ECOVIDRIO | Caracterització de vidre a plantes incineradores

Per tal de conèixer quanta quantitat de vidre es podria recuperar del flux de residus que arriba a les plantes incineradores, ECOVIDRIO confiar a sm, sistemes mediambientals, SL la realització d'un estudi de caracterització de residus d'envasos de vidre a les plantes incineradores de Zabalgarbi (Bilbao) i Daorje (Galícia) l'any 2015.

Per realitzar l'estudi, en cadascuna de les plantes esmentades els tècnics especialistes de sm van realitzar una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta. Es van analitzar 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. D'aquesta manera es va determinar la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.

COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus

Gestió documental de gestors de residus de la Comunitat de Madrid. (2013-2019)

sm és l'empresa guanyadora del concurs públic de la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, durant el període 2013-2017, per dur a terme la gestió documental dels gestors de residus (perillosos, no perillosos i vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) que desenvolupen la seva activitat a la Comunitat de Madrid.

L'objectiu és verificar que els gestors de residus donen compliment a la legislació vigent en matèria de residus, presentat els documents que se'ls requereix a aquest efecte.

L'equip tècnic de sm, avalua i valida la informació presentada i elabora informes amb la finalitat de reflectir si els centres gestors compleixen les seves obligacions legals i recollides en la seva resolució d'autorització. Posteriorment, els tècnics de l'administració de la Conselleria de Medi Ambient de Madrid a proposta de sm, determinen les mesures que corresponguin en cas.

DIP. BARCELONA | III Fòrum de Medi Ambient i Món Local

La Diputació de Barcelona va organitzar el III Fòrum de Medi Ambient i Món Local, amb l’objectiu de ser l'espai de trobada del sector públic i privat en l'àmbit de la sostenibilitat. Més de 400 responsables d'ens locals, administracions, empreses i entitats de l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat d'arreu de Catalunya  es van trobar durant dos dies al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. El Fòrum va reunir regidors, tècnics, acadèmics, investigadors i empreses per a debatre sobre eficiència energètica, canvi climàtic, residus, responsabilitat social corporativa i educació, entre d'altres temes ambientals.
El Fòrum, sota el lema "Caminant junts cap al 2020 i més enllà" es va estructurar en dues jornades amb els àmbits de reflexió següents:

 • La transició cap als objectius 2020 i més enllà
 • El món local i les persones, treballant plegats pel desenvolupament sostenible

Cada jornada es va dividir en tres espais amb diversos formats d'activitats, algunes d'elles en paral·lel.

 1. El Fòrum del Coneixement: Reflexió, debats, taules rodones i conferències
 2. El Fòrum en Acció: Seminaris de treball i visites tècniques
 3. El Fòrum de les Oportunitats: Espai Networking i Tallers participatius.

Els personal d’sm va participar en la dinamització de materials didàctics del Fòrum. Es va presentar el nou i innovador sistema de càrrega de dispositius electrònics com telèfons o tabletes, que funciona amb energia generada pedalant totalment net i sostenible.

ICAEN | Activitats per a la Setmana de l'Energia

Servei de dinamització d'activitats dins el marc de la Setmana de l'Energia (2015 i 2016)

La Setmana de l’Energia és una campanya que realitza l’Institut Català d’Energia anualment, amb col·laboració de diferents empreses i entitats, que té per objectiu conscienciar la ciutadania catalana per a millorar la gestió energètica i afavorir els canvis d’hàbits en consum energètic, i on es proposa tot un seguit d’activitats adreçades a diferents àmbits de destinataris entre els quals es troba la ciutadania en general, els més petits i els professionals del món energètic.

Es du a terme coincidint amb la Setmana de l’Energia Europea, i per tal d’abarcar un major nombre d’activitats a Catalunya, i en especial, a les escoles, l’ICAEN, va cedir els recursos durant els mesos de maig, juny i juliol. 
sm realitza els serveis de transport, muntatge, dinamització i desmuntatge de les diferents activitats i recursos que l’ICAEN posa a disposició dels ajuntaments durant la Setmana de l’Energia i en els mesos de maig, juny i juliol, oferint els següents recursos als Ajuntaments:

 • Joc de gran format "Hola Watty"
 • Joc de gran format "L’Energia en un dia"
 • Joc de gran format "Guardawatts"
 • Exposició "Tu tens la paraula"
 • Taller de contractació i comptabilitat energètica domèstica
DIP. BARCELONA | Tallers de Cuina d'aprofitament

El malbaratament alimentari és un problema característic de les societats desenvolupades, que provoca la pèrdua de milers de tones d'aliments. Segons un informe de la UE, s'estima que a tota Europa es llencen a l'any prop de 89 milions de tones d'aliments aptes per al consum, mentre 79 milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa.

