnic de residus, ajudant en la gestió de residus a les plantes industrials a partir del seu control, vigilància, informació i distribució.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al RD 1377/09 (Curs SEAG 0108), per a un total de 405 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Gestió de Residus urbans (MF0076_2 / 100 hores)
- Gestió de Residus Industrials (MF0077_2 / 100 hores)
- Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
- Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0066:  / 120 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (15 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de gestió de Residus, així com la possibilitat de contactes en empreses de gestió de Residus, per tal de poder articular correctament les practiques laborals no processionals.

Aquest curs es va desenvolupar en dues edicions (2011 i 2012), i en total es varen capacitar a un total 30 alumnes.

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Control de Plagues

Curs de Serveis de Control de Plagues en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013, 2017, 2019)

Aquest curs de capacitació Professional té per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir i poder muntar una empresa de control de plagues, atenent la nova normativa comunitària que exigeix coneixements formals pe poder aplicar productes sanitaris i que substituirà en pocs anys els carnets d'aplicadors bàsic i professional.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2, per a un total de 404 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

 • Preparació de productes biocides i fitosanitaris (MF0078_2 / 100 hores)
 • Aplicació de medis i productes per al control de plagues (MF0079_2 / 140 hores)
 • Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
 • Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0322:  / 80 hores)
 • Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (34 hores)

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Sta COloma i s'han capacitat 15 alumnes en cada edició.

CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs Tècnic/a en Control de Qualitat

Curs de Tècnic/a en Control de Qualitat (normes ISO) en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013)

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a tècnic de qualitat i medi ambient en una empresa a on hi hagués implantat un sistema integrat de prevenció, medi ambient i qualitat. Igualment, en el present curs es varen reforçar aspectes associats al compliment legal ambientals de les empreses.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs amb codi INEM ADGZ86 (RD 330/97), per a un total de 239 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Certificació i acreditació (40 hores),
- Gestió de la qualitat (65 hores)
- Documentació del sistema de qualitat (35 hores)
- Gestió mediambiental (30 hores)
- Prevenció de riscos laborals (10 hores)
- Sensibilització ambiental (9 hores)
- Inserció laboral (15 hores)

 

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Santa COloma, i es varen capacitar 15 alumnes en cada edició.
 

AJ. SEVILLA | Curs de Residus urbans i industrials

Acció formativa de 400h d'Operari de residus industrials i domèstics. (2014)

Sistemes mediambientals va ser contractat per l'Ajuntament de Sevilla per a impartir el Curs de Residus urbans i industrials a nivell operari entre setembre i desembre de 2014, enmarcat en el Pla municipal d'ocupació cofinançat per la Unió Europea.

En col·laboració amb els tècnics d'ocupació municipals, el personal d'sm va impartir un curs de 400 hores a persones en situació d'atur.

El curs es va dividir en una part teòrica impartida a l'aula i completada per una part pràctica formada per visites de camp, exercicis pràctics desenvolupats al carrer i pràctiques en empreses relacionades amb la gestió de residus.

Els resultats van ser positius ja que el 30% dels alumnes van aconseguir una ocupació en l'àmbit de la gestió de residus.