AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi d'Esplugues de Llobregat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic d'sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals, Determinació dels processos de generació, Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió, Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
CC La SELVA | Programa per a la Gestió Integral dels Residus Municipals

Revisió del programa d'acció comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals a La Selva i definició del nou Pla d'Acció 2016-2020.

Des d'sm hem col·laborat amb el Consell Comarcal de la Selva en el desenvolupament de la revisió del Programa d'Acció Comarcal per a la Gestió Integral dels Residus Municipals i l'elaboració del nou Pla d'Acció 2016-2020, amb el que el Consell Comarcal de la Selva pretén fer un diagnòstic actual de la gestió dels residus municipals i definir les línies estratègiques i actuacions a realitzar durant els propers anys per tal de millorar la prevenció i la gestió integral dels residus municipals i assolir els objectius marcats en la normativa sectorial, dins l'àmbit territorial de la Comarca de la Selva, integrada per 26 municipis i una població de més de 168.000 habitants.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha dut a terme les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual de la gestió integral de residus a la comarca de la Selva.
 • Avaluació de l'assoliment dels objectius marcats en el primer Programa d'acció comarcal.
 • Projecció de la gestió de residus (tècnica i econòmica), identificació de necessitats i d'oportunitats de millora.
 • Definició del pla estratègic de millora amb la concreció d'objectius i d'actuacions a impulsar per al seu assoliment tenint en compte, si s'escau, diferents escenaris.
 • Redacció del nou Pla d'acció comarcal 2016-2020.
C. GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Aventura dels Residus

Servei de Dinamització de les activitats de l'Aventura dels Residus del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental (2016-2017)

L’objecte del servei és l'emmagatzematge, transport, muntatge i desmuntatge del material necessari per a la dinamització de les activitats de l’Aventura dels Residus a festes i esdeveniments populars del Vallès Occidental, que té una durada aproximada de 3 hores, on s'instal·len una vintena de jocs que 3 monitors s’ocupen de dinamitzar.
 
El Consorci  recolza l’esforç que fan els municipis per tal d’aconseguir la participació ciutadana en la separació i reciclatge dels residus. En aquest sentit, es presenta una proposta lúdica i educativa amb lAventura dels Residus, espai lúdic per aprendre i divertir-se en familia a les festes populars de la comarca. Està destinada als infants però és una activitat educativa per a tota la família, on a més de jugar, podran aprendre i divertir-se. L’activitat consisteix en jocs d’habilitat, de competició, de concentració, divertits i engrescadors per aprendre sobre els residus, promovent festes populars més sostenibles, transmetent a tots els participants bones pràctiques orientades a la separació correcta i reducció de residus, i donant a conèixer la tasca del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
ECOVIDRIO | Caracterització d'escòries en plantes d'incineració

Estudi de caracterització de vidre en plantes incineradores (2013-actualitat).

Des de 2013 Ecovidrio confia sm, sistemes mediambientals per a realitzar les caracteritzacions de vidre en plantes incineradores del territori nacional. En 2017 s'estan realitzant els treballs en incineradores de Tarragona, Barcelona, ​​Cantàbria i Girona.
Aquestes tasques estan dirigides a determinar la quantitat de vidre que arriba a les plantes incineradores, per a la posterior recuperació. En cadascuna de les plantes, un equip de tècnics especialistes de sm realitzen una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta (escòries).
Es seleccionen 120 kg procedents de la sortida del rebuig de la planta, dividint-se en 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. Es procedeix a la separació manual dels diferents components de la mateixa classificant-los en:
 • Vidre
 • Infusibles (Porcellana, pedres i argiles)
 • Matèria orgànica i altres.
 • Fins <5mm (fracció que s'obté mitjançant tamisat amb sedàs)
D'aquesta manera es determina la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.
AMB | Intercanviat, millor que nou!

Servei d'intercanvi d'objectes entre particulars promogut i finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2016-actualitat)

Aquest espai d'intercanvi d'objectes entre particulars pretén oferir a l'usuari allargar la vida útil dels objectes que ja no ténen ús alhora que es contribueix a reduir els residus.

El funcionament d'aquest servei és senzill: amb un sistema de punts, l'usuari es registra i diposita els objectes en bon estat que ja no necessita, podent triar el que li fa falta. Com es registra tant l'usuari com els objectes dipositats, en tot moment es té un control de l'estocatge, que va des d'electrodomèstics i aparells elèctrics, mobiliari, eines, roba i complements, parament de la llar, joguines, llibres, discs, material esportiu...

