AJ. VALÈNCIA | Escola d'Estiu a la "Alqueria de Fèlix"

Servei d'Educació ambiental al CIAM Alqueria de Fèlix. Escola d'estiu. (2016, 2017)

L'escola d'estiu de l'Alqueria de Fèlix, dependent de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València, funciona durant els mesos de juny a setembre i va dirigida a nens/es en edats compreses entre els 6 i 10 anys, pretenent conciliar la vida laboral i familiar durant el període de vacances escolars, transmetent a través del joc i els tallers valors de respecte al medi ambient i ensenyar conceptes com el de desenvolupament sostenible i inculcar bons hàbits per a la reducció de residus a la llar.
 
El CIAM Alqueria de Fèlix es troba situat al parc de Marxalenes. Té una llacuna artificial, que reprodueix l'Albufera i el seu ecosistema és molt interessant, ja que podem veure la flora i fauna enmig d'un entorn urbà. Aprofitant les instal·lacions del centre, sm proposa un programa complet d'activitats, jocs i tallers, tractant temes que sempre giren al voltant de l'educació ambiental: el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, l'efecte hivernacle, la problemàtica dels residus domèstics, les energies renovables, la petjada del carboni ... També aprenen com ha evolucionat el paisatge de la ciutat de València i els canvis en els models de vida.
 
Tots els dies, tutelats per monitors/educadors ambientals, es fa un repàs escolar, un taller amb materials reutilitzables o reciclats i es duen a terme jocs amb temàtica ambiental. Setmanalment es realitza una excursió i una petita festa de comiat.
 
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Papiol,  sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi del Papiol. L'objectiu dels treballs va ser dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions.

La primera fase del treball es porta a terme durant el primer semestre de 2016, revisant-un total de 642 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat són introduïts en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.

Entre juliol i setembre es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp ha permès confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. A partir d'aquí es procedeix al tractament de les dades obtingudes en camp.
DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
Promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires, sm està realitzant des de gener de 2016 un Cens d'activitats del municipi. L'objectiu dels treballs és dotar a l'Ajuntament de la informació necessària per al control de les activitats i la presa de decisions. El cens d'activitats i instal·lacions recull les dades de comerços, indústries i equipaments municipals.
 
En una primera fase, es revisen un total de 428 expedients. Les dades obtingudes de cada activitat es van introduir en un Gestor d'Informació d'Activitats desenvolupat per la Diputació de Barcelona per als municipis de la província.
 
En una segona fase, es realitza un treball de camp per depurar la informació introduïda en el Gestor d'Informació. El treball de camp permet confirmar les activitats que segueixen actives, descartar les activitats ja clausurades i detectar activitats clandestines. El treball consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies exteriors de les façanes dels edificis on es desenvolupen. El nom comercial de l'establiment, l'emplaçament i la fotografia de l'activitat s'introduiran en un sistema d'informació geogràfica que es podrà consultar per internet.
ARC | Servei d'informació especialitzada en gestió de residus

Servei d'informació especialitzada i assessorament en la gestió de residus de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) (2000-2019)

sm va guanyar per primera vegada l'any 2000 el concurs públic del Servei d'Atenció Telefònica de l'Agència de Residus de Catalunya, el qual s'ha anat renovant successivament fins al dia d'avui. El servei es proporciona des de les instal·lacions d'sm a Barcelona.

Aquest servei disposa d'un equip de professionals que orienten tant empreses i administracions com ciutadans, sobre tràmits, normativa i gestió de residus, a més de recopilar i elaborar la informació. L'equip d'informació especialitzada, format per tres tècnics, dóna resposta a consultes rebudes per part de tot tipus d'usuaris relacionades amb la gestió de residus en general. Això implica un coneixement profund sobre la gestió de residus industrials, municipals i altres, així com dels tràmits administratius i de les bases de dades de l'ARC. També es dóna resposta a consultes rebudes per correu electrònic, correu ordinari, fax, etc. 