Amb l'objectiu de donar a conèixer la problemàtica del malbaratament d'aliments a nivell global i local i de sensibilitzar a la població envers l'aprofitament dels aliments i la reducció de residus, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va oferir durant l'any 2015 a tots els municipis de la demarcació territorial de Barcelona uns tallers de cuina d'aprofitament d'aliments que dona continuïtat a la línia de treball iniciada l'any 2012. Es van realitzar 70 tallers en diferents municipis de la província de Barcelona.

En aquests tallers, de 2h de durada, es donen les eines i recursos per evitar llençar aliments durant el procés de consum domèstic: la planificació, la compra en botigues o mercats, el transport, l'emmagatzematge en el frigorífic o rebost, la neteja, el procés d'elaboració, els mètodes de cocció, les sobres dels àpats, etc.
També s'ensenyen i s'elaboren diferents receptes senzilles i pràctiques per aprofitar aliments que sovint es llencen però que es podrien utilitzar, així com receptes per aprofitar les sobres dels àpats.

 

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.
DIP. BARCELONA | Assessorament a Deixalleries (ASDE)

Assessorament i suport en la gestió de deixalleries municipals (2015-actualitat)

Des del maig de 2015, sm ofereix un nou servei per la Diputació de Barcelona. Es tracta de l'oficina tècnica d'Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE) adreçat als ens locals: ajuntaments, mancomunitats, consorcis i consells comarcals i als gestors de les deixalleries als que oferim un assessorament sobre temes relatius a l'organització dels recursos de les deixalleries: registres de control dels materials, organització del transport de sortida d'aquests, establiment d'horaris de funcionament de la instal·lació, etc. També resolem consultes sobre residus i compostatge a petita escala.

Des del mateix servei, a petició dels ens locals, es realitzen informes d'avaluació i millora de les deixalleries els quals recullen recomanacions i mesures correctores per millorar el funcionament i la gestió d'aquestes instal·lacions.

Trimestralment, editem un butlletí de preus dels materials que es recullen a les deixalleries, com una eina d'orientació del mercat de valorització dels materials que es recullen a les deixalleries. També organitzem visites guiades per escoles amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament de les deixalleries i alhora poder treballar amb els alumnes qüestions relatives als residus que s'hi poden portar, la seva classificació, valorització o tractament i les conseqüències ambientals d'una mala gestió dels residus.

ICL IBERIA | Curs de bones pràctiques ambientals

Curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals. (2015-2016)

En col·laboració amb els departaments de medi ambient i de formació d'ICL IBERIA es dissenya a mida un curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals per impartir al personal de les instal·lacions de Súria i Sallent.

El programa bàsic del curs inclou:

 • Introducció al medi ambient - sensibilització ambiental - gestió ambiental
 • Recollida selectiva - obligacions legals en matèria de residus
 • Residus específics del lloc de treball
 • Opcions de minimització i bones pràctiques ambientals

El curs va ser dissenyat específicament per a cada lloc de treball, pel que prèviament es va realitzar una visita a les instal·lacions per conèixer els residus generats en cada àrea i la gestió realitzada en cadascuna d'elles. Es van considerar 4 tipus de lloc de treball: Fàbrica i laboratori, Taller mecànic i taller elèctric, Exterior de mina i magatzem, oficines.

ECOVIDRIO | Estudi sobre la variabilitat del vidre

Estudi sobre la variabilitat del vidre gestionat mitjançant planxades (2015).

L'equip de sm va elaborar un estudi amb la finalitat de determinar la variabilitat en la composició del vidre que es gestiona a planxades. El principal objectiu va ser determinar com afectava l'ús de la planxada a la qualitat del vidre, analitzant la variació granulomètrica en la fracció "Vidre <1 cm" entre el material a la planxada i el de la planta de tractament.

 

Els treballs es van dur a terme a la planta de tractament de Molino y Limpieza de Vidrio SA (MOLIVISA) i en les planxades intermèdies d'Albolote (Granada), Albox (Almeria), Almeria, Alhendín (Màlaga), Antequera (Màlaga) i Campanillas (Màlaga).