Els usuaris es comprometen a que els materials que s'enduen només poden ser per a usos personals, no es poden vendre ni obtenir-ne cap altre benefici. I quan arribin al final de la vida útil, es comprometen a gestionar-los correctament com a residus.

L'espai, situat dins del local del "Millor que Nou" al carrer de Sepúlveda, 47 de Barcelona, és obert de dilluns a divendres en horari de tarda i també els dissabtes al matí.

 

SM | Curs sobre trasllat de residus: RD 180/2015
sm ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, per això oferim de forma periòdica els cursos que més ens demanen els nostres clients. Optimitzant el temps i la informació que oferim en cada un dels cursos, sintetitzant en la mesura del possible perquè cada jornada sigui del màxim profit per a tothom.
 
Aquest curs, presencial a les nostres instal·lacions i dirigit als responsables de la gestió de residus a les empreses, té com a objectiu donar a conèixer les principals novetats que introdueix el RD 180/2015 en la gestió de residus, tant en el trasllat entre comunitats autònomes , com dins de la pròpia comunitat.

En aquesta jornada es tracten els següents punts:
 • Novetats del nou règim de trasllat de residus i comparació amb l'anterior
 • Figura d'operador del trasllat
 • Gestió documental: contracte de tractament, notificació prèvia, document d'identificació
 • Realització de casos pràctics
 • Coexistència de la normativa autonòmica i estatal

 

AMB | Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus

Redacció del Pla Local de Prevenció de Residus del Municipi de Montgat (2016-2017).

Com a part d'un encàrrec realitzat des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'equip tècnic d'sm ha dut a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Montgat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi, per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts.
 
Durant la realització d'aquesta assistència, l'equip tècnic de sm ha desenvolupat les  següents tasques:
 • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals. Determinació dels processos de generació. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Idees sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
 • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
 • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
 • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2024, i punts a aconseguir el 2020. 
 • Balanç financer o Pressupost. Indicadors i actuacions de seguiment.
AMB | Difusió de serveis de prevenció de residus a la R-Festa

Servei de dinamització de l'estand i difusió dels serveis de prevenció de residus del Reparat Millor que Nou a la R-Festa (2016).

El passat diumenge 27 de novembre, sm Sistemes Medioambientals va participar en la R-Festa organitzada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
 
L'esdeveniment és una trobada lúdic-festiva sobre la reutilització i la reparació per sensibilitzar i implicar a la ciutadania vers la prevenció de residus
 
El personal d'sm es va encarregar de la dinamització de l'estand del Millor que Nou: Reparat! des d'on es feia difusió dels serveis d'autoreparació, tallers i xerrades que es fan al local del carrer Sepúlveda 45-47 de Barcelona, serveis gestionats per sm des de fa més de 7 anys mitjançant concurs públic.
 
Amb La R-Festa podem gaudir de mostres d'oficis, tallers pràctics de construcció de joguines o reparació de bicicletes, botigues de segona mà i espectacles per a tota la família.
AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI

Servei de suport mediambiental i manteniment del Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat (2016-actualitat)

sm, sistemes mediambientals porta a terme des d'octubre de 2016 al manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l'aeroport de Barcelona El Prat, així com el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental (que ja desenvolupem des de 2005). Tots dos serveis es duen a terme des de les pròpies instal·lacions d'Aena - El Prat.
 • Control operacional de SGI: El nostre objectiu és assegurar un adequat control operacional de les activitats que es duen a terme dins el recinte aeroportuari, comprovant el compliment del que estableix l'SGI en relació amb els aspectes ambientals: residus, aigües residuals, superficials i subterrànies , consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls, detectant possibles desviacions o no conformitats.
 • Control de qualitat: sm, també s'encarrega del control de qualitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat realitzant un treball de camp i informes periòdics que especifiquin les conclusions extretes sobre la satisfacció del passatger a l'aeroport.
 • SAIM: es gestionen les reclamacions en matèria d'impacte ambiental i sol·licituds d'informació ambiental, a més de recopilar, analitzar i avaluar les dades, registres i informes ambientals i operacionals per poder donar resposta, i informar i comunicar a terceres parts interessades, la informació mediambiental adequada en cada cas. També es realitzen els seguiments d'incompliments d'AIP i de normativa aeronàutica específica.
AJ. RODA DE BERÀ | Assistència tècnica a ISO 14001 i EMAS a les platges

Suport per al manteniment i assessorament del reglament EMAS (REG. 1221:2009) i ISO 14001 a les platges i passeig marítim del municipi. (2008-actualitat)

sm dóna suport a l'Ajuntament de Roda de Berà per al correcte funcionament i certificació del Reglament EMAS i ISO 14001:2015 a les platges del municipi (Platja Llarga, Platja Costa Daurada, Platja de la Pelliseta, Platja de la Punta de la Guineu) amb una longitud de més de 2.130 metres.
 