Durant l'època de presentació de la DARI s'incrementa el nombre de tècnics al servei per poder donar cobertura a l'augment del nombre de consultes. L'equip proporciona informació sobre la DARI i assessora els usuaris per a la seva correcta formalització.

Com a dada orientativa, es poden arribar a atendre més de 15.000 consultes telefòniques anuals, més de 600 mails i es poden tramitar un centenar de documents de diferent tipus.

AJ. VALDEPEÑAS | Educació ambiental escolar

Activitats de conscienciació i educació mediambiental per al foment del reciclatge i la conservació del medi natural de Valdepeñas.

sm és l'empresa responsable de dur a terme la campanya d'educació que promou el Consorci RSU Ciudad Real, el principal objectiu és conscienciar sobre la importància de la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos.
 
Durant els dos últims cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 a més de desenvolupar íntegrament les campanyes, l'Ajuntament de Valdepeñas va requerir a sm per a realitzar una jornada de conscienciació específica adreçada als alumnes d'Educació Primària dels centres escolars de Valdepeñas amb l'objectiu de fomentar la conservació i la separació de residus a les zones verdes del municipi.
 
Per això, els participants visitaven un dels Parcs del municipi seleccionat prèviament per l'Ajuntament i realitzaven jocs de simulació en què prenien consciència de la necessitat de fer un bon ús d'aquestes superfícies quan es fan activitats ja que permet l'ús i gaudi per part de tota la població al mateix temps que es facilita la gestió dels residus.

AZARO FUNDAZIOA | Proposta Programa LIFE Medi Ambient
La Fundació Azaro (Markina – Xemein), conjuntament amb l'institut basc d'investigació i desenvolupament NEIKER – Tecnalia  van encarregar a sm sistemes mediambientals, la preparació d'una proposta de projecte per presentar a la convocatòria 2015 del Programa LIFE (medi ambient)
 
La proposta, en el marc del format i contingut definit per la Comissió Europea, formulava un projecte basat en els principis de l'economia circular, un dels pilars de la política comuna europea, que reunia un partenariat d'actors al País Basc i el Piemont, amb l'objecte de generar sinèrgies i fomentar un desenvolupament local més sostenible a partir de la transformació  i el reaprofitament productiu dels residus provinents de la indústria vitivinícola com a subproductes i nous recursos en altres sectors diferents al primari. Un concepte que alhora que fomenta la reducció en la generació dels residus i redueix la pressió sobre els sistemes naturals gràcies a l'estalvi en el consum de matèries primeres.
AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA | Tallers de Medi ambient i paisatge
s.m sistemes mediambientals dóna suport a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda en la seva tasca educadora, realitzant tallers d’educació ambiental dins de la Programació Estable escolar 2015-2016 i 2016-2017 de la temàtica: Medi Ambient i Paisatge.
 
 • Taller "Consumim o ens consumim": té per objectiu promoure el consum responsable, divulgant i ajudant a conèixer diferents formes de consum i les conseqüències pel medi ambient i la societat d’un consum desmesurat de bens i serveis. Evitar compres compulsives i prevenir actes que siguin negatius pel medi ambient i/o socialment.
 • Taller "Les plantes màgiques": En aquest curs s'ha incorporat un nou taller per a alumnes de primària sobre les plantes remeieres a través d’un conte que ajuda a entendre conceptes com herba remeiera, herba culinària i cosmètica natural. S'identifiquen diferents tipus d’herba i els seus usos i els alumnes aprenen la importància dels recursos naturals a l’abast i que cal respectar-los. 
Tots els tallers són impartits per educadors ambientals i, a més de fomentar la participació activa dels alumnes, són un espai de sensibilització on els nois i noies reflexionen al voltant de la temàtica plantejada.
DIP. BARCELONA | Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible 2015-2016

Tallers de cuina solar i sostenible i Tallers de Pedala amb energia. (2014, 2015, 2016, 2017)

sm sistemes mediambientals porta diversos anys treballant en aquesta campanya que lidera l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona en la que any rere any es promou l’ús d'energies sostenibles oferint tallers participatius i utilitzant elements atractius per a infants i adults en contextos d’activitats oci i diversió al carrer a diferents municipis de la província de Barcelona.
 