 • En primer lloc es van realitzar 22 caracteritzacions repartides proporcionalment entre les planxades estudiades, i també es van dur a terme les caracteritzacions a la pròpia planta de MOLIVISA. D'aquesta manera, es va determinar la composició percentual de cada planxada que entrava a la planta de tractament. A més, tot això es va complementar amb un reportatge fotogràfic.
 • A continuació, l'equip tècnic de sm va redactar els informes corresponents a cada caracterització, per presentar els resultats obtinguts en les mateixes i determinar si es complien els límits de qualitat fixats per Ecovidrio.
 • Finalment, un cop acabat el treball de camp, es va elaborar un informe final amb l'objectiu de sintetitzar els resultats obtinguts en el mateix, extreure les conclusions generals i, finalment, proposar una sèrie de bones pràctiques per ajudar a millorar el servei.
RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental escolar 2014/2015

Activitats de conscienciació i educació mediambiental a escolars de primària i secundària a la província de Ciudad Real (curs 2014-2015)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació ambiental que promou el Consorci de Residus Sòlids Urbans de Ciudad Real, el principal objectiu és conscienciar sobre la importància de la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos pel curs escolar 2014-2015:

 • Tallers educatius en centres escolars de Primària i Centres d'Educació Especial,
 • Activitats educatives per a associacions i col·lectius d'adults,
 • Concurs de dibuix per al disseny d'un cartell sobre el tema "El reciclatge d'envasos al teu municipi, i
 • Visites d'escolars de Secundària i grups d'adults a la Planta de Tractament d'Envasos de Almagro.

Els alumnes aprenen a diferenciar els tipus d'envasos, conèixer els diferents contenidors, descobreixen que és la regla de les "tres erres" (reduir, reutilitzar i reciclar) i quins són els beneficis mediambientals de la recollida selectiva. D'aquesta manera, prenen consciència de la seva responsabilitat en la gestió de residus. La campanya es completa amb visites a la planta de classificació d'envasos d'Almagro dirigida a alumnes de secundària. Aquestes visites són dirigides per tècnics de sm.

MCP | Campanya per a implantar el 5è contenidor (Fase III)

Accions de comunicació per a la implantació de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca de Pamplona. (2015)

L'objecte del projecte és el Pla d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus (fase III) a la Comarca de Pamplona durant 2015, la qual cosa ens ha portat a obrir una oficina en aquesta localitat, per a major control i millor flux del projecte.

El Pla d'accions inclou visites domiciliàries, dos punts informatius fixos i dos itinerants, accions específiques a generadors singulars i grans productors, accions de sensibilització per a públic infantil i adult, un tracte especial al nucli històric de Pamplona, ​​distingint el sistema de recollida per a residents del sistema per a professionals i un programa educatiu amb activitats específiques per dinamitzar la recollida de la matèria orgànica en els centres amb servei de menjador, així com una proposta d'activitats educatives de caràcter general per a tota la comunitat.

El principal objectiu del pla és el d'aconseguir la participació del major nombre de població a la separació i dipòsit de la fracció orgànica dels residus en el 5è contenidor, però també en el compostatge domèstic per part dels residents en habitatges unifamiliars amb jardí, així com recollir informació útil i de valor de cara a millorar les fases restants del pla de comunicació.

ECOEMBES | Control de qualitat de caracteritzacions

Servei d'inspeccions i control a empreses de caracterització de residus. (2015-2017)

Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) va confiar a sm la realització del servei d'inspecció de les empreses que realitzen els treballs de caracterització de residus d'envasos lleugers i escombraries en massa, control de qualitat de materials, controls d'estoc i determinació d'humitats.
sm va designar un equip d'inspectors que van realitzar més de 400 auditories durant el període d'execució del projecte, en plantes de tractament i valoració de residus de tot el territori nacional a causa del àmbit estatal del projecte.
Durant aquestes inspeccions es van valorar aspectes com:

 • Verificació del correcte desenvolupament de les diferents metodologies de mostreig, caracterització de residus i control de materials segons la tipologia dels treballs.
 • Comprovació de les condicions de treball i compliment dels requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses que desenvolupaven els treballs.
 • Redacció d'informes d'auditoria de cadascuna de les inspeccions.

Així mateix, cal ressaltar l'important esforç realitzat durant aquest projecte en matèria de coordinació i logística, atès que els treballs es van desenvolupar en més de 130 plantes de reciclatge de residus distribuïdes per tot l'estat espanyol.

EMASESA | Tallers ambientals per a famílies i adults

Tallers d'educació ambiental orientats a grups familiars i d'adults. (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada i treballada de manera específica per a col·lectius de famílies i grups d'adults.

Es van idear 2 tallers relacionats amb la gestió de l'aigua, dirigits a completar les jornades de portes obertes que EMASESA realitza a les seves instal·lacions i les sessions puntuals que realitza en centres cívics i centres d'adults. Els tallers són "El tanc de casa meva" i "Sistemes de filtració d'aigua a casa i tasts d'aigua". Es tracta de 2 tallers pràctics i lúdics on els participants amplien els seus coneixements i resolen els seus dubtes sobre el cicle de l'aigua.