Aquestes platges tenen una molt forta estacionalitat, amb una gran afluència d'usuaris en període de temporada d'estiu, fet que implica una forta pressió sobre els serveis existents, que van des dels típics de restauració i guinguetes, passant per activitats lúdic-esportives, lloguer de gandules, parasols, salvament i socorrisme, patins a pedals o motos aquàtiques. 
Una part important del projecte consisteix en garantir el compliment normatiu de les regulacions del Pla d'Usos, normativa de Capitania Marítima i ordenances d'activitats de pública concurrència o de soroll.
 
El projecte implica la redacció i adaptació de documents, així com la realització d'auditories internes presencials i documentals, l'elaboració de No-Conformitats i proposta de resolució de les mateixes, la convocatòria i gestió de les reunions de seguiment i el suport a l'auditoria de certificació del sistema realitzada per AENOR.
TIRME | Caracterització de residus d'envasos i fracció resta
sm, durant l'estiu i la tardor de 2016 ha realitzat diverses caracteritzacions de residus d'envasos i fracció resta per l'empresa TIRME, dins de l'àmbit de Mallorca, amb un triple objectiu:
 1. Per una banda, poder identificar les fraccions que es podrien recollir selectivament a altres fraccions i en canvi, estan derivant-se a una fracció equivocada. D'aquesta forma es té informació per poder canalitzar accions i campanyes de millora de la recollida selectiva.
 2. Per un altre banda, de les fraccions d'envasos lleugers, es feia una determinació del volum que ocupaven. La determinació es realitzava per tipologia de material d'envàs (plàstic PET, Metall Fèrric, Metall no Fèrric, Brics ...) i per tipologia de producte que contenien (aigua, refrescos, cerveses, sucs, aliments sòlids ...). D'aquesta forma es pot obtenir informació per poder determinar la correcció del volum de contenització de la zona objecte de l'estudi.
 3. Per últim, per les fraccions d'envasos lleugers líquids, es comptabilitzaven unitats. D'aquesta forma es podia disposar d'informació relativa al possible pagament específic al material per a un SIG (Sistema Integral de Gestió) 
UIPSA | Caracterització de residus de Pulper

Caracterització de residus de pulper per Unió Industrial Papelera - UIPSA (2016)

Un equip de caracteritzadors especialitzats, durant una campanya de 4 setmanes entre els mesos d'abril i maig de 2016, va realitzar 8 caracteritzacions de residus de pulper, un provinent de material "sòlt" amb una alta proporció de paper i plàstic i una altre identificat com a "corda" amb un alt element de plàstic i filferros que configuren la bala.
 
D'aquests materials es realitzava una separació manual de materials fibra de cartró, plàstics, metalls i altres i una posterior separació segons granulometria de menys de 5 mm, entre 5 i 20 mm i major a 20 mm. 
 
Finalment, de cadascuna de les fraccions es prenia una mostra per poder determinar en laboratori el poder calorífic, la humitat i percentatge de clor, atès que s'estava realitzat un estudi pel possible aprofitament energètic d'aquests materials.
DIP. TARRAGONA | Redacció del Pacte d'Alcaldes per una Energia Sostenible

Redacció del Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible local a 4 municipis de la província de Tarragona (2016-2017).

La Diputació de Tarragona es va adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses com a coordinadora territorial de la demarcació de Tarragona. El Pacte és una iniciativa de la Comissió Europea per contribuir a mitigar el canvi climàtic des del món local, amb la reducció d'un 40% d'emissions de CO2 l'any 2030. sm, durant els anys 2016 i 2017 desenvolupa les tasques de les activitats de Pacte d'Alcaldes d'Energia Sostenible als municipis de Banyeres del Penedès, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

En aquest projecte es realitzaren diverses VAE (Valoració Energètiques d'Equipaments), Certificacions Energètiques d'edificis municipals i quantificació i caracterització energètica dels diversos municipis per tal de poder platejar accions de millora. Aquestes millores anaven dirigides a la millora de l'eficiència energètica tant d'equipaments municipals com de les llars, una millora de la comptabilitat energètica, un canvi d'hàbits de consum i, en definitiva, una millora pel medi ambient.

AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'HUT a Ciutat Vella

Comprovació i visualització d'emplaçament i activitats d'Habitatges d'Ús Turístic als diferents barris del Districte de Ciutat Vella (2016)

El municipi de Barcelona, durant els últims anys, han proliferat els Habitatges d’Ús Turístics (HUT). La ciutadania ha demanat una major regulació i, per altre banda, l’Ajuntament de Barcelona ha limitat les llicències disponibles. Tot això ha provocat la necessitat de realitzar diverses batudes per la ciutat, picant portes i pujant a pisos per detectar aquests habitatges d’ús turístic (amb ocupació de turista de menys de 31 dies) i comprovant la seva legalitat.
 
El treball va realitzar-se dins de tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, incloent els barris de Raval, Gòtic, Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es va actuar sobre més de 2.000 ubicacions (pisos) que eren susceptibles de tenir un HUT a la seva ubicació. També es va treballar sobre un llistat de denúncies específiques de la Barceloneta, es varen realitzar dues batudes específiques a totes les vivendes de les Rambles i a través de la detecció de HUTS en portals d'internet de lloguer d’habitacions i pisos.
 
El grau d’incidència pot ser considerat baix, amb aproximadament un 2,0 % de deteccions d’HUTs, malgrat que s’han de referir les dificultats existents en la detecció de turistes, atès que en llargues franges horàries no hi són presents a la vivenda, molts d’ells no obren les portes per desconfiança i, fins i tot, molts d’ells tenen instruccions de no obrir per consignes rebudes pels propis llogaters, per tal d’evitar una possible multa  sanció.
AJ. DOSRIUS | Assistència tècnica mediambiental

Suport i assessorament en matèria de Medi Ambient a l'Ajuntament de Dosrius. (2016-2019)

sm sistemes mediambientals realitza el servei d'assistència tècnica del Departament de medi ambient del municipi de Dosrius. Dosrius és un municipi de 5.000 habitants i escaig, de la comarca del Vallès Oriental dins de l'àmbit del Maresme. Malgrat ser un municipi petit en població, té una forma implicació ambiental i natural, atès que té influència a les serres del Corredor i de Montalt. 
 
S'ha realitzat la cobertura horària de dilluns a divendres de 9 a 13 h, amb l'aportació de tasques addicionals en horari de tarda, per complementar l'acció inspectora i de confirmació de dades per a informes tècnics. 
 
Les tasques desenvolupades pel personal tècnic de suport a l'Ajuntament de Dosrius, són variades, des de l'atenció ciutadana, passant per treballs de revisió de finques rústiques, identificació de plagues a zones boscoses, suport als plans contra incendis de finques a dins de boscos, campanyes per la millora de recollida de residus, tramitació de denúncies i incidències a via pública, redacció de documents tècnics i preparació de subvencions o la revisió del correcte funcionament de compostadors de ciutadans per al càlcul de la taxa de residus, entre d'altres.
SECOMSA | Caracteritzacions de fració resta de 12 municipis

Determinació de materia recuperable dins la fracció resta de 12 municipis del Baix Camp (2016)

Des de l'empresa SECOMSA, explotadora de la planta de Botarell, se'ns va contractar les caracteritzacions dels residus de la fracció resta de 12 municipis de la comarca del Baix Camp per tal de poder determinar el grau de potencial millora dins de les recollides selectives. Els municipis varen ser: Pratdip, La Selva del Camp, Vilanova Escornal, Montbrió del Camp, Vadellós, Riudoms, Astellvell, Almoster, Botarell, Les Borges, Albiol i Vinyols.
 
L'objectiu principal era el de determinar el percentatge de materials "recuperables" es de la mostra caracteritzada. Així doncs, es varen determinar les quantitat de paper i cartró, envasos lleugers, vidre, fracció orgànica i residus vegetals, entre d'altres.
 
La caracterització es va fer a la mateixa planta de Botarell, amb un equip de dos caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
POBASA | Caracteritzacions de residus orgànics

Caracteritzacions de residus orgànics de les activitats comercials del Port Olímpic de Barcelona. (2016)

Des del Port Olímpic de Barcelona, durant l'any 2016, va surgir la necessitat de conèixer la qualitat de la recollida selectiva de residus orgànics originats per les activitats comercials i de restauració existents dins del seu àmbit d'actuació.
 