Cuina solar i sostenible: un cuiner i educador ambiental mostra als assistents com funciona una cuina solar de paràbola i dóna les instruccions per cuinar correctament i quins estris de cuina son els més adients. Es realitza una recepta amb l’energia solar mentres es parla de productes ecològics i de proximitat i sobre l’aprofitament d’aliments per tañ de reduir els residus de cuina i de l’estalvi energètic.
 
Pedala amb energia: amb les nostres bicis que generen energia, fabriquem granissats de llimona o crispetes per demostrar que es poden produir coses amb energies netes.
Els participants han de pujar a les bicis i pedalar una estona fins que es genera l’energia necessària per fer funcionar les màquines dels granissats o de crispetes.
Aquesta activitat tracta els temes relatius a les energies sostenibles d’una manera participativa i utilitzant elements atractius per als infants en un context d’activitats d’oci i diversió.
AJ. PALAMÓS | Sensibilització i educació ambiental

Planificació i execució de campanyes de sensibilització/educació ambiental (2015-2019)

L'objectiu d'sm és planificar, coordinar, difondre i executar campanyes i activitats de sensibilització i d'educació ambiental en el municipi de Palamós:
Activitats d'educació ambiental adreçades al públic en edat escolar: escoles, instituts, centres específics de formació dependents de l'ajuntament, casals d'estiu i camps de treball. Itineraris guiats per l'entorn natural de Palamós, visites a la depuradora i a la deixalleria, plantada d'arbres, apadrinament d'espais naturals i activitats i tallers concrets de descoberta del medi i sostenibilitat ambiental.

Campanyes de sensibilització ambiental adreçades a col·lectius específics: industrials, comercials, restauració, i a grups ciutadans determinats per barris o col·lectius: Campanyes de sensibilització de recollida de residus comercials a restauradors, al mercat municipal i altres activitats comerciants i industrials; Actuacions derivades d'incidències detectades pel servei d'inspecció i control, del servei de recollida d'escombraries (rebuig i recollides selectives), neteja viària i neteja de platges; Actuacions de conscienciació i resolució de problemàtiques  ambientals concretes: proliferació mosquit tigre,  tinença d'animals, plagues urbanes
Activitats d'educació i sensibilització ambiental adreçades al públic en general: residents censats al municipi, residents temporals i visitants ocasionals.  Activitats on el fil conductor defineix la idea global de medi ambient i la importància que té per Palamós l'actiu del seu patrimoni (flora, fauna, muntanya, litoral, terrestre, marí, arqueològic, agrícola, forestal…) i fomenti la implicació i vinculació de la ciutadania en la gestió dels diferents vectors ambientals del municipi (aigua, residus, mobilitat sostenible...)

 
AMB | Reparat millor que nou

Servei d'autoreparació promogut i finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2010-actualitat)

El principal objectiu és facilitar a tots els ciutadans dels 36 municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona la possibilitat d'aprendre a allargar la vida útil d'objectes i aparells mitjançant la reparació i/o restauració, contribuint amb la reducció de residus i fomentant el estalvi. Es tracta d'un servei d'assessorament diari de reparacions d'objectes i tallers monogràfics setmanals.

L'assessorament diari posa a disposició dels usuaris unes instal·lacions equipades amb una zona d'atenció ciutadana, una zona de taller amb les eines necessàries i especialistes que ofereixen assessorament de cinc especialitats (electricitat, electrònica, bricolatge-fusteria, reparació de bicicletes i costura) , que indiquen quines metodologies i eines utilitzar en tot el procés d'auto-reparació. Els usuaris d'aquest servei simplement han de seguir en tot moment les indicacions dels tècnics especialistes per dur a terme les reparacions.