Se centren principalment en dues temàtiques:

 • Distribució: Mostrar els sistemes de distribució de l'aigua per als municipis de Sevilla i els seus voltants i conscienciar de la importància de fer un ús eficient d'aquest recurs.
 • Sanejament: Ensenyar els diferents sistemes de depuració amb què compta EMASESA i fomentar el correcte ús d'ells evitant utilitzar els desguassos i inodors com galledes d'escombraries

 

EMASESA | Tallers mediambientals en esdeveniments

Educació ambiental mitjançant tallers a fires, congressos i jornades. (2014-2017)

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació i sensibilització ambiental que promou l'Empresa Municipal d'Aigües de Sevilla i el tema principal és L'AIGUA. Es tracta d'una campanya enfocada de manera específica per a treballar a fires, congressos i jornades formatives on hi participi EMASESA.

Es van desenvolupar tallers per tal de treballar el cicle urbà de l'aigua durant aquests esdeveniments als que assisteixi EMASESA.


Els tallers que es van treballar van ser "Tram a tram pel riu Guadalquivir" i "L'acumulador de mostres". Un dels tallers va dirigit a nivells educatius a partir de l'últim curs de secundària en endavant, mentre que l'altre s'orienta a un públic més adult o format per famílies.


Les dues activitats estan pensades per realitzar-se o bé a l'estand d'EMASESA o en les instal·lacions de les que es disposi en el lloc de l'esdeveniment.

ECOVIDRIO | Caracterització d'envasos de vidre

Estudi de Caracterització de residus d'envasos de vidre a Ceuta (2015)

Per tal de conèixer quanta la qualitat de recollida de vidre que es realitza a la Ciutat Autònoma de Ceuta, Ecovidrio va sol·licitar al desembre de 2015 fer una caracterització del vidre de la recollida viària.
 
Mitjançant treballs de caracterització (tipificació, selecció, separació i pesat de materials) obtenim informació sobre la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, com a primer element que fa llum sobre possibles actuacions de millora a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida o tipus de gestió a realitzar.
 
Per a aquest treball, es va caracteritzar una mostra de 400 kg durant una jornada de treball en què es va analitzar el percentatge de vidre enfront dels impropis. Així mateix es va analitzar la tipologia d'impropis trobats en aquest mostreig representatiu.

AMB | Formació i seguiment de Compostaires

Formació, seguiment i assistència a usuaris de la Xarxa de Compostaires (2014-2016)

Dins del marc de Prevenció de Residus delimitat al PRECAT'20, i amb la consigna de recuperar materials que altrament són considerats com a residus definida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la nostra empresa ha desenvolupat més de 120 cursos de formació de compostaires durant els anys 2014 a 2016. En aquests cursos s'explicaven les consignes bàsiques de funcionament i aportacions de residus a compostadors de jardí, de terassa i vermicompostadors, així com s'ha fet explicació de les condicions de funcionament (proporcions de barreja, tipus de materials a aportar, muntatge correcte, ubicació del compostador, etc ...)
 
En total hem format a un mínim de 1.500 ciutadans repartits en diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Aquesta formació quedava completada per un seguit de visites als compostaires que decidien adquirir el compostador. El model plantejat implicava dues visites per compostaire, una passat entre 1 i 3 mesos després de fer la formació i una segona propera a l'any de possessió del compostador. També han estat visitats aquells compostaires que ho creien convenient, atenent a què tenien alguna problemàtica específica en el seu compostador o per millorar el seu rendiment. En total s'han realitzat unes 2.200 visites a domicili.
BSM | Campanya d'informació ciutadana "Gaudir + BCN"
Durant l'any 2014, es va realitzar un servei per a l'empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona (B:SM, Barcelona Serveis Municipals) consistent en la informació a la ciutadania de Barcelona d'un programa de descomptes en activitats i centres lúdics de la ciutat. D'aquesta forma els ciutadans es podien afavorir d'entrades gratuïtes o amb descomptes de fins al 50% en museus, Parc Güell, telefèric de Montjuïc, Sagrada Família ... Per poder realitzar la captació d'inscrits s'instal·laven diàriament un total de 15 punts itinerants i 5 punts fixos d'informació i inscripció.
 
Els punts itinerants d'informació anaven canviant d'ubicació de forma setmanal, sent notòria la presència en estacions de metro i biblioteques. La presència de punts fixos es va realitzar en punts emblemàtics de la ciutat on hi hagués alta atracció de transeünts.
 