El pla de caracteritzacions va constar de dues repeticions, identificades en dos períodes separats i de clara diferenciació per tal de poder avaluar tendències i possibles estacionalitats. La nostra tasca va anar des de la identificació dels moments òptims de caracterització per disposar de dades representatives, a la coordinació amb el Port Olímpic de Barcelona i la planta receptora de residus (Ecoparc-1) per la guarda correcta de la mostra.
 
La caracterització es va realitzar a la mateixa planta d'Ecoparc-1, amb un equip de caracteritzadors que varen realitzar primer una homogeneïtzació del material i quarteigs successius fins arribar a un pes de mostra de 250 kg, que varen ser objecte de caracterització i separació en les diferents fraccions determinades, com eren: orgànica, vegetal, vidre, paper i cartró, plàstics, bosses de plàstic, tèxtil, tèxtil sanitari, especials, voluminosos i altres.
ECOEMBES | Control de Qualitat de rutes de recollida

Servei del Seguiment de rutes de recollida d'envasos lleugers a entitats locals. (2016-2017)

Ecoembes va confiar al 2016 el control de qualitat de rutes de recollida d'envasos lleugers a sm, realitzant-se controls en municipis de totes les comunitats autònomes de l'estat, l'objectiu és analitzar la quantitat de residus d'envasos recollits en una ruta completa per determinar el grau de eficiència d'aquesta recollida.
 
En 2016 es van realitzar més de 50 seguiments. El treball consisteix a seguir al vehicle recol·lector durant tota la ruta, recollint la següent informació:
 

 • Ubicació de cada punt de contenerització
 • Temps de buidatge dels contenidors
 • Estat en què es deixa els punts de contenerització un cop s'ha produït la recollida
 • Maneig del mobiliari públic per part dels tècnics de recollida de les contractes
RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental a escolars 2016/2017

Campanya d'educació ambiental escolar "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos". (2016-2017)

Com en anys anteriors, el Consorci de Residus Sòlids Urbans de la Província de Ciudad Real ha comptat amb sm per desenvolupar en els centres educatius dels 59 municipis consorciats que tenen implantada la recollida selectiva d'envasos, la Campanya d'Educació Ambiental Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos.
En el curs escolar anterior es va comptar amb la participació de 98 centres escolars d'educació primària a les aules es van impartir un total de 735 tallers a més de 14.000 alumnes. A més de les activitats a l'aula es realitza també el Concurs de cartells, que com en edicions anteriors compta amb una dotació econòmica de 600 € per al Col·legi i un regal personal per a cada un dels nens guanyadors.
 
Per al curs 2016-2017 es presenten un conjunt de noves activitats innovadores, entretingudes, creatives i de qualitat, relacionades amb la recollida i selecció de residus per al seu reciclatge, i adaptades a cada cicle d'Educació Primària. Es tracta de xerrades interactives, amb jocs i tallers en els quals es fomenta la creativitat i participació dels alumnes, mostrant els beneficis mediambientals derivats de la recollida selectiva mentre els alumnes prenen consciència de la responsabilitat personal en la correcta gestió dels residus.

DIP. BARCELONA | Estudi de la viabilitat de R i PxR a la deixalleria de Manlleu

Estudi sobre la viabilitat de reutilització i preparació per a la reutilització (R i PxR) a la deixalleria de Manlleu (2016).

Dins dels Serveis d'assessorament i suport a les Deixalleries (ASDE) que desenvolupa sm sistemes mediambientals per la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un estudi sobre la viabilitat i perspectives de reutilització i preparació per a la reutilització a la deixalleria de Manlleu. L'objecte d'aquest estudi és avaluar l'habilitació d'un espai, associat o no a la deixalleria municipal del Verdaguer, al municipi de Manlleu, per portar a terme la reutilització i/o la preparació per a la reutilització d'alguns materials lliurats al punt verd per la ciutadania, fomentant així la prevenció de residus.

Aquest estudi també recull la descripció dels processos per a desenvolupar les activitats de reutilització de materials com: l'espai necessari, les tasques del personal, les eines, etc.,  i una orientació sobre la inversió econòmica necessària pel funcionament de les activitats de reutilització, establint comparacions entre el cost de la gestió de materials potencialment reutilitzables com a residu i la gestió mitjançant la reutilització.