Es realitzen tallers monogràfics de temàtiques variades i enfocades a les necessitats de la llar ia la reutilització d'objectes, com són: iniciació a l'electricitat i electrònica, fontaneria, restauració de mobles, costura amb roba en desús, taller de fabricació de làmpades mitjançant la reutilització d'objectes, reparació d'equips informàtics ... També es duen a terme tallers itinerants, havent-se realitzat tallers a diferents centres de Barcelona, ​​alguns d'ells amb continguts adaptats a públic escolar.

RSU - CIUDAD REAL | Programa d'educació ambiental 2015-2016

Campanya d'educació ambiental en centres escolars "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" (curs 2015-2016)

El Consorci de Residus Urbans de Ciutat Real, amb motiu de fomentar la recuperació i el reciclatge dels materials presents a la bossa d'escombraries domiciliària, a través de la realització d'activitats en un segment de població tan important com són els nens en edat escolar , es proposa la campanya d'educació ambiental dirigida a centres escolars d'educació primària i secundària, comptant novament amb els serveis de sm sistemes mediambientals per dur a terme les activitats i tallers previstos en aquesta campanya.

Els objectius de la campanya "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" són que els alumnes aprenguin a diferenciar els diferents tipus d'envasos, coneixent els diferents contenidors que existeixen per a la recollida selectiva i aprenent quins residus es poden dipositar en cada un dels contenidors, a més de prendre consciència de la millor gestió de residus possibles 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i ser conscients de la responsabilitat de cadascú en la correcta gestió dels residus.

La campanya es completa amb visites a la planta de classificació d'envasos d'Almagro dirigida a alumnes de secundària.

 

AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de paper-cartró

Caracteritzacions de la fracció de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. (2014-actualitat)

Amb l'objectiu de poder disposar d'informació de la qualitat de la recollida selectiva del Paper i Cartró, es va iniciar l'any 2014 un seguit de caracteritzacions quadrimestrals dels residus entrats a la planta de SAICA NATUR RECYCLING de Zona Franca, seguint el protocol establert per Ecoembes. L'orígen de la mostra és sempre de recollida selectiva de paper i cartró de la ciutat de Barcelona. A partir de la descàrrega del vehicle, es procedeix al següent procediment:

Sobre una mostra mínima de 1000 Kg es procedeix a la seva homogeneització per mitjans mecànics i un quarteig. De cada quart s'extreuen 50 Kg per a la seva posterior caracterització, on les fraccions a separar són: Paper Imprès - Envàs Domèstic amb Punt Verd - Envàs Domèstic sense Punt Verd - Envàs Comercial amb Punt Verd - Envàs Comercial sense punt verd - Cartró per begudes - Resta d'Impropis. Es realitza un informe fotogràfic de cada caracterització i un informe de resultats
 

L'anàlisi en detall de les dades de la qualitat de la recollida selectiva de paper i cartró, permeten poder disposar d'elements de coneixement per poder plantejar millores en el sistema de recollida i per altra banda poder disposar d'informació per platejar accions de comunicació, informació i sensibilització a la ciutadania en matèria de recollida de residus.

AJ. VILADECANS | Taller de cuina d'aprofitament alimentari

Taller de cuina d'aprofitament d'aliments per al públic familiar. (2016)

Amb els objectius de sensibilitzar sobre la problemàtica dels excessos de consum de recursos i fomentar la prevenció dels residus orgànics generats a les nostres cuines, l'Ajuntament de Viladecans contracta a sm una jornada-taller de cuina d'aprofitament alimentari.
Durant la primera part del taller es fa una explicació breu on es donen algunes dades actuals sobre el malbaratament alimentari a nivell global i a nivell local i s’analitzen les causes del malbaratament en tota la cadena de producció i distribució dels aliments. Es dona informació de les bones pràctiques i els hàbits necessàries per reduir el malbaratament a nivell domèstic:

 • Com fer la compra de manera racional i responsable
 • Com emmagatzemar correctament els aliments al rebost i el frigorífic
 • Com organitzar i planificar el àpats
 • Com reduir els sobrants en el processat dels aliments (tallar, pelar, etc.)
 • Com incorporar aliments o àpats sobrants elaborant receptes noves i creatives

Les valoracions anònimes dels participants atorguen una nota mitjana de 9/10 a l'experiència.