Es van dedicar 46 informadors que, per parelles i mitjançant diversos torns, anaven inscrivint en el lloc de treball (faristol i ordinador) als ciutadans que així ho sol·licitaven.
 
En total es va interactuar i va inscriure a un total de 40.000 ciutadans de Barcelona en un període intens de 45 dies, treballant de forma ininterrompuda de dilluns a dissabte, de 9 h a 20 h, per poder arribar als objectius marcats.
ARC | Avaluació dels informes anuals de RAEEs i altres residus

Revisió dels informes anuales dels sistemes integrats de RAEE, piles i acumuladors, olis usats, neumàtics fora d'ús (NFU) i dels sistemes individuals de piles, acumuladors i RAEE (2014-actualitat) 

Des de 2014, sm sistemes mediambientals és seleccionada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en concurs anual per portar a terme les tasques d'avaluació dels informes anuals que presenten sistemes col·lectius i individuals per a la gestió de les següents fraccions de residus:
 
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics
 • Piles, bateries i acumuladors
 • Olis industrials
 • Pneumàtics forà d'ús
El projecte contempla l'acompanyament als Sistemes Individuals (SIND) i col.lectius (SIG) en el procés de declaració (que finalitza el 31 de març de cada exercici), la revisió de la correcta presentació dels informes amb la identificació de les quantitats recollides i tractades, l'extracció d'indicadors (com ara l'índex de recollida, comparació amb les quotes de mercat, percentatges de reciclatge i valorització, entre d'altres), per a la tramesa al MAGRAMA en compliment de les obligacions informatives de les autoritats ambientals autonòmiques i finalment l'elaboració d'informes individuals i globals, per cada flux de residu.
MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus

Caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate (Debagoieneko Mankomunitatea) (2014)

La Mancomunitat de Debagoiena, dins les seves competències realitza la recollida i gestió de residus domiciliaris dins de la comarca de l'Alt Deba, mitjançant dos sistemes recollida:
 • Sistema de recollida de contenidors, actualment vigent en els municipis d'Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta, i Eskoriatza. En el cas d'Aretxabaleta aquest sistema inclou la recollida de matèria orgànica a través del 5è contenidor. En el cas d'Arrasate, es va a introduir el 5è contenidor per a la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Sistema de recollida Porta a porta, actualment vigent a Antzuola, Bergara, Gatzaga i Oñati i que en breu es posarà en marxa a Aretxabaleta.
Amb caràcter previ a la implantació del sistema porta a porta, la Mancomunitat vol conèixer la composició dels residus, de manera que procedim a l'estudi de caracterització de residus domiciliaris recollits en massa en els municipis d'Aretxabaleta i Arrasate, per tal de determinar el potencial de recuperació de les fraccions reciclables eliminades en el contenidor resta, conèixer les diferències en la naturalesa dels residus generats en les diferents rutes (urbana, industrial i / o rural), i així poder dimensionar de forma precisa les infraestructures i mitjans més adequats per a la recollida de les diferents fraccions que componen aquests residus.
AJ. ALCOBENDAS | I Jornada de sostenibilitat gastronòmica
L'Ajuntament d'Alcobendas, amb la col·laboració de sm va organitzar un show cooking sostenible, amb l'objectiu de minimitzar els residus a la cuina.
 
L'activitat principal, adreçada a públic major de 15 anys, està orientada a que els participants adquireixin els coneixements bàsics del què és la Cuina de Proximitat, és a dir cuinar amb productes de temporada, propers i que exigeixen un transport mínim, així com a aprendre les tècniques per poder reutilitzar les restes d'aliments que tenim a la nevera disminuint d'aquesta manera els residus de cuina generats.
 
L'activitat consta de dos tallers (un de cuina de proximitat i un altre d'aprofitament) en el qual un xef professional va mostrant les tècniques mentre elabora un menú que els participants per parelles imiten en cadascun dels llocs habilitats. Finalitzat el taller els participants van degustar els plats que ells mateixos van crear des dels seus propis llocs de cuina.
Com a activitats complementàries orientades a minimitzar els residus generats a la cuina, mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquests tallers es realitzen de manera paral·lela als tallers de cuina al llarg de la jornada.
 
 • Taller de fabricació de sabó artesanal reutilitzant l'oli usat de la cuina, per elaborar diferents tipus de sabó.
 • Taller d'infusions i plantes medicinals.
 • Hort urbà: es mostra com a un espai reduït de la casa, i amb materials reutilitzats com a envasos de cuina (iogurt, brick, plàstic) es pot construir un hort. A més es va mostrar com preparar planters, que els participants es van portar a casa seva.