AJ. VILADECANS | Jugateca Ambiental

L'Ajuntament de Viladecans, amb el suport de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ha confiat en sm, sistemas medioambientales, SL per a portar a terme diverses activitats en el marc de la Jugateca Ambiental en el parc de la Torre-Roja del terme municipal de Viladecans. 

La Jugateca Ambiental és una ludoteca que pretén introduir als infants en la cura del medi natural a través del lleure. Aquesta està dedicada a gaudir en família, sent partíceps tots plegats de propostes que tenen una vessant educativa en fomentar valors, creativitat i experimentació. Els projectes de Jugateca Ambiental tenen com a objectiu la promoció dels valors del parc i oferir un espai de joc i experimentació en família.

Les activitats, dirigides per educadors ambientals durant els matins de diumenge, consisteixen en jocs i manualitats relacionades amb la sostenibilitat i el reciclatge.

ECOVIDRIO | Caracterització de vidre a plantes incineradores

Per tal de conèixer quanta quantitat de vidre es podria recuperar del flux de residus que arriba a les plantes incineradores, ECOVIDRIO confiar a sm, sistemes mediambientals, SL la realització d'un estudi de caracterització de residus d'envasos de vidre a les plantes incineradores de Zabalgarbi (Bilbao) i Daorje (Galícia) l'any 2015.

Per realitzar l'estudi, en cadascuna de les plantes esmentades els tècnics especialistes de sm van realitzar una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta. Es van analitzar 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. D'aquesta manera es va determinar la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.

COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus

Gestió documental de gestors de residus de la Comunitat de Madrid. (2013-2019)

sm és l'empresa guanyadora del concurs públic de la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid, durant el període 2013-2017, per dur a terme la gestió documental dels gestors de residus (perillosos, no perillosos i vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) que desenvolupen la seva activitat a la Comunitat de Madrid.

L'objectiu és verificar que els gestors de residus donen compliment a la legislació vigent en matèria de residus, presentat els documents que se'ls requereix a aquest efecte.

L'equip tècnic de sm, avalua i valida la informació presentada i elabora informes amb la finalitat de reflectir si els centres gestors compleixen les seves obligacions legals i recollides en la seva resolució d'autorització. Posteriorment, els tècnics de l'administració de la Conselleria de Medi Ambient de Madrid a proposta de sm, determinen les mesures que corresponguin en cas.

DIP. BARCELONA | III Fòrum de Medi Ambient i Món Local

La Diputació de Barcelona va organitzar el III Fòrum de Medi Ambient i Món Local, amb l’objectiu de ser l'espai de trobada del sector públic i privat en l'àmbit de la sostenibilitat. Més de 400 responsables d'ens locals, administracions, empreses i entitats de l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat d'arreu de Catalunya  es van trobar durant dos dies al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. El Fòrum va reunir regidors, tècnics, acadèmics, investigadors i empreses per a debatre sobre eficiència energètica, canvi climàtic, residus, responsabilitat social corporativa i educació, entre d'altres temes ambientals.
El Fòrum, sota el lema "Caminant junts cap al 2020 i més enllà" es va estructurar en dues jornades amb els àmbits de reflexió següents:

 • La transició cap als objectius 2020 i més enllà
 • El món local i les persones, treballant plegats pel desenvolupament sostenible

Cada jornada es va dividir en tres espais amb diversos formats d'activitats, algunes d'elles en paral·lel.

 1. El Fòrum del Coneixement: Reflexió, debats, taules rodones i conferències
 2. El Fòrum en Acció: Seminaris de treball i visites tècniques
 3. El Fòrum de les Oportunitats: Espai Networking i Tallers participatius.

Els personal d’sm va participar en la dinamització de materials didàctics del Fòrum. Es va presentar el nou i innovador sistema de càrrega de dispositius electrònics com telèfons o tabletes, que funciona amb energia generada pedalant totalment net i sostenible.

ICAEN | Activitats per a la Setmana de l'Energia

Servei de dinamització d'activitats dins el marc de la Setmana de l'Energia (2015 i 2016)

La Setmana de l’Energia és una campanya que realitza l’Institut Català d’Energia anualment, amb col·laboració de diferents empreses i entitats, que té per objectiu conscienciar la ciutadania catalana per a millorar la gestió energètica i afavorir els canvis d’hàbits en consum energètic, i on es proposa tot un seguit d’activitats adreçades a diferents àmbits de destinataris entre els quals es troba la ciutadania en general, els més petits i els professionals del món energètic.

Es du a terme coincidint amb la Setmana de l’Energia Europea, i per tal d’abarcar un major nombre d’activitats a Catalunya, i en especial, a les escoles, l’ICAEN, va cedir els recursos durant els mesos de maig, juny i juliol. 
sm realitza els serveis de transport, muntatge, dinamització i desmuntatge de les diferents activitats i recursos que l’ICAEN posa a disposició dels ajuntaments durant la Setmana de l’Energia i en els mesos de maig, juny i juliol, oferint els següents recursos als Ajuntaments:

 • Joc de gran format "Hola Watty"
 • Joc de gran format "L’Energia en un dia"
 • Joc de gran format "Guardawatts"
 • Exposició "Tu tens la paraula"
 • Taller de contractació i comptabilitat energètica domèstica
DIP. BARCELONA | Tallers de Cuina d'aprofitament

El malbaratament alimentari és un problema característic de les societats desenvolupades, que provoca la pèrdua de milers de tones d'aliments. Segons un informe de la UE, s'estima que a tota Europa es llencen a l'any prop de 89 milions de tones d'aliments aptes per al consum, mentre 79 milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa.

Amb l'objectiu de donar a conèixer la problemàtica del malbaratament d'aliments a nivell global i local i de sensibilitzar a la població envers l'aprofitament dels aliments i la reducció de residus, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va oferir durant l'any 2015 a tots els municipis de la demarcació territorial de Barcelona uns tallers de cuina d'aprofitament d'aliments que dona continuïtat a la línia de treball iniciada l'any 2012. Es van realitzar 70 tallers en diferents municipis de la província de Barcelona.

En aquests tallers, de 2h de durada, es donen les eines i recursos per evitar llençar aliments durant el procés de consum domèstic: la planificació, la compra en botigues o mercats, el transport, l'emmagatzematge en el frigorífic o rebost, la neteja, el procés d'elaboració, els mètodes de cocció, les sobres dels àpats, etc.
També s'ensenyen i s'elaboren diferents receptes senzilles i pràctiques per aprofitar aliments que sovint es llencen però que es podrien utilitzar, així com receptes per aprofitar les sobres dels àpats.

 

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds

Assistència tècnica per al Control de Qualitat dels espais verds públics i arbrat viari del municipi (2015-2016)

Des de l'any 2015, sm col·labora amb l'Àrea d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament de les tasques de Control de Qualitat dels Espais Verds Públics i Arbrat Viari dels diferents barris del municipi.
Des del començament del projecte, els tècnics han realitzat més de 1.000 controls de qualitat sobre diferents elements de parcs, jardins de barri, espais emblemàtics, zones de verd i talussos, a més d'equipaments públics municipals. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

 • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos
Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics han utilitzat com a eina de suport nostra aplicació "sm_gestor espais urbans®", la qual facilita la captació de la informació en camp (dades, imatges i localització) a